2020 - September

Sensommar - Växa med Livsmedel

Hälsofaror
Nu när sommaren är över drar höstens arbete igång med full kraft, även om det är olikt tidigare år. 
Mindre fysiska möten och mer digitala sådana. En fördel är att det spar tid och miljö när vi minskar vårt resande och digitala möten blir kanske också kortare än i verkliga livet. 

Man saknar dock de personliga mötena. Själv försöker jag träffa folk utomhus, men inte alltid så enkelt med tanke på väder och vind. Men, bara att gilla läget och hålla avstånd och hålla ut så minskar vi spridningen (och naturligtvis tvätta händerna ).

Hoppas du hittar något matnyttigt i mitt nyhetsbrev.
Mycket nöje // Jan

Facebook

Nominerad till Livsmedelspriset

Nominerad till Livsmedelspriset
Jan Klingspor är nominerad till Livsmedelspriset 2020!
 
Nätverket Livsmedel i fokus (LivsmedelsFöreningen) delar sedan 1964 årligen ut Livsmedelspriset till ”personer, organisationer eller företag som på ett inspirerande och innovativt sätt tagit initiativ till, eller utvecklat förutsättningar för att öka livsmedelsnäringens konkurrenskraft och utveckling”.
 
Prisutdelning och offentliggörande av Årets vinnare av Livsmedelspriset sker under oktober månad. 

Ny Online utbildning HACCP, VACCP och TACCP

System för HACCP, VACCP och TACCP
Äntligen, Premiär för ny Onlinekurs ”System för HACCP, VACCP och TACCP”.
Helt ny omarbetad kurs baserad på Codex Alimentarius senaste utkast om HACCP, samt varianter baserade på BRC, ISO 22 000 och FSSC 22 000.

För Dig som är ledare för eller deltagare i HACCP, VACCP och TACCP grupper eller bara vill lära dig mer om ämnet. Motsvarar en 2-dagars kurs i ämnet.

Du får ökad förståelsen för de hälsofaror som förekommer i livsmedelskedjan och de verktyg vi har för att förebygga farorna. 

Du lär dig att göra en faroanalys och riskbedömning baserat på Codex Alimentarius samt varianter baserade på BRC, ISO 22 000 och FSSC 22 000 och du får användbara mallar som du kan jobba med.

Kursmaterial består av Video, Åhörarkopior, Övningsuppgifter och Kunskapsprov

BSI Guidlines för Covid-19

Guideline Covid-19

Brittisk standard har kommit med version 3 av en gratis standard för att miska effekterna  av Covid-19 på arbetsplatser. Dessa riktlinjer övervägs för närvarande för utveckling som ett internationellt dokument genom ISO.

Du kan ladda hem här (gratis att ladda hem) 

Översyn av hygiendirektivet

EU

Europeiska kommissionen har publicerat lagförslag som inkluderar livsmedelssäkerhetskulturEn översyn av förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien omfattar också allergenhantering och omfördelning av livsmedel. 

Även Codex Alimentarius-kommissionen förväntas också anta en översyn av sin standard om allmänna principer för livsmedelshygien under de närmaste månaderna. Denna uppdatering introducerar begreppet kultur för livsmedelssäkerhet som en allmän princip. 

Livsmedelssäkerhetskulturens mål är att öka medvetenheten och förbättra beteendet hos anställda på anläggningar. Förslaget har fått mycket kritik för att vara för vagt formulerat så att det kan ge upphov till mycket tolkningar.

Prop 65 - Kalifornien, Lagen för ”giftiga ämnen” i livsmedel under COVID-19-pandemin

Californien
Säljer du livsmedel till Kalifornien bör du omgående sätta dig in i proposition 65. Kaliforniens lag kräver att alla produkter som säljs i staten ska märkas med en standard, lagstadgad varning om produkterna innehåller vissa kemikalier och kan utsätta Kaliforniens konsumenter för dessa kemikalier på en nivå som orsakar cancer eller reproduktionstoxicitet. 

Det är en kraftfull lag i Kalifornien som tillämpas vid delstatsdomstolar i Kalifornien, ofta av "intresserade medborgare" som hävdar att de har köpt produkter i Kalifornien som riskerar deras hälsa. Företag som får ett prop. 65 - 60 dagars meddelande om överträdelse, det dokument som inleder kravet mot dem, kan stämmas vid domstolar i Kalifornien och följaktligen bli föremål för tvister i Kalifornien. Förordningen har en "medborgar" -bestämmelse som gör det möjligt för medborgare att återkräva sina advokatavgifter för sina anspråk. Det godkänner också penningstraff för överträdelser, upp till $ 2500 per dag, per överträdelse, av lagen. Under pandemin har det kommit in hundratals anmälningar per månad.

Salmonella i lök

Salmonella i USA

Företaget Thomson återkallar både röd och gul lök över hela USA och Canada, efter ett utbrott av Salmonella Newport. Löken är såld under väldigt många varumärken och även som ingrediens till industrin så det påverkar väldigt många livsmedelsprodukter. Källan är ännu inte identifierad.

