UTBILDNING - VÄXA MED LIVSMEDEL

VÄXA MED LIVSMEDEL

Utbildningsprogram Hösten 2017

För Höstens program är tidpunkterna ännu inte fastställda. 
Anmäl gärna ditt intresse så länge.

Har Du andra önskemål om  en utbildning, så försöker jag ordna det så gott det går. 


KursDatum / AnmälanFaktablad

Nyheter i FSSC 22 000, version4 och TACCP/VACCP Orientering för FSSC och BRC, 1 dag

Krav på Faroanalys avseende Hot, Sabotage och Förfalskning har nu kommit i både FSSC och BRC och kommer även i övriga GFSI standarder. Vi går även igenom övriga mindre ändringar i FSSC. Ingår övningar och olika modeller i Excel. Tag med egen PC.
Hösten
i Lomma

HACCP Orientering Livsmedel och Förpackningar, 1 dag

Grundläggande kunskaper i HACCP enligt Livsmedelsverkets kursplan.
i Lomma

FSSC/ISO 22 000 Orientering, 1 dag (inkl nyheter i utg 4)

Genomgång av ISO 22 000 och respektive tilläggsstandard ISO/TS 22 002-1 för Livsmedel och ISO/TS 22 002-4 Förpackningar. 
Hösten
i Lomma

Internrevisionsteknik,  1 dag

Vi går igenom revisionsteknik och hela revisionscykeln med övningsuppgifter, där ni bl.a. själva får pröva på att revidera kursledaren. Kräver förkunskaper genom orienteringskurs i relevant standard.
Hösten
i Lomma

BRC Food Orientering,  1 dag

baserat på nya utgåva 7, med egen svensk checklista med markerade ändringar.
Hösten
i Lomma

BRC Packaging Orientering, utg 5,  1 dag

med egen svensk checklista baserad på nya utgåva 5 och med alla nyheter tydligt markerade.
Hösten
i Lomma

BRC Lagring & Distribution Orientering, utg 3,  1 dag

med checklista baserad på nya utgåva 3 och med alla nyheter tydligt markerade

Hösten
 i Lomma

NYA  ISO/DIS 22 000 – 2017 samt Nyheter i FSSC 22 000,
version 4 

Genomgång av den helt nya standarden, inkl min egna svenska översätttning, samt nyheterna i FSSC 22 000 version 4 som börjar gälla 2018.
Sept/okt
 i Lomma, Göteborg, 
Stockholm

Alla utbildningar kan även genomföras som Företagsinterna utbildningar. Hör av er i så fall för offert (se nedan)

OBS Nu med 10% rabatt vid tidig anmälan (senast 1 månad innan utbildningen). 
Anmälan senast 14 dagar innan kursstart.

Kursledare

Jan Klingspor
Kurserna kommer att ledas av Jan Klingspor som är civilingenjör, utexaminerad från kemilinjen, Chalmers 1975 och har mångårig erfarenhet som kvalitets- och miljöchef, inom framförallt livsmedelsbranschen, förpackningsindustri och tillverkning av maskiner till livsmedelsindustrin. Jan har också ingått i flera ledningsgrupper.

Jan är utbildad kvalitets- och miljörevisor och har genomfört revisionsarbete för olika Certifieringsbolag sedan 1998 och utför sedan 2012 för SAI Global Scandinavia revisioner enligt BRC Food, BRC Packaging, samt FSSC/ISO 22 000 för förpacknings-och livsmedelsindustrin och är som BRC revisor godkänd för de flesta livsmedelskategorierna.

Jan är även en uppskattad kursledare och håller sedan många år uppskattade utbildningar.

Anmälan 

Detaljerat program finns för respektive utbildning och kan laddas ned som PDF fil här på sidan.

Anmälningar kommer att behandlas enligt principen “Först till kvarn” och det kommer att vara ett begränsat antal platser, så
Anmäl Dig idag via länken för respektive kursdatum i tabellen till vänster.

OBS Nu med 10% rabatt vid tidig anmälan (senast 1 månad innan utbildningen). 

Anmälan senast 14 dagar innan kursstart.

Platser & Priser

Utbildningarna kommer att genomföras i Lomma/Löddeköpinge med några undantag, se Faktablad. Kurslokal beror på antal deltagare

Beroende på intresse kan kurser även ordnas i Göteborg och Stockholm eller annan ort, liksom företagsinterna kurser.

Priser framgår av respektive faktablad. I priset på utbildningar ingår kursmaterial, lunch och förfriskningar.

Vid avanmälan senare än fyra veckor innan kursstart debiteras full kursavgift. Det är dock möjligt att om så önskas istället skicka en annan deltagare från företaget.

Vid för få deltagare förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen. Fakturering sker i samband med bekräftelse och skall vara betald i god tid innan kursstart. Intyg skickas ut efter betald faktura.