Anmälan / Intresseanmälan utbildning

VÄXA MED LIVSMEDEL
Anmälan eller Intresse
Om vi av någon anledning måste ställa in utbildningen med kort varsel
CAPTCHA

Anmälan 

Detaljerat program finns för respektive utbildning och kan laddas ned som PDF fil.

Anmälningar kommer att behandlas enligt principen “Först till kvarn” och det kommer att vara ett begränsat antal platser.

OBS! Rabatt
"Gå 3 Betala För 2 st"
gäller för alla utbildningarna (från samma företag) 

Anmälan absolut senast 14 dagar innan kursstart om inte annat framgår för kursen .

Platser & Priser

Utbildningarna kommer att genomföras i Lomma med några undantag, se Faktablad. Kurslokal beror på antal deltagare

Beroende på intresse kan kurser även ordnas i Göteborg och Stockholm eller annan ort, liksom företagsinterna kurser.

Priser framgår av respektive faktablad. I priset på utbildningar ingår kursmaterial, lunch och förfriskningar.

Vid avanmälan senare än fyra veckor innan kursstart debiteras full kursavgift. Det är dock möjligt att om så önskas istället skicka en annan deltagare från företaget.

Vid för få deltagare förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen. Fakturering sker i samband med bekräftelse och skall vara betald i god tid innan kursstart. Intyg skickas ut efter betald faktura.