UTBILDNING - VÄXA MED LIVSMEDEL

VÄXA MED LIVSMEDEL

Utbildningsprogram Våren 2018

Du kan lämna intresseanmälan här

För vårens program framgår tidpunkterna nedan. Har Du andra önskemål om  en utbildning, så försöker jag ordna det så gott det går, lämna då en intresseanmälan tack, så återkommer jag. 

OBS! rabatt "Gå 3 betala för 2 st" gäller för alla utbildningarna nedan.

HACCP Orientering Livsmedel och Förpackningar, 1 dag Orientering

Grundläggande kunskaper i HACCP enligt Nya ISO/DIS 22 000 och Codex Alimentarius, samt Livsmedelsverkets kursplan. 
Genomförs i Lomma (Malmö)

BRC Packaging, 1 dag Orientering

Vi går igenom BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials, utgåva 5, med egen svensk checklista med markerade ändringar jämfört med föregående utgåva.   
Genomförs i Lomma (Malmö)

BRC Food , 1 dag Orientering

Vi går igenom BRC Global Standard for Food Safety, utgåva 7, med egen svensk checklista med markerade ändringar jämfört med föregående utgåva.  
Genomförs i Lomma (Malmö)

FSSC / Nya ISO/DIS 22 000:2017, inkl. nyheter i version 4.1, 1 dag Orientering

Genomgång av nyheterna i FSSC 22 000 version 4.1 som börjar gälla 2018 och nya ISO/DIS 22 000:2017och respektive tilläggsstandard
ISO/TS 22 002-1 för Livsmedel och ISO/TS 22 002-4 Förpackningar.  
Genomförs i Lomma (Malmö)

Internrevisionsteknik,  1 dag Orientering

Vi går igenom revisionsteknik och hela revisionscykeln med övningsuppgifter, där ni bl.a. själva får pröva på att revidera kursledaren. Kräver förkunskaper och genomförd orienteringskurs i relevant standard (BRC/FSSC), dvs totalt 2 dagar. Avslutas med prov.  
Genomförs i Lomma (Malmö)

BRC Lagring & Distribution,  1 dag Orientering

Vi går igenom BRC Global Standard for Storage and Distribution, utgåva 3, med engelsk checklista baserad på nya utgåva 3 och med alla nyheter tydligt markerade jämfört med föregående utgåva..  Genomförs i Lomma (Malmö)

Alla utbildningar kan även genomföras som Företagsinterna utbildningar. Hör av er i så fall för offert (se nedan)

OBS! rabatt "Gå 3 betala för 2 st" gäller för alla utbildningarna ovan.

Anmälan absolut senast 14 dagar innan kursstart om inte annat framgår för respektive kurs.

Kursledare

Jan Klingspor
Kurserna kommer att ledas av Jan Klingspor som är civilingenjör, utexaminerad från kemilinjen, Chalmers 1975 och har mångårig erfarenhet som kvalitets- och miljöchef, inom framförallt livsmedelsbranschen, förpackningsindustri och tillverkning av maskiner till livsmedelsindustrin. Jan har också ingått i flera ledningsgrupper.

Jan är utbildad kvalitets- och miljörevisor och har genomfört revisionsarbete för olika Certifieringsbolag sedan 1998 och utför sedan 2012 för SAI Global Scandinavia revisioner enligt BRC Food, BRC Packaging, samt FSSC/ISO 22 000 för förpacknings-och livsmedelsindustrin och är som BRC revisor godkänd för de flesta livsmedelskategorierna.

Jan är även en uppskattad kursledare och håller sedan många år uppskattade utbildningar.

Anmälan 

Detaljerat program finns för respektive utbildning och kan laddas ned som PDF fil här på sidan.

Anmälningar kommer att behandlas enligt principen “Först till kvarn” och det kommer att vara ett begränsat antal platser, så
Anmäl Dig idag via länken för respektive kursdatum i tabellen till vänster.
OBS! Rabatt
"Gå 3 Betala För 2 st"
gäller för alla utbildningarna (från samma företag)

Anmälan absolut  senast 14 dagar innan kursstart om inte annat framgår av respektive kurs..

Platser & Priser

Utbildningarna kommer att genomföras i Lomma/Löddeköpinge med några undantag, se Faktablad. Kurslokal beror på antal deltagare

Beroende på intresse kan kurser även ordnas i Göteborg och Stockholm eller annan ort, liksom företagsinterna kurser.

Priser framgår av respektive faktablad. I priset på utbildningar ingår kursmaterial, lunch och förfriskningar.

Vid avanmälan senare än fyra veckor innan kursstart debiteras full kursavgift. Det är dock möjligt att om så önskas istället skicka en annan deltagare från företaget.

Vid för få deltagare förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen. Fakturering sker i samband med bekräftelse och skall vara betald i god tid innan kursstart. Intyg skickas ut efter betald faktura.