2016 -Juni - Växa med Livsmedel Nyheter

Ny Modul BRC Food

Ny Modul BRC Food

BRC har precis publicerat en ny frivillig modul Food Safety Culture Excellence för de som är certifierade för BRC Food. 

Bedömningen är indelad i fyra områden People, Process, Purpose and Proactivity och beskriver styrkor och svagheter i företagets kultur för Livsmedelssäkerhet och i personalens åsikter, attityder och uppförande.

Bedömningen görs i samband med BRC revisionen och är uppdelad i två steg. Den första delen besvaras via webben av er personal och i den andra delen gör BRC revisorn en bedömning av företaget och det hela resulterar i en utvärderingsrapport där man också sedan jämför med utfallet föregående år.

Resultatet laddas upp på BRC portalen, men företaget bestämmer själv om man