Regler & villkor

Programdomän

Följande villkor gäller för tillgång till och användande av denna webbplats. Ditt användande av webbplatsen innebär att Du godkänner och accepterar dessa villkor utan undantag.

Information enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)

De uppgifter om dig som du lämnar kommer behandlas enligt Dataskyddsförordningen, och syftet är endast att behandla din beställning. Personuppgiftsansvarig är JSK Data, Miljö & Kvalitet AB, org. nr. 556780-5048. Du har rätt att begära ett besked om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt att begära rättelse av sådana uppgifter som inte längre stämmer. Ansökan om detta sker genom att skicka en undertecknad begäran till Box 144, 237 23 Bjärred.
Personuppgifterna som du registrerar på denna webbplats kommer att hanteras av JSK Data, Miljö & Kvalitet AB. Det främsta syftet med att hantera personuppgifterna är att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig som kund, tex när du förlorat dina licensuppgifter eller då en korrespondens behövs. Vi skickar också ett par gånger om året ut nyhetsbrev om våra produkter och vill du inte längre ha dessa, kan man alltid avregistrera sig från nyhetsbrev genom en länk i nyhetsbrevet.
De personuppgifter som kan komma att behandlas är sådana som du aktivt angett genom att nyttja våra tjänster och erbjudanden.
Genom att beställa godkänner du  våra allmänna villkor och samtycker du till vår behandling av dina personuppgifter som den beskrivits ovan.

Cookies
En cookie är en liten informationsfil som sparas i besökarens webbläsare. Cookie filen innehåller endast anonym information, vare sig namn, e-postadress eller några andra personliga uppgifter sparas i den. JSK Data, Miljö & Kvalitet ABs webbplats använder cookies för att tillhandahålla tjänster efter besökarens förfrågningar till våra servrar. Informationen som sparas i relation till cookie-filen används för inloggningskontroll av medlemmar, lokal annonsbegränsning (s.k. capping), mäta antalet sidvisningar och besökare samt underlätta användningen av vissa formulär. Om du inte accepterar användandet av cookies på denna webbplats kan du fritt välja att stänga av dessa via din webbläsares (Internet Explorer, Opera, Mozilla m.fl.) säkerhetsinställningar. Det innebär dock att viss funktionalitet på webbplatsen begränsas, t.ex. fungerar inte ”automatinloggning” utan cookies.

Sessionsfiler
Sessionsfiler sparas däremot i webbservern och används framförallt av webbserverns programvara för att personifiera webbsidornas innehåll. Det kan t.ex. vara för att tala om att ni är inloggad, hur många besökare det är just nu, vilket datum och klockslag det är eller personliga meddelanden. Denna server sparar sessionsfilerna under en begränsad tid vilket är maximalt 60 minuter efter senaste besöket. Sessionsfilerna är också en kritisk del för att tjänsten ska fungera, t.ex. används dessa för att inte servern ska kunna överbelastas av en enskild användare.

Kopieringsskydd

Materialet (program, design, texter och bilder) på denna webbplats är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Du får inte modifiera, omforma, kopiera, visa, vidareförmedla, distribuera, publicera, licensiera, skapa arbeten som härrör från, överföra eller sälja någon information, produkt eller tjänst som erhållits genom denna webbplats. Material får kopieras endast för privat bruk och då med tydlig källanvisning till JSK Data, Miljö & Kvalitet AB AB. För annat än privat bruk måste ett skriftligt medgivande erhållas från JSK Data, Miljö & Kvalitet AB, annars är eftertryck eller annan kopiering förbjuden. Vi tillhandahåller materialet på denna plats gratis i strikt privat syfte för alla som är inbjudna genom sin leverantör (exempelvis tidning, elbolag, flygbolag eller bank). Materialet får ej användas i konkurrerande syfte.

Ansvarsbegränsning

Varken JSK Data, Miljö & Kvalitet AB eller någon annan part som bidrar med information på webbplatsen kan i något fall hållas ansvarig för skador som orsakats annan.

Beställning via JSK Data, Miljö & Kvalitet AB

Observera att du som beställare är ansvarig för de beställningar du skickar.
Så snart dina varor lämnat vårt lager ankommer de till närmsta utlämningsställe och du får ett försändelsenummer så att du kan spåra paketet. Vid outlösta försändelser debiteras fraktavgifterna för både utskick och retur.
JSK Data, Miljö & Kvalitet AB behandlar samtliga beställningar som inkommer via denna webbplats.
För Programvaror levereras licenskoder via epost och programmen får kunden själv ladda hem från hemsidan.
Fakturor skickas normalt som PDF fil via epost om inte överenskommelse träffas om att skicka på annat sätt. Vid försenad betalning utgår avgift för betalningspåminnelse samt dröjsmålsränta.

