Fördelar Företag - FinePrint

pappersanvändning

På de flesta kontor förbrukas det en förskräcklig mängd papper och andra resurser. Av många orsaker är det inte lätt att införa ett sparprogram, eftersom det i allmänhet finns olika modeller av skrivare, dessutom från olika leverantörer, samt en mix av datorer med olika Windowsversioner. Varje skrivare har sina egna funktioner, varför det är svårt att ordna utbildningar anpassade för alla användare.


Kostnaden för utskrifter är mycket större än bara själva papperskostnaden. I själva verket kostar det ca tio gånger mer än enbart papperskostnaden

FinePrints Lösning

FinePrint Server Edition (Nätverksversionen) är ett utmärkt sätt att införa ett företagsprogram för att både minska miljöbelastningen och samtidigt spara kostnader. 

Spara Tid   

FinePrint sparar en hel del tid genom att mindre tid förbrukas till att sortera igenom utskrifter vid nätverksskrivaren, eftersom flera utskriftsjobb kan samlas ihop till en utskrift. detta betyder även mindre spring fram och tillbaka till skrivaren. FinePrints funktion för förhandsgranskning innebär också att mindre tid går åt till att skriva om utskrifter som var felaktiga eller onödiga.

Spara Miljön  

Miljöaspekterna av att använda FinePrint är betydande och skall inte underskattas. En effektivare användning av utrustning, förbrukningsartiklar, elektricitet och lagringsutrymme har alla en positiv effekt på miljön. Dina medarbetare får en möjlighet att känna sig stolta över sitt företag och möjligheten att kunna bidra till att minska miljöbelastningen.

På varje klient går det också att se hur mycket man sparar vid utskrifter och på servern kan man se total besparing.

Spara Pengar  

FinePrint sparar papper, toner, avfall mm genom att skriva ut flera sidor per papperssida och varje anställd får mycket bättre möjligheter att effektivare använda existerande skrivare och därtill hörande resurser.

Med FinePrint krävs färre skrivare, mindre plats för dokumentlagring, kostnaderna för avfall och återvinning minskar.

FinePrint gör det möjligt att skapa företagsgemensamma elektroniska mallar och brevhuvud, som är tillgängliga för alla användare. Eftersom FinePrints mallar inte kan modifieras av användarna, säkerställs att företagets grafiska manual följs.

Med elektroniska mallar finns det ingen anledning att använda förtryckta brevpapper och de problem det medför i delade nätverksskrivare. Eftersom FinePrint fungerar med alla skrivare behövs inga speciallösningar från skrivarleverantörer.

Exempel på kostnader  

  • Toner - kostnaden för toner/bläck överskrider med god marginal kostnaden för papper. Tonerkostnaden varierar för olika skrivare men genomsnittet är mellan 24  och 100 öre/sida för färglaser- och bläckstråleskrivare och ca 8 öre/sida med svartvit laserskrivare.

  • Inköp och lagerhållning av papper för utskrifter - innebär även tid och kostnader för orderhantering, mottagning, lagring och intern distribution.

  • Avfall-/Återvinningskostnad för använda papper och toner.

  • Arkivering av utskrivna dokument - inkluderar kostnader för arkivskåp och hyra av arkivutrymme.

  • Underhåll av skrivare - påfyllning av papper, byte av toner, slitage mm.

  • Totalt kommer man lätt upp i minst 40 öre per sida i utskriftskostnad och många gånger betydligt mer i kostnad. Upp till en krona per sida är inte ovanligt när det gäller färgutskrifter.

Anpassa

Google Analytics

Google Analytics är en tjänst som används på vår webbplats som spårar, rapporterar trafik och mäter hur användare interagerar med vårt webbplatsinnehåll för att vi ska kunna förbättra den och ge bättre tjänster.