2023 - Aug

Hösten är här

Kräftor

Tillbaka från sommar och sol och dags att förbereda höstens alla aktiviteter. Nyheter i standarder måste införas och följas upp att de fungerar, revisioner förberedas och kanske även ledningens genomgång mm. Mitt tips är att göra en årsplan för alla viktiga återkommande aktiviteter och planera in tid i almanackan för det och tänk på att saker ofta tar dubbelt så lång tid som man tror, då det är många inblandade och man är gärna tidsoptimist. Så kom ihåg T T T = Ting Tar Tid.

Då är det kanske också lättare att säga nej när någon annan avdelning tycker att "Det är ju en kvalitetsfråga, så det är kvalitetsavdelningens ansvar".  Nej, Var och en får ta ansvar för sin egen kvalitet. 

Glöm inte heller att göra plats för öka din egen kompetens genom en eller annan utbildning. En Online utbildning är lättast att få in i kalendern. Ofta får man också själv ta initiativet för att det skall bli av. Kompetens kan ingen ta ifrån dig, det bär du med dig även om du byter jobb.
       Lev väl
          Jan

Poisoned: The Dirty Truth About Your Food - Netflix

Den här fängslande dokumentären granskar problemet med dödliga livsmedelsburna sjukdomar i USA genom avslöjande intervjuer med experter och anhöriga till offren. Kommer i höst på Netflix.

Rekommenderar alla i livsmedelsbranschen att se den och fundera över hur ser det ut hos oss i Sverige och med importerad mat. Kan vi bemöta kritiken om säkerheten på ett konstruktivt sätt eller kommer den bara att spå på fördomar med "industrimat"?

Ta gärna upp och diskutera den på personalmöten - Vad kan vi göra i vårt förtag? Det är en bra diskussionspunkt avseende livsmedelssäkerhetskultur.

Livsmedelssäkerhetskultur innebär att hitta ett sätt att se till att människor gör rätt sak hela tiden, även när ingen ser. En positiv livsmedelsäkerhetskultur innebär att oavsett yttre påverkan (tidspress, ekonomisk press etc.) är livsmedelssäkerheten av yttersta vikt betydelse under alla omständigheter. Konsumenterna måste ha förtroende för varje steg i leveranskedjan, så det finns ett ansvar för detta på varje steg. Det blir alltmer uppenbart att detta inte slutar med livsmedelssäkerhet. Kultur som rör kvalitet, miljö Hållbarhet och hälsa och säkerhet är också oupplösligt sammankopplade.

Läs mer om skapandet av filmen här

Se filmens trailer här

Mikroplast vanligare i falskt bordssalt

Salt

Forskare i Iran har funnit att 40 olika bordssaltmärken alla var förorenade med mikroplast, men nivåerna var högre i förfalskade produkter.

Forskarna tittade på olika märken av havssalt och bergsalt, omärkt bulksalt i 10 kg förpackningar och "icke-standard" salt - falska och otillåtna produkter som säljs utan nödvändiga tillstånd från Irans hälsoministerium.

Bulksalt hade den lägsta nivån av mikroplastförorening och icke-standardsalt den högsta, vilket författarna föreslår indikerar en "stark sannolikhet för att föroreningen orsakad av produktions-, renings- och förpackningsprocessen (sekundär förorening) hade en effekt för att öka överflödet."
läs mer här

Har Du med mikroplaster i din Faroanalys?

Det finns inga gränsvärden för mikroplaster i livsmedel idag men det finns riktvärden för hur mycket mikroplaster som får finnas i dricksvatten (se livsmedelsverket).

