2016 - Februari - Växa med Livsmedel Nyheter

Nytt gratis verktyg för riskbedömning förfalskning

honung

GFSI kommer i sina nya riktlinjer under våren att ställa krav på riskbedömning och förebyggande åtgärder mot förfalskning.

SSAFE har med riktlinjerna som hjälp tagit fram ett nytt verktyg i Excel eller direkt på webben, där man svarar på 50 frågor och får resultat i form av olika spindeldiagram för bedömning av riskerna. Rapporten kan man använda i sitt eget ledningssystem.

Läs mer på SSAFE hemsida och där går det även att ladda hem Excelfilen

FDA kommer att förbjuda tre kemikalier i Pizza kartonger

pizza

Perfluoralkyl etyl används i ämnen  som kommer i kontakt med livsmedel och fungerar olje- och vattenavstötande på papper och kartong, som kommer i kontakt med vattenbaserade och feta livsmedel.

FDA säger att nya data finns tillgängliga som visar att toxiciteten hos ämnen som strukturellt liknar dessa föreningar, visar att det inte längre finns en rimlig säkerhet för att ingen skada orsakas genom livsmedelskontakt vid användning av dessa ämnen.

Hur mycket tillåter du i era livsmedel?

insekt

Behöver du hjälp med att sätta gränser för vad som är tillåtet i livsmedel, så kan man alltid snegla på FDA:s Defect Levels Handbook.
Här framgår hur mycket insekter, larver, musspillning, mögel, insektsägg, parasiter, svampar, främmande föremål etc som är tillåtet i olika livsmedel som oundviklig inblandning. Läs mer här

Ny BRC Lagring & Distribution

transport


BRC har publicerat ett utkast till ny utgåva 3 av standarden och vill ha ev kommentarer innan 8 feb. Jag har fortfarande inte själv hunnit läsa den speciellt noggrant, men det verkar som om man fokuserar på följande punkter:

 • grundorsaksanalys vid allvarliga avvikelser
 • rutiner för att godkänna och löpande följa upp tjänsteleverantörer
 • riskbedömning avseende säkerhet skall ses över med lämpliga intervall
 • lastutrymme skall alltid kontrolleras innan lastning så att de är hygieniska
 • riskbedömning för lastens säkerhet under transport
 • när lås och sigill inte används på lastbilarna, så skall alternativa säkerhetsarrangemang finnas
 • temperaturmätning i lastutrymmet skall säkerställa att produkttemperaturen håller sig inom specifikationerna
 • regler för hantering av överskottsprodukter med varumärken, liksom för försäljning till personal eller till välgörenhet
 • åtgärder vid angrepp av skadedjur så att det inte påverkar produkterna
 • lastning av god skall förhindra skador på produkt, inklusive lukt eller kontaminering
 • regler för frisläppande av produkt
 • även grossistmodulen är uppdaterad med ökade krav på leverantörsbedömning, märkning och specifikationer mm.
 • modulen för kontrakterade tjänster, ökade krav vid tilldelning av förpackningsmaterial, märkningskontroll, vision system, 

Du hittar mer info här

IFS stänger av Bureau Veritas Certification Denmark A/S

IFS logo

IFS integritetsprogram har från den 1 feb stängt av certifieringsbolaget Bureau Veritas Certification Denmark A/S från IFS revisioner under tre månader.

Företaget får inte under denna tid utföra IFS revisioner eller utfärda certifikat. Företag som har planerade revisioner under denna tid får vända sig till andra certifieringsbolag.

Kvalitetsprofessionens verksamhetsområden

Folke Höglund

Folke Höglund har gjort en bra beskrivning av hur kvalitetsprofessionens uppdrag och ansvarsområde har förändrats från att vara "kundens representant" till att på olika sätt driva kvalitetsutveckling även om man inte är ansvarig för de olika verksamhetsområdena.

Folke rekommenderar att varje ledningsgrupp använder detta som underlag för att komma överens om kvalitetsfunktionens uppdrag, roll och vilka kompetenser som krävs. Läs mer här

Validation and optimisation of thermal processing systems: cookers, pasteurisers and sous vide systems

process

Campden BRI har kommit ut med en ny guidline för validering och optimering av kokning, pastörisering och sous vide system. Jag har inte läst den själv, men av innehållsförteckningen att döma , så verkar det vara matnyttig läsning för de som vill kunna validera livsmedelssäkerheten, Läs mer här

Erfarenheter av nya BRC Food

BRC Food

BRC har gjort en genomgång av hur revisionerna har utfallit under hösten med den nya utgåva 7 av standarden. 

När det gäller betygen vid reviionerna fördelar de sig ungefär på följande sätt:
AA+ 4%,  AA 30%,  A 40%,  B 27%,  C 3%,  D 0.5%

Flest avvikelser är inte oväntat mot följande områden

Clause Requirement

 1.  3.5.1.2 Supplier approval process
 2.  3.5.1.1 Raw Material and supplier risk assessment
 3.  5.4.2 Vulnerability assessment
 4.  4.11 Cleaning - new clause evidence of poor cleaning
 5.  4.9.1.1 Control of chemicals - labelling etc

Unilever går över till FSSC 22000

Unilever logo

Unilever har tidigare inte haft något beslut om vilken GFSI standard man väljer vid certifiering utan det har beslutats lokalt utifrån affärsmöjligheter. Man upplevde dock att genom att välja en standard så gick det att minska kostnader och öka samordningen i koncernen.

Efter utvärdering kom man fram till att FSSC 22 000 bäst överensstämde med Unilevers egen standard och huvuddelen av koncernens anläggningar har nu gått över till FSSC 22 000

Hur rena är dina golvavlopp?

rengöring

Felaktig rengöring av golvavlopp leder lätt till spridning av Listeria mm och rengörs de inte ordentligt är de en utmärkt grogrund för tillväxt av bakterier och insekter.

Varför inte gå igenom era rengöringsrutiner för avlopp och säkerställ att personalen är utbildad ordentligt så att man inte i stället sprider bakterier till resten av utrustningen.

När gjorde ni senast internrevision på rengöringen?
Glöm inte heller rengöring av rengöringsutrustningen, som är nog så viktigt.

Vill Du se några YouTube filmer om hygienisk design och rengöring så hittar du det här


Annonser


Annonser

Google Analytics

Google Analytics är en tjänst som används på vår webbplats som spårar, rapporterar trafik och mäter hur användare interagerar med vårt webbplatsinnehåll för att vi ska kunna förbättra den och ge bättre tjänster.