UTBILDNING - VÄXA MED LIVSMEDEL

VÄXA MED LIVSMEDEL

Utbildningsprogram Hösten 2017

Du kan lämna intresseanmälan här

För Höstens program framgår tidpunkterna nedan. Har Du andra önskemål om  en utbildning, så försöker jag ordna det så gott det går, lämna då en intresseanmälan tack, så återkommer jag. 

OBS! rabatt "Gå 3 betala för 2 st" gäller för alla utbildningarna nedan.

NYA  ISO/DIS 22 000 – 2017, samt Nyheter i FSSC 22 000, version 4.1, 1 dag orientering

Genomgång av det nya utkastet till ISO 22 000 som förväntas fastställas 2018. Ingår min egen svenska översätttning av kraven, samt översättning av nyheterna i FSSC 22 000 version 4.1 som börjar gälla 2018. 

Genomförs på Malmö Arena Hotell, Svågertorp Malmö. På bara några minuter tar man sig med tåg till Malmö City, Köpenhamn eller Copenhagen Airport och ca 30 min till Sturup.

OBS anmälan senast 15 december.

24 Jan 2018

Nyheter i FSSC 22 000, version 4.1 samt TACCP/VACCP för FSSC och BRC, 1 dag Orient.

Krav på Faroanalys avseende Hot, Sabotage och Förfalskning har nu kommit i både FSSC och BRC och kommer även i övriga GFSI standarder. Vi går även igenom övriga mindre ändringar i FSSC version 4.1. Ingår övningar och olika modeller i Excel. Tag med egen PC. Genomförs i Lomma (Malmö)

HACCP Orientering Livsmedel och Förpackningar, 
1 dag Orientering

Grundläggande kunskaper i HACCP enligt Codex Alimentarius och  Livsmedelsverkets kursplan. Genomförs i Lomma (Malmö)

FSSC / Nya ISO/DIS 22 000:2017, inkl. nyheter i version 4.1, 1 dag Orientering

Genomgång av nyheterna i FSSC 22 000 version 4.1 som börjar gälla 2018 och nya ISO/DIS 22 000:2017och respektive tilläggsstandard
ISO/TS 22 002-1 för Livsmedel och ISO/TS 22 002-4 Förpackningar.  
Genomförs i Lomma (Malmö)

Internrevisionsteknik,  1 dag Orientering

Vi går igenom revisionsteknik och hela revisionscykeln med övningsuppgifter, där ni bl.a. själva får pröva på att revidera kursledaren. Kräver förkunskaper genom orienteringskurs i relevant standard.  
Genomförs i Lomma (Malmö)

BRC Lagring & Distribution,  1 dag Orientering

Vi går igenom BRC Global Standard for Storage and Distribution, utgåva 3, med engelsk checklista baserad på nya utgåva 3 och med alla nyheter tydligt markerade jämfört med föregående utgåva..  Genomförs i Lomma (Malmö)

BRC Food , 1 dag Orientering

Vi går igenom BRC Global Standard for Food Safety, utgåva 7, med egen svensk checklista med markerade ändringar jämfört med föregående utgåva.  Genomförs i Lomma (Malmö)

BRC Packaging, 1 dag Orientering

Vi går igenom BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials, utgåva 5, med egen svensk checklista med markerade ändringar jämfört med föregående utgåva.   Genomförs i Lomma (Malmö)

Alla utbildningar kan även genomföras som Företagsinterna utbildningar. Hör av er i så fall för offert (se nedan)

OBS! rabatt "Gå 3 betala för 2 st" gäller för alla utbildningarna ovan.

Anmälan absolut senast 14 dagar innan kursstart om inte annat framgår för respektive kurs.

Kursledare

Jan Klingspor
Kurserna kommer att ledas av Jan Klingspor som är civilingenjör, utexaminerad från kemilinjen, Chalmers 1975 och har mångårig erfarenhet som kvalitets- och miljöchef, inom framförallt livsmedelsbranschen, förpackningsindustri och tillverkning av maskiner till livsmedelsindustrin. Jan har också ingått i flera ledningsgrupper.

Jan är utbildad kvalitets- och miljörevisor och har genomfört revisionsarbete för olika Certifieringsbolag sedan 1998 och utför sedan 2012 för SAI Global Scandinavia revisioner enligt BRC Food, BRC Packaging, samt FSSC/ISO 22 000 för förpacknings-och livsmedelsindustrin och är som BRC revisor godkänd för de flesta livsmedelskategorierna.

Jan är även en uppskattad kursledare och håller sedan många år uppskattade utbildningar.

Anmälan 

Detaljerat program finns för respektive utbildning och kan laddas ned som PDF fil här på sidan.

Anmälningar kommer att behandlas enligt principen “Först till kvarn” och det kommer att vara ett begränsat antal platser, så
Anmäl Dig idag via länken för respektive kursdatum i tabellen till vänster.
OBS! Rabatt
"Gå 3 Betala För 2 st"
gäller för alla utbildningarna (från samma företag)

Anmälan absolut  senast 14 dagar innan kursstart om inte annat framgår av respektive kurs..

Platser & Priser

Utbildningarna kommer att genomföras i Lomma/Löddeköpinge med några undantag, se Faktablad. Kurslokal beror på antal deltagare

Beroende på intresse kan kurser även ordnas i Göteborg och Stockholm eller annan ort, liksom företagsinterna kurser.

Priser framgår av respektive faktablad. I priset på utbildningar ingår kursmaterial, lunch och förfriskningar.

Vid avanmälan senare än fyra veckor innan kursstart debiteras full kursavgift. Det är dock möjligt att om så önskas istället skicka en annan deltagare från företaget.

Vid för få deltagare förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen. Fakturering sker i samband med bekräftelse och skall vara betald i god tid innan kursstart. Intyg skickas ut efter betald faktura.