FSSC 22000 - Vägledande dokument vers. 6.0

Tankbil

FSSC-vägledningsdokument finns nu tillgängliga för att hjälpa till med implementering och hantering av FSSC 22000-certifieringen, inklusive tolkning av andra systemdokument. Dokumenten är på engelska och nu uppdaterade till version 6.0 och kan laddas hem här

Utbrott med en av den högsta dödligheten i historien - ämne för IAFP: s expertpanel

Konferens
För femton år sedan drabbade ett kanadensiskt listeriosutbrott ett av landets främsta varumärken och dödade så många som 23 smittade med en häpnadsväckande dödlighet på nästan 40 procent. Detta utbrott kan ha bleknat i minnena hos de flesta kanadensare, men inte för folket i Torontos Maple Leaf Foods.

Kallskuret från en Maple Leaf Foods-anläggning i Toronto var källan till det dödliga utbrottet som var känt för att döda äldre kanadensare i flera provinser.

Det dödligaste livsmedelsburna sjukdomsutbrottet i kanadensisk historia resulterade i en sex till åtta veckors produktbrist när Maple Leaf stängde verksamheten.

För att illustrera hur svårt ihållande Listeria kan vara, visade McMullens hur Listeria stannade kvar i ostfabriken i cirka sju år. Hon pekade på behovet av förbättrade sanitetsmetoder på grund av bevis för att nuvarande förfaranden "inte räcker".
Läs mer här

Validera HACCP och upprätta sedan förfaranden för verifiering - en podcast från Campden BRI

Validering
Caroline Goodburn, säkerhets- och kvalitetsspecialist och Richard Leathers, Global Quality Lead berättar om Tillämpning av HACCP-principerna, konsekvenserna av 2020 års uppdatering av princip 6 (validering, kontroll och översyn) i kodexen Allmänna principer för livsmedelshygienisk standard, samt vägledning om utarbetande, validering, verifiering och granskning av en HACCP-plan.
En pocast på 11 min, läs mer här.

BRC Food utg 9 - Ny utbildning

Ny kurs BRC Food 9
Som alltid många detaljer att tugga i sig när det gäller ändring av BRC standarder. Till din hjälp får Du en svensk översättning av alla standardkraven. Perfekt att använda vid interna revisioner.

Sju botulismfall kopplade till spansk maträtt

Omelett

Spansk omelett är kanske inte det första man tänker på när det gäller botulism, men spanska hälsotjänstemän undersöker fyra bekräftade och tre troliga fall av livsmedelsburen botulism.
Det finns en gemensam koppling till konsumtion av olika förpackade märken av spansk omelett (tortilla de patata), som är gjord med potatis och ägg, köpt i olika stormarknader dagarna före sjukdomsutbrott. Många av fallen har krävt intensivvård.

Spanska tjänstemän påminde konsumenterna om vikten av att bevara livsmedelsprodukter vid de lagringstemperaturer som anges på etiketten, särskilt på sommaren på grund av värmen, enligt bruksanvisningen och utgångsdatumet som anges av tillverkarna. De tillade att de förpackade spanska omelettprodukterna skulle hållas kylda.

I livsmedelsburen botulism börjar symtomen i allmänhet 18 till 36 timmar efter att ha ätit förorenad mat. De kan dock inträffa så snart som sex timmar eller upp till 10 dagar senare. Symtom kan inkludera dubbel eller suddig syn, hängande ögonlock, sluddrigt tal, svårigheter att svälja eller andas, förlamning, en tjock tunga, muntorrhet och muskelsvaghet.

Botulinumsporerna gror till bakterier som förökar sig i livsmedlet och bildar ett nervgift, botulinumtoxin, som är bland de starkaste gifter man känner till. Detta kan ske i bland annat hemkonserverade livsmedel, hemgjorda inläggningar av sill och strömming och gravad eller rökt vakuumpackad fisk eller andra vakuumpackade produkter som förvaras för varmt och pH är rätt mm. 
Läs mer här

Varför går det inte att beräkna sannolikheten för livsmedelsbedrägerier?

Vinglas
Artificiell intelligens och maskininlärning verkar vara den nya dataanalysen eller big data-hypen. Det finns ett antagande om att det finns "tillräckligt" med "rätt" data tillgängliga för att fatta beslut. 

