Skapa PDF med pdfFactory

Nu finns version 7.x publicerad

pdfFactory fönster för att skapa PDF

pdfFactory är det första programmet för att skapa PDF filer som är konstruerat för icke expertanvändare. Med pdfFactory, kan vem som helst skapa PDF filer utan Acrobat för publicering på hemsidor, skicka med e-post eller för arkivering.

Det är också extremt lätt att bara trycka på en knapp för att skicka filen som e-post. Du behöver inte först skapa PDF filen och sedan spara den och leta upp den igen för att bifoga PDF filen.

pdfFactory Pro stöder formatet PDF/A för långtidslagring av data och du kan skapa PDF med alla Windowsprogram.

pdf Factory finns i en standard och en Pro version för att skapa PDF samt i Server Edition för installation på server som en delad skrivare (fungerar även på Windows Terminal Server / Citrix).

När programmet är installerat, lägger det sig som en skrivare i din dator och från vilket Windowsprogram som helst väljer Du bara pdfFactory vid utskrift och så dyker pdfFactory's fönster för förhandsgranskning upp. Så länge som du har fönstret för förhandsgranskning öppet, så kan du fylla på med fler dokument för att skapa PDF fil.  Du kan också enkelt ändra ordningen på sidor och ta bort sidor mm. 

Aktuell Version 7.40

Vid köp av pdfFactory version 7x ingår alltid mindre uppgraderingar gratis inom version 7.x, men när det däremot blir version 8.x räknas det som en större uppgradering och då är det valfritt om man vill uppgradera till en kostnad. Bara att ladda hem och installera över din nuvarande version, så bibehålls alla inställningar.

  pdfFactory Pro

logo pdfFactory Pro

Gratis Testversion pdfFactory Pro, som fungerar fullt ut i 30 dagar.  Vid köp får Du en licensnyckel som aktiverar programmet.

Ladda Hem pdfFactory Pro         

                             Köp här

pdfFactory standard

pdfFactory logo

Gratis Testversion pdfFactory, som fungerar fullt ut i 30 dagar.  Vid köp får Du en licensnyckel som aktiverar programmet.

Ladda Hem pdfFactory      

                             Köp här

Se kort film om pdfFactory

Så här enkelt är det. (OBS filmen visar pdfFactory Pro 7.x.))

Funktioner

Med pdfFactory kan Du t.ex.

 • Kombinera flera dokument till en PDF fil,  enkelt  att infoga sidor från olika typer av dokument (från Word, CAD, Excel mm) till en pdf-fil. Låt bara fönstret för förhandsgranskning vara öppet och fortsätt att skriva ut, så samlas det i en PDF fil.

 • Skicka som e-post utan att först spara, med ett musklick skickas PDF filen direkt till ditt E-post program

 • Säkra dokument, De som behöver säkra PDF filer (kryptera 128 eller 256 bitar) kan kontrollera tillgången till PDF filen enligt följande:
  - förhindra ändring av texten
  - förhindra kopiering av text och grafik från PDF filen
  - förhindra utskrift av PDF filen
  - förhindra öppnande av PDF filen utan lösenord
  - läs mer om kryptering här

Fler Funktioner

Med pdfFactory Pro kan Du t.ex.

 • Inbäddade typsnitt, säkerställer att originaltypsnitt visas hos mottagaren även om dessa inte är installerade

 • Lägg till/ta bort och ändra ordningen på sidor 
  ta bort oönskat material innan PDF filen skapas. Speciellt användbart vid utskrift av webbsidor, E-post mm

 • Lägg till Sidhuvud, sidfot och vattenstämplar och Sidnummer
  ger t.ex. ett enhetligt intryck på PDF filer skapade av flera dokument

 • Inställning av grafikkvalitet, för färg och svartvita bilder för bättre resultat vid inskanning av bilder.

Fler Funktioner, forts

Med pdfFactory Pro kan Du t.ex.

 • Elektroniska mallar, skapa PDF på elektroniska bakgrunder och mallar som t.ex. brevpapper eller papper med logotype

 • Bokmärken och innehållsförteckning, skapa manuellt eller automatiskt bokmärken för att enkelt navigera i PDF filen

 • Lägg till och ta bort text och grafik

 • Skapa flera pdfFactory skrivare, spara enkelt dina inställningar som en ny skrivare med förinställda värden för grafik mm, t.ex. en skrivare för fotokvalitet och en annan för webb-publicering

 • Underteckna dokument med din signatur