UTBILDNING - VÄXA MED LIVSMEDEL

Webb-Utbildningar - starta när Du vill

JSK Webb-utbildningar Växa med Livsmedel

Nytt för i höst är att jag nu efter hand publicerar fler och fler webb-utbildningar. 

Först ut är:

 • Nyheter i FSSC 22 000 vers 4.1 (inkl. Hot, Sabotage och Förfalskning)
 • Nyheter BRC Food vers .8
 • Nyheter ISO 22 000:2018
Några fördelar för Dig som kund med webb-utbildning är bl.a.
 • Du har tillgång till utbildningen så länge den finns kvar på webben
 • Du kan se den hur många gånger som helst
 • Du kan pausa och starta och sluta när det passar
 • Du slipper resa och frånvaro
 • Utbildningarna är uppdelade i flera avsnitt
 • Ingår åhörarkopior mm som vid andra kurser, som du enkelt laddar hem
 • Sluten Linkedin-grupp för deltagarna för diskussioner och frågor
 • Billigare än utbildning på plats, alltså större möjlighet för fler att deltaga.
 • Läsare av nyhetsbrevet kommer att få rabatter, så vidarebefordra gärna nyhetsbrevet till dina kollegor så de kan registrera sig
Du hittar alla Mina Webb-utbildningar här på en separat hemsida och fler kurser kommer efterhand.
VÄXA MED LIVSMEDEL

Fysiska Utbildningar våren 2019 - i "Lektionssalar"

Du kan lämna intresseanmälan här

Andelen webb-utbildningar har ökat och det känns som om det blir svårare att hitta tider för gemensamma fysiska utbildningar. Under våren kommer jag därför att pröva med intresseanmälningar till fysiska utbildningar och först när det är tillräckligt många intresserade så kommer jag med förslag på datum för en fysisk utbildning. Vårens kurser framgår nedan. Lämna en icke bindande intresseanmälan om du vill gå en fysisk kurs, så återkommer jag. 

Har Du andra önskemål om  en utbildning, så försöker jag ordna det så gott det går, lämna då en intresseanmälan tack.

OBS! rabatt "Gå 3 betala för 2 st" gäller för alla utbildningarna nedan.

HACCP Orientering, 1 dag 

Grundläggande kunskaper i HACCP enligt nya ISO 22 000:2018 och Codex Alimentarius, samt Livsmedelsverkets kursplan.  För tillverkning av livsmedel och förpackningar.
Genomförs normalt i Lomma (Malmö)

Nyheter i ISO 22 000:2018, 1/2 dag 

Enbart fokus på nyheterna i nya ISO 22 000:2018 och inte genomgång av hela standarden.  Ny struktur, Riskbaserat angreppssätt för ledningen, Mål, krav på handlingsplaner, Massbalans, Nyheter i faroanalysen mm, hur löser vi detta?

Alltid bra att vara tidigt ute med förändring av ledningssystem, så sitter det förhoppningsvis i väggarna när det är dags för revision.
Genomförs normalt i Lomma (Malmö)

BRC Packaging, 1 dag Orientering

Vi går igenom BRC Global Standard for Packaging and Packaging Materials, utgåva 5, med egen svensk checklista med markerade ändringar jämfört med föregående utgåva.   
Genomförs normalt i Lomma (Malmö)

Nyheter i BRC Food utg. 8, 1/2  dag 

Vi går igenom BRC Global Standard for Food Safety, utgåva 8 som kommer i augusti och enbart fokus på nyheter jämfört med föregående utgåva.  
Där är förändringar i struktur och en del nya krav för kultur för livsmedels-säkerhet, HACCP, Hot- och sabotage, miljöprovtagning, märkning, Hygienzoner, Oannonserade revisioner, Märkningskontroll vid återkallelsetest mm
Hur löser vi detta?

Genomförs normalt i Lomma (Malmö)

FSSC / Nya ISO 22 000:2018, 1 dag Orientering

Genomgång av FSSC 22 000 version 4.1 och nya ISO 22 000:2018 och respektive tilläggsstandard ISO/TS 22 002-1 för Livsmedel och ISO/TS 22 002-4 för Förpackningar.  
Genomförs normalt i Lomma (Malmö)

Internrevisionsteknik,  1 dag Orientering

Vi går igenom revisionsteknik och hela revisionscykeln med övningsuppgifter, där ni bl.a. själva får pröva på att revidera kursledaren. Kräver förkunskaper och genomförd orienteringskurs i relevant standard (BRC/FSSC), dvs totalt 2 dagar. Avslutas med prov.  
Genomförs normalt i Lomma (Malmö)

BRC Lagring & Distribution,  1 dag Orientering

Vi går igenom BRC Global Standard for Storage and Distribution, utgåva 3, med engelsk checklista baserad på nya utgåva 3 och med alla nyheter tydligt markerade jämfört med föregående utgåva..  
Genomförs normalt  i Lomma (Malmö)

Alla utbildningar kan även genomföras som Företagsinterna utbildningar. Hör av er i så fall för offert (se nedan)

OBS! rabatt "Gå 3 betala för 2 st" gäller för alla fysiska utbildningar ovan.

Kursledare

Jan Klingspor
Kurserna kommer att ledas av Jan Klingspor som är civilingenjör, utexaminerad från kemilinjen, Chalmers 1975 och har mångårig erfarenhet som kvalitets- och miljöchef, inom framförallt livsmedelsbranschen, förpackningsindustri och tillverkning av maskiner till livsmedelsindustrin. Jan har också ingått i flera ledningsgrupper.

Jan är utbildad kvalitets- och miljörevisor och har genomfört revisionsarbete för olika Certifieringsbolag sedan 1998 och utför sedan 2012 för SAI Global Scandinavia revisioner enligt BRC Food, BRC Packaging, samt FSSC/ISO 22 000 för förpacknings-och livsmedelsindustrin och är som BRC revisor godkänd för de flesta livsmedelskategorierna.

Jan är även en uppskattad kursledare och håller sedan många år uppskattade utbildningar.

Anmälan 

För fysiska utbildningar gäller:

Detaljerat program finns för respektive utbildning och kan laddas ned som PDF fil här på sidan.

Anmälningar kommer att behandlas enligt principen “Först till kvarn” och det kommer att vara ett begränsat antal platser, så
Anmäl Dig idag via länken för respektive kursdatum i tabellen till vänster.
OBS! Rabatt
"Gå 3 Betala För 2 st"
gäller för alla utbildningarna (från samma företag)

Platser & Priser

Utbildningarna kommer att normalt genomföras i Lomma/Löddeköpinge Kurslokal beror på antal deltagare

Priser framgår av respektive faktablad. I priset på utbildningar ingår kursmaterial, lunch och förfriskningar.

Vid avanmälan senare än fyra veckor innan kursstart debiteras full kursavgift. Det är dock möjligt att om så önskas istället skicka en annan deltagare från företaget.

Vid för få deltagare förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen. Fakturering sker i samband med bekräftelse och skall vara betald i god tid innan kursstart. Intyg skickas ut efter betald faktura.