Det finns dock en skillnad mellan en "modell för insikt" och en "modell för förutsägelse". Matbedrägerier är en relativt sällsynt händelse, så det finns begränsningar i förutsägelsemodellen.

 • "Det finns två huvudsakliga problem med att tillämpa kvantitativa modeller för att förutse sällsynta händelser. Ett problem är att sällsynta händelser är sällsynta. Det kommer nödvändigtvis att finnas lite eller inga tidigare data för att extrapolera framtida förväntningar i någon kvantitativt tillförlitlig mening eller för att utvärdera någon modell.
 • "I extremfallet, hur kan sannolikheten för en händelse som aldrig har setts eller kanske aldrig ens har föreställts förutsägas?"
 • En ytterligare svårighet är att bedömning av sällsynta händelser till stor del är en fråga om mänskligt beteende, inom samhällsvetenskapens område, och prediktiva samhällsvetenskapliga modeller utgör ännu större utmaningar än prediktiva modeller inom fysiken.

Ny kurs - System för TACCP och VACCP

Ny kurs TACCP & VACCP
Lär Dig allt om Hot, Sabotage och Förfalskning. Lämplig för Dig som sitter i HACCP grupp eller deltager i beslut om bedömning och hantering av Hot, Sabotage och Förfalskning och också behöver kunna visa att du har grundläggande kompetens i ämnet.
Läs mer om kursen här          

IFS Food Packaging Guideline

IFS Food Packaging Guideline
Bra genomgång av förpackningar för både förpacknings- och livsmedelstillverkare.
Hur fungerar det? Vilka krav gäller i standarder och lagstiftning mm.
I pricip samma GFSI-regler gäller för både FSSC 2000 och BRC-standarder och inte bara för IFS.

Nya FSSC 22000 vers.6.0

Ny kurs FSSC 22000
För de flesta företagen så innebär det omfattande förändringar där man behöver tid för att införa nya rutiner, så börja redan nu även om det inte tillämpas förrän på revisioner efter 1 april 2024.  I mina utbildningar ingår svensk översättning av alla kraven.

Översikt över de viktigaste ändringarna i version 6 av FSSC 22000-schemat
 • Anpassning av kategorierna i livsmedelskedjan i enlighet med ISO 22003-1:2022.
 • Tillämpningsområdet har utvidgats till att omfatta handel och förmedling (FII) och minskats genom att jordbruk och FSSC 22000-Quality har tagits bort från systemet.
 • Integrering av kraven på livsmedelssäkerhet och kvalitetskultur.
 • Nya krav på kvalitetskontroll, matsvinn och livsmedelsavfall, samt hantering av utrustning.
 • Skärpta befintliga ytterligare krav i del 2 i systemet, inbegripet men inte begränsat till allergenhantering och miljöövervakning.
 • Ändringar av och förtydliganden av krav för certifieringsprocessen.
 • Tillägg av en QR-kod på FSSC 22000-certifikat för förbättrad spårbarhet.

Även kurserna FSSC 22000 Orientering och Interna revisioner FSSC2200 är uppdaterade till FSCC 22000 vers. 6.0

Maghälsa främjar hälsosamt åldrande - och denna diet kan hjälpa

Medelhavsmat
 • En ny studie undersökte effekterna av ett Medelhavet på våra mikrobiom - eller tarmbakterier.
 • Det tyder på att ett Medelhavsdiet kan göra förändringar i vårt mikrobiom som är kopplade till förbättringar av kognitiv funktion och minne och immunitet och benstyrka.
 • I ett åldrande samhälle kan dessa vara viktiga hälsofördelar.
Eftersom vår globala befolkning beräknas leva längre än någonsin tidigare är det viktigt att vi hittar sätt att hjälpa människor att leva hälsosammare längre. Motion och kost citeras ofta som de bästa sätten att upprätthålla god hälsa långt in i våra skymningsår. Men nyligen har forskning också börjat titta på den roll vår tarm - särskilt vårt mikrobiom - spelar i hur vi åldras.

