2015 Julhälsning - Växa med Livsmedel Nyheter

julkort

Test av förpackningar

test av förpackning

På  Campden BRI:s hemsida finns en bra sammanställning av olika typer av tester på förpackningar som Campden kan utföra, t.ex.

  • Burst testing
  • Compression strength testing
  • Creep testing
  • Drop tests
  • Internal pressure resistance
  • Peel testing
  • Torque testing
  • Pendulum impact testing
  • Tensile & T-peel testing
  • Tear resistance testing

Plus många fler tester kan du läsa mer om här

F083 Position Statement BRC Global Standard Food Safety Issue 7 – Clause 4.2.3

BRC Food

The following position statement has been agreed to elaborate on the interpretation of clause 4.2.3 “External storage tanks, silos and any intake pipes with an external opening shall be locked”.

Position statement

In circumstances where it is not practical to lock all external openings of tanks, for example wineries with extensive external storage tank farms, alternative security arrangements will be accepted. Security arrangements shall be based on documented risk assessment including specific reference to the area where tanks/silos or external opening intake pipes are located.
As a guide this may include additional security fencing with a locked gate around the tank farm, a security controlled perimeter and or use of surveillance cameras and lighting. The controls must minimise the risk of access for malicious contamination and ensure that any deliberate contamination is detected
.
Kommentar: tolkningen är alltså att endast undantag när det är väldigt många öppningar och alternativ säkerhet finns.

EU Ingen Gemensam Lagstiftning För Förfalskning Av Livsmedel

polis

EU:s arbete mot förfalskning av livsmedel går framåt, men det finns ännu inte någon gemensam lagstiftning om vad som är förfalskning av livsmedel utan fortfarande är det nationell lagstiftning som gäller för åtal mm. Förslag är dock på gång.  

Kommissionen utvecklar dock ett system som är under uppstart och kallas för AAS (the Administrative Assistance and Cooperation system) för samordning av insatser och information om misstänkta aktiviteter . 

EU-Tillslag Mot Matbedrägerier

EU-kommissionens nätverk Food Fraud Network har genomfört två gemensamma kontrollprojekt för att kontrollera bedrägerier med livsmedel.

Den här gången har man undersökt om ursprung och pollensort stämmer med märkningen på honungen, om den innehåller tillsatt socker eller är felmärkt på annat sätt. Om det står exempelvis akaciahonung på burken får den inte innehålla något annat än honung och bina ska ha hämtat sin nektar från akaciablommor. Var femte prov av de över 2200 proverna hade brister på minst en av de uppgivna uppgifterna.

Vidare har nätverket kontrollerat fisk för att se om den märks med rätt namn när den når konsumenten. I sex procent av de nästan 4000 proverna fanns brister i märkningen. Havsabborre, sjötunga och torsk är några av de fisksorter som ersatts med billigare varianter enligt rapporten.

rostfritt band

Rostfria Band Mer Hygieniska Än Plastband

Undersökningar i UK för kött, fisk och grönsaker, visar att rostfria band är mycket enklare att rengöra, men framför allt att efter ca två timmar så växer antalet bakterier på ytan mycket snabbare på plastbanden.

Orsaken är förmodligen att biofilmer lättare byggs upp på plastbanden och biofilmer är mycket mer resistenta mot desinfektion och rengöring än enskilda bakterier. 
Läs mer här

bakterier tillväxt

AnnonsAnnons

Google Analytics

Google Analytics är en tjänst som används på vår webbplats som spårar, rapporterar trafik och mäter hur användare interagerar med vårt webbplatsinnehåll för att vi ska kunna förbättra den och ge bättre tjänster.