Ändring/avbeställning av order

Du har möjlighet att kostnadsfritt ändra din order fram till dess att ordern expedieras dvs. fram till dess att du mottar en orderbekräftelse eller licensuppgifter. Ändring kan ske per telefon till orderavdelningen på 046-29 10 66 eller per e-post: info@jsk.nu. Efter att din order expedierats kan ändringar inte göras. Observera att om du förskottsbetalar din order kan inga ändringar göras efter att betalningen är genomförd. 

Giltighet

JSK Data, Miljö & Kvalitet AB förbehåller sig rätten att ändra villkoren på denna sida. Uppdaterade villkor är giltiga från det att de ligger publicerade på webbplatsen.

Returpolicy och Ångerrätt

14 dagars retur- och ångerrätt för fysiska varor.
Vi erbjuder 14 dagars ångerrätt, vilket gäller från den dag du har mottagit din beställning(detta är den vanliga lagstadgade ångerrätten enligt Distanshandelslagen, 2 kap. 6 §). Varan ska vara i ursprungligt skick och får inte vara använd. Innerpaketet får inte vara brutet. Alla etiketter måste vara kvar på varan. Klistra inte postetiketterna direkt på kartongen. En retur bekostas av kunden. Returavgift bekostas dock av JSK Data, Miljö & Kvalitet AB om det skulle vara något fel på din produkt.
Om du mottager ett skadat paket med saknade varor (vara) behöver vi dokumentation på detta i form av ett fotografi. Var vänlig och bifoga det fotografiet i ett mejl till vår kundservice på info@jsk.nu så att vi kan undersöka det närmre.
Om du returnerar en använd eller ej intakt produkt till oss som inte blir godkänd i vår kvalitetskontroll, kan vi inte återbetala och inte heller återsända produkten.
Från ångerrätten undantas datorprogram där Licensuppgifter (licenskod) skickas elektoniskt och  där programmen även går att testa innan köp.

Särskilda villkor för programvaror

All programvara som finns tillgänglig för att hämtas från JSK Data, Miljö & Kvalitet AB:s webbsida är upphovsrättsligt skyddade verk från respektive tillverkare. Vid köp av programvara erhåller du som kund inte någon annan rätt till denna än vad som följer av de särskilda villkor/licensavtal som medföljer/ingår i programvaran.

Immateriella rättigheter

Innehållet på JSK Data, Miljö & Kvalitet AB:s webbsida ägs av JSK Data, Miljö & Kvalitet AB eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom marknadsföringsrättsliga och immaterialrättsliga lagar, vilket innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout etc. inte får kopieras eller på annat sätt användas utan skriftligt godkännande från JSK Data, Miljö & Kvalitet AB. 

Utskrift eller annan kopiering av materialet är tillåtet för eget, privat, icke-kommersiellt bruk. Det är förbjudet att kopiera, spara eller på annat sätt reproducera, bearbeta, ändra, överföra, överlåta, på annat sätt utnyttja eller exploatera materialet eller delar därav utan på förhand givet skriftligt tillstånd av JSK Data, Miljö & Kvalitet AB.

Länkar till tredje parts webbsidor

Länkar på JSK Data, Miljö & Kvalitet AB:s webbsida möjliggör för besökare att lämna JSK Data, Miljö & Kvalitet AB:s webbsida. De länkade webbsidorna kontrolleras inte av JSK Data, Miljö & Kvalitet AB och JSK Data, Miljö & Kvalitet AB bär därför inget som helst ansvar för innehållet på sådana webbsidor eller innehållet i länkarna på sådana webbsidor. JSK Data, Miljö & Kvalitet AB tillhandahåller endast dessa länkar för att underlätta finnandet av webbsidor och tillhandahållandet av en länk innebär inget godkännande från JSK Data, Miljö & Kvalitet AB av aktuell webbsida.

Tvist

En eventuell tvist kan hänvisas till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). JSK Data, Miljö & Kvalitet AB har som policy att följa ARN:s rekommendationer.

Konsumentklagomål

Om din produkt är felaktig är du alltid välkommen att kontakta oss. Du når oss på telefonnummer 046 29 44 25 eller via epost till JSK

Om du efter kontakten med ossfortfarande inte är nöjd kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) för klagomål.
Du når ARN på följande adress:

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

Anpassa

Google Analytics

Google Analytics är en tjänst som används på vår webbplats som spårar, rapporterar trafik och mäter hur användare interagerar med vårt webbplatsinnehåll för att vi ska kunna förbättra den och ge bättre tjänster.