Vår senaste studie har funnit att äta en medelhavsdiet orsakar mikrobiomförändringar kopplade till förbättringar i kognitiv funktion och minne, immunitet och benstyrka.

Läs mer på World Economic Forum här

Uppskattad Online utbildning HACCP, VACCP och TACCP

System för HACCP, VACCP och TACCP
Använder Du i din faroanalys fortfarande bara allvarlighetsgrad och sannolikhet för förekomst. Då behöver du nog uppdatera din faroanalys enligt de senaste kraven fån Codex och för GFSI standarder.
Gå min uppskattade OnLine kurs, så  lär du dig vad du behöver.

Några kommentarer från deltagare i kursen:
 • "Utbildningen var väldigt lärorik och gav många nya infallsvinklar på hur man kan jobba med HACCP, VACCP, TACCP. Gav en väldigt bra fördjupning i ämnet. Kan starkt rekommendera denna kurs."
 • "Jag tycker att denna utbildning är riktigt bra! Jag kommer att rekommendera denna utbildning till mina kollegor! Utbildningen borde även finnas tillgänglig på engelska för att vidga träffyta för utrikesfödda. Tack För en riktigt bra utbildning" 
 • "Jag tycker detta var en bra och heltäckande utbildning. Trots att jag jobbat med frågorna tidigare fick jag flera nya vinklar att se på olika saker. Det är inte alltid så självklart"
 • "Jag tycker du gjort denna utbildning bra, och väldigt bra att man kan ladda ner mallar"
 • "Bra genomgång med exempel som är lätta att förstå för utbildningen"
Kursen motsvarar en vanlig klassrumskurs på 2 dagar. Du får ökad förståelsen för de hälsofaror som förekommer i livsmedelskedjan och de verktyg vi har för att förebygga farorna. 

Du lär dig att göra en faroanalys och riskbedömning baserat på Codex Alimentarius samt varianter baserade på BRC, ISO 22 000 och FSSC 22 000 och du får användbara mallar som du kan jobba med.

Kursmaterial består av Videos, Åhörarkopior, Övningsuppgifter och Kunskapsprov. 

BRC - Ask the experts - Nya episoder

Fråga experter
 • Hör Karin Goodburn, generaldirektör på Chilled Food Association, och Peter Littleton, teknisk chef på Christeyns Food Hygiene Ltd. när de diskuterar ämnet listeriahantering.

 • Hör Karin Goodburn, generaldirektör på Chilled Food Association, och Peter Littleton, teknisk chef på Christeyns Food Hygiene Ltd. när de diskuterar ämnet listeriahantering.

Webbseminarier | BRCGS

Rengöring av allergener i livsmedel

Food Standards Agency
Engelska livsmedelsverket har gjort en genomgång av litteratur och vägledning om rengöring av allergener i livsmedel. Kort sammanfattning:
 • Rengöring bör tillämpas i någon del av livsmedelshanteringen, tillverkningen / beredningen eller lagringsmiljön där allergiframkallande protein kan ha varit i kontakt och kan leda till allergen korskontakt.
 • Hygienisk design och effektiv hantering av utrustning som används för att utföra rengöring är viktiga.
 • Rengöringsmetoder bör väljas från fall till fall, eftersom många faktorer påverkar rengöringseffektiviteten.
 • "Våtrengöring" godkändes allmänt som den effektivaste metoden för att avlägsna allergiframkallande rester. Det är dock erkänt att denna metod kanske inte är tillämplig eller genomförbar i alla situationer.
 • Valet av rengöringskemikalier beror på situationen och den övergripande matrisen av maten (det påpekades dock ofta att klorerat alkaliskt verkar vara effektivare än surt tvättmedel för att avlägsna allergiframkallande livsmedel).
 • "Visuellt ren" bör alltid vara den första kontrollpunkten innan någon analytisk provning genomförs.
 • Många källor säger att visuell inspektion inte bör vara den enda metoden för att mäta rengöringseffektiviteten, eftersom visuellt rena ytor kan fortfarande innehåller detekterbara allergenrester.

Läs mer här

Undvik Listeria genom avfuktning

Listeria
Forskning från universitetet i Paris (Frankrike) har visat att dödligheten i Listeria monocytogenes ökar på fyra dagar från i genomsnitt Log 2.5 med endast rengöring och desinfektion till >Log 7 med rengöring, desinfektion och snabbtorkning med en lufttork (Log = tid som bakterien behöver för att föröka sig).
Se figur.
Den högre dödligheten för Listeria är resultatet av den så kallade vattenstresscykeln, som består av följande tre steg: Osmotisk stress, dvs att fukten dras tillbaka från cellen, -> Rehydreringsstress, dvs att cellen efter torkning tar upp vatten igen, -> Oxidativ stress, dvs att upprepad torkning och återhydrering försvagar cellväggen,  vilket innebär att cellen utsätts för syre oftare.

Investera i utbildning och kompetens On-line

VÄXA MED LIVSMEDEL utbildningar

Öka din kompetens genom att gå någon av mina prisvärda Online-utbildningar.
Du anmäler dig på hemsidan eller vill du hellre ha faktura så skicka epost till mig    

Några fördelar för Dig som kund med webb-utbildning är bl.a.
 • Du har tillgång till utbildningen så länge den finns kvar på webben eller tidsbegränsat för vissa kurser
 • Du kan se den hur många gånger som helst
 • Använd PC, Mac, smartphone eller läsplatta
 • Du kan pausa och starta och sluta när det passar
 • Du slipper resa och frånvaro
 • Utbildningarna är uppdelade i flera avsnitt
 • Ingår åhörarkopior, övningsuppgifter mm som vid andra kurser, som du enkelt laddar hem
 • Intyg över genomförd utbildning

Till Webb-utbildning    

Frågor ?

Liksom tidigare kan jag i mån av tid svara på kortare frågor som rör tolkning av olika standarder mm (BRC, BRC IoP, FSSC 22 000), men ni får maila frågorna direkt till  FRÅGA

Är frågorna av allmänt intresse kommer jag även att ta upp dessa i nyhetsbrevet men i så fall som anonyma frågor. 


Gratis Nyhetsbrev

Känner Du någon som vill ha Nyhetsbrevet, så kan De anmäla sig här
Anmäl Dig Här 

Jan Klingspor

Lev väl

Jan

PS

Gillar Du mitt nyhetsbrev, hjälp mig gärna att sprida det på sociala medier genom att klicka på knapparna nedan, så blir jag glad 

Annons

ControlCert
                                                          .

Online-utbildningar

VÄXA MED LIVSMEDEL utbildningar
Öka din kompetens genom att gå någon av mina online-utbildningar. Annons

ESET Multi-Device Security
ESET Smart Security med stöd för Windows, Mac, Linux och Android. 
Licensen finns för 1 -10 enheter

ESET Smart Security är en perfekt produkt för alla de kunder som behöver skydda flera enheter med lätta och kraftfulla antivirusprogram. 

Samma lätta och kraftfulla skydd oavsett plattform och självklart gratis support på svenska om det skulle behövas.

Du kan byta och flytta licenserna som du vill under licensperioden, så länge som du bara har det installerat på det antal enheter som licensen gäller för.


Google Analytics

Google Analytics är en tjänst som används på vår webbplats som spårar, rapporterar trafik och mäter hur användare interagerar med vårt webbplatsinnehåll för att vi ska kunna förbättra den och ge bättre tjänster.