Hur undviker man kinesiskt fängelsearbete i din försörjningskedja 

Xinjiang
Hur vet du att dina kinesiska leverantörer inte använder fängelse/slavarbetare från t.ex. regionen Xinjiang?  Sourcemap har gjort en sammanställning av inblandade leverantörer ned till 3:e led.
Enligt lagstiftning i USA är det förbjudet att befatta sig med den här typen av produkter.

E. coli O157 i Mjöl

Mjöl
Två mjölrelaterade utbrott i USA 2016 och 2019 gjorde mer än 80 personer sjuka och involverade konsumtion av rå deg. Tyska myndigheter har därför initierat undersökningar av tyskt mjöl.

Inga EHEC-utbrott hänförliga till mjölbaserade produkter har ännu rapporterats i Tyskland. Den troliga matchningen av ett mjölisolat med ett humant E. coli O157: H7-isolat visar att förekomsten av EHEC i mjöl är möjlig.

Femtio STEC-positiva prover detekterades i 328 prover av vete, spelt och rågmjöl som analyserades 2018 som en del av  en provtagningsplan. En produktåterkallelse i november 2019 av färdig deg för bakkakor visar att STEC kan förekomma i en sådan produkt.

Undersökningar av mjölprover från fabriker i Tyskland för STEC har visat att mellan 10 och 21 procent har positiva prover. Livskraftig STEC av olika serogrupper kan detekteras i mjöl som är mer än 50 veckor gammalt. Vad jag vet har det inte gjorts någon officiell svensk studie, men det ligger nära till hands att situationen borde vara likartad i Sverige.

Ny Online utbildning - Hälsofaror

Hälsofaror
tbildningen är för all personal för att öka förståelsen för de hälsofaror som förekommer i livsmedelskedjan och de verktyg vi har för att förebygga. Kursen ingår även som en introduktion i utbildningen System för HACCP, VACCP och TACCP som också snart kommer som en Online utbildning.

Kursen är ca två timmar, uppdelad i fyra avsnitt, så det är lätt att lägga in under en eller flera dagar med kortare avsnitt.  Ett tips kan vara att utbilda flera stycken samtidigt vid företaget. Köp utbildningsplatser för flera stycken (t.ex. för en avdelning) och titta sedan gemensamt på kursen i ett konferensrum med storbilds-TV eller projektor och lös provet tillsammans.   

Du kan också Prenumerera på kursen på ett år i taget och får då möjlighet att visa den för X antal nyanställda under året.
Se video här     (OBS använd Chrome, Firefox eller Edge)
Mycket nöje // Jan

Över 100 miljoner euro i falsk mat och dryck beslagtogs i den senaste Europol-INTERPOL-operationen

Operation Opson

Mer än 100 miljoner euro i potentiellt farlig mat och dryck beslagtogs i den senaste operationen OPSON, samordnad av Europols koalition och INTERPOL för samordning av immateriella rättigheter. 672 individer arresterades hittills och utredningar pågår i många länder.

Polis, tullmyndigheter, nationella livsmedelsmyndigheter och privata partner i 78 länder * deltog i den fem månader långa OPSON VIII-operationen som pågick från december 2018 till april 2019.

Totalt beslagtogs cirka 16 000 ton och 33 miljoner liter potentiellt farlig falsk mat och dryck till följd av mer än 67 000 kontroller utförda på butiker, marknader, flygplatser, kusthamnar och industriområden.

Några av de brott som upptäcktes under operationen var manipulerade utgångsdatum på ost och kyckling, läkemedel tillsatta i dryckesprodukter och kött som lagrats under ohälsosamma förhållanden, samt fusk med ekologiska produkter.


Förgiftad av zucchini

Zucchini

Zucchini frön misstänks ligga bakom flera sjukdomsfall i England. Zucchinis innehåller en naturligt förekommande förening som ger en bitter smak. När detta når en tillräckligt hög nivå kan det leda till symtom som illamående och diarré.

Fyra familjer i Castle Acre, Norfolk, rapporterade att de kände sig dåliga efter att ha ätit de produkter de hade odlat, enligt BBC. 

Den bittra smaken av viss frukt orsakas av en överproduktion av växtförsvarskemikalier som kallas cucurbitaciner. Detta är främst ett problem i zucchinis och sommar squash och orsakas främst av en mutation i växten. Problemet är mer troligt när växter odlas från sparade frön, där oavsiktlig korsbestämning kan ha inträffat, enligt Royal Horticultural Society.

Läs mer här

Chockerande antal avokadooljor som säljs i USA är härskna eller förfalskade

Avocado olja

Avokadoolja är en utmärkt källa till vitaminer, mineraler och den typ av fetter som är förknippade med att minska risken för hjärtsjukdomar, stroke och diabetes.

I landets första omfattande studie av kommersiell kvalitet och renhet för avokadoolja, så rapporterar forskare  på University of California, att minst 82 procent av testproverna antingen var härskna före utgångsdatum eller uppblandade med andra oljor. I tre fall innehöll flaskor märkta som "ren" eller "extra jungfru" avokadoolja nära 100 procent sojabönsolja,

Läs mer här här 

Kylsystem hjälpte till att sprida virus enl. tysk expert

Ventillation

Luftkylsystemet som används i ett tyskt slakteri hjälpte till att sprida coronaviruset bland hundratals arbetare. 

Professor Martin Exner, en hygienexpert vid universitetet i Bonn fick i uppdrag att studera utbrottet och berättade vid en presskonferens att anläggningens luftfiltreringssystem hade bidragit till spridningen av virusbelastade aerosoldroppar.

Ventilationssystemet syftar till att hålla temperaturen på 6-10 grader Celsius men återvinner kontinuerligt samma obehandlade luft in i rummet, säger Exner.

Han betonade dock att kylsystemet bara var "en faktor" för att förklara den snabba spridningen av viruset i slakteriet, och att bära ansiktsmasker och hålla ett säkert avstånd var nyckeln till att kontrollera spridningen.

Tekniken att minska spridning finns i form av filter eller UV-ljus som används i ventilationssystem på sjukhus.
Läs mer här

Programtips - Lucidchart 

Lucidchart

Har inte själv testat det, men det ser ut att vara ett trevligt verktyg för samarbete på distans. Rita diagram, flödesschema organisationsscheman mm..

Lär dig mer här

Flygplatser centrala för smittspridning

Flygplats

En studie från MIT visar att virusspridningen vid pandemier skulle kunna bromsas med upp till 70 procent om bara flygresenärer tvättade händerna oftare. Forskarna säger att slutsatserna är relevanta för corona-utbrottet.

Studien utgår från tidigare forskning som visat att bara 20 procent av flygplatsbesökare har rena händer. Om tre gånger så många hade god handhygien på flygplatsen skulle global smittspridning kunna minskas med nästan 70 procent i början, enligt MIT-forskarnas nya beräkningar.

Läs mer här

BRC Lagring & Distribution - Ny utgåva i November

BRC Lagring och distribution

Bland nyheterna:

  • Ytterligare frivilliga moduler - Cross Docking & E-handel
  • Krav på produktsäkerhet och kvalitetskultur, konfidentiell rapportering, allergenhantering, ökad tonvikt på ständig förbättring genom rotorsaksanalys och interna revisioner.
  • Hanteringskrav öppna produkter 

Investera i utbildning och kompetens On-line

VÄXA MED LIVSMEDEL

Öka din kompetens genom att gå någon av mina webbutbildningar.
Du anmäler dig med nedanstående länkar eller vill du hellre ha faktura så skicka epost till mig    

Några fördelar för Dig som kund med webb-utbildning är bl.a.
  • Du har tillgång till utbildningen så länge den finns kvar på webben eller tidsbegränsat för vissa kurser
  • Du kan se den hur många gånger som helst
  • Använd PC, Mac, telefon eller läsplatta
  • Du kan pausa och starta och sluta när det passar
  • Du slipper resa och frånvaro
  • Utbildningarna är uppdelade i flera avsnitt
  • Ingår åhörarkopior mm som vid andra kurser, som du enkelt laddar hem

Till Webb-utbildning på svenska   

Frågor ?

Liksom tidigare kan jag i mån av tid svara på kortare frågor som rör tolkning av olika standarder mm (BRC, BRC IoP, FSSC 22 000), men ni får maila frågorna direkt till  FRÅGA

Är frågorna av allmänt intresse kommer jag även att ta upp dessa i nyhetsbrevet men i så fall som anonyma frågor. 


Gratis Nyhetsbrev

Känner Du någon som vill ha Nyhetsbrevet, så kan De anmäla sig här
Anmäl Dig Här 

Jan Klingspor

Lev väl

Jan

Annons

ControlCert
                                                          .

Webb-utbildningar

VÄXA MED LIVSMEDEL
Öka din kompetens genom att gå någon av mina webbutbildningar. 
 


Annons

ESET Multi-Device Security
ESET Smart Security med stöd för Windows, Mac, Linux och Android. 
Licensen finns för 1 -10 enheter

ESET Smart Security är en perfekt produkt för alla de kunder som behöver skydda flera enheter med lätta och kraftfulla antivirusprogram. 

Samma lätta och kraftfulla skydd oavsett plattform och självklart gratis support på svenska om det skulle behövas.

Du kan byta och flytta licenserna som du vill under licensperioden, så länge som du bara har det installerat på det antal enheter som licensen gäller för.


Google Analytics

Google Analytics är en tjänst som används på vår webbplats som spårar, rapporterar trafik och mäter hur användare interagerar med vårt webbplatsinnehåll för att vi ska kunna förbättra den och ge bättre tjänster.