2016 - Mars - Växa med Livsmedel Nyheter

Livsmedelsburna virus  

virus

Patogena virus är ett växande problem för livsmedelsindustrin. Även om de inte kan växa på eller i livsmedel, så de bärs de vidare av livsmedel. De tenderar att ha låga infektionsdoser, och det finns lite kunskaper om hur de reagerar på allmänna mikrobiologiska hämmare, såsom värme, rengörings- och desinfektionsmedel, lågt pH och låg vattenaktivitet. Dock pågår forskning om kontroll av virus i livsmedelsproduktionen.

En färsk rapport från UK Advisory Committee on the Microbiological Safety menar att de viktigaste virusen i samband med livsmedelsburna infektioner är Norovirus, Hepatit A och Hepatit E.

Norovirus är mycket smittsamma och infekterade personer som hanterar livsmedel kan sprida smittan till livsmedel som de hanterar. Smitta har också noterats via förorenade skaldjur och färska grönsaker.

Hepatit A inkubationstiden kan vara lång, i vissa fall upp till 5 veckor. Detta kan göra det svårt att spåra källan till ett utbrott. Återigen har skaldjur, färska grönsaker.och infekterade personers om hanterar livsmedel rapporterats vara orsaken till utbrott.

Hepatit E är ett relativt nytt tillägg till listan över patogener i livsmedel. Det finns ett ökande antal fall, av vilka några kan kopplas till konsumtion av både råvaror och värmebehandlade fläskprodukter. En färsk brittisk undersökning funnit att av över 600 testade grisar så var nästan 93% var seropositiva för hepatit E och nästan 6% genom RNA av viruset (dvs infekterades vid testtillfället). Undersökningen fann bevis för hepatit E-RNA i gris lever på slakteriet, på ytor både på bearbetningsanläggningar och på försäljningsstället och i fläskkorvar på försäljningsstället.

Dessa virus är ganska motståndskraftiga mot ett antal kontrollåtgärder. Vissa rengöringsmedel har endast en begränsad effekt, och värme kan behöva användas under en längre tid för att ge en effektiv avdödning. Campden BRI kan erbjuda praktiska råd om hur man minimerar risken för viruskontaminering och om hur man kontrollerar effekten av behandling. Man har validerat virusdetektionsmetoder och arbetar nu på att etablera effektiva styrmedel (källa Campden BRI)

Fusk med livsmedel?

Hästköttskandalen

Regeringen har nyligen lämnat förslag avseende möjlighet för fängelsestraff vid matfusk, vilket är helt nödvändigt om det skall gå att utreda och beivra fusket.

Engelska beräkningar har kommit fram till att matfusket kostar konsumenterna ca 5000 kr per hushåll och år genom att man inte får vad man betalar för, t.ex. utspädd virgin olivolja, parmesanost utspädd med cellulosa, utspädda kryddor, honung mm. Dessutom tillkommer fall där fusket kan leda till allvarliga reaktioner genom utspädning med skal från jordnötter, mandel eller andra farligheter.

GFSI har kommit med ett utkast till krav på standarder avseende hot, sabotage och förfalskning (TACCP/VACCP) och de slutliga kraven kommer under våren för att sedan sprida sig till alla GFSI godkända standarder.

Hur många prov behöver Du ta?

flaskor

Om man vill ta prov för att avslöja felaktigheter i ankommande råvaror, t.ex någon typ av förfalskning, så tar de flesta företagen några enstaka stickprov. Vad säger det? Uppriktigt sagt - normalt ingenting förutom hur det ser ut i just de proven som analyserades. Det säger inget om hela partiet såvida inte ev förorening är homogent fördelad.

För att kunna avgöra om råvaran är ok eller ej behöver man använda statistisk provtagning. Om vi t.ex. nöjer oss med 95% sannolikhet för att hitta fusk så beror antalet prov på hur många förpackningar eller leveranser som inte är OK. Om vi utgår från 1000 st förpackningar och 200 är felaktiga kan vi med 95% sannolikhet avslöja problemet med ett provuttag på 13 st. Om endast 50 av de 1000 st är felaktiga, krävs ett provuttag på 55 st för att uppnå samma sannolikhet!

Slutsats, vi behöver ta mycket, mycket mera prover för att veta att våra ingredienser är OK.
Det är bara att fundera på vilka förutsättningar gäller (vad vill jag hitta och hur vanligt tror jag att det är eller snarare hur mycket accepterar jag) och därefter kan man gå in i provtagningstabeller och se hur måga prov man behöver ta för att med en viss sannolikhet kunna säga något.

Skapa enkelt PDF filer

Se video om hur Du enkelt skapar PDF filer, redigerar text och grafik, signerar med din namnteckning mm. Allt för bara 1000 kr exkl. moms, en bråkdel av priset för Adobe Acrobat. Rabatt vid köp av flera. 
Läs mera på jsk.nu

Hackare tog sjukhus som gisslan 

IEn attack mot ett sjukhus i Hollywood har tvingat patienter att byta sjukhus och maskiner nödvändiga för vården funkar inte. Nu kräver hackarna sjukhuset på miljonbelopp för att låsa upp datorerna.

I över en veckas tid har datorerna på Hollywood Presbyterian Medical Center legat nere. Detta efter en så kallas ransomwareattack, skriver CSO Online. Personalen kan inte komma åt mejl och inte heller viss patientinformation.

I mars förra året drabbades Stockholms läns landsting av en liknande attack då ett gisslanprogram lamslog delar av hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Kan det hända ert företag?

Att organisera för kvalitetsutveckling?

SQMA logo

Tillsammans med forskningsnätverket SQMA (Swedish Quality Management Academy) inleder SIQ ytterligare ett forskningsprojekt med syfte att kartlägga kvalitetsprofessionens roll i Sverige. Målet är att utarbeta rekommendationer för vad kvalitetsprofessionen och specifikt kvalitetschefen ska ha för kompetenser och vilken roll denne bör ha i en organisation i framtiden.

Projektet påbörjas under första kvartalet 2016 och kommer att slutföras under slutet av 2017. 

Annonser


Annonser

Google Analytics

Google Analytics är en tjänst som används på vår webbplats som spårar, rapporterar trafik och mäter hur användare interagerar med vårt webbplatsinnehåll för att vi ska kunna förbättra den och ge bättre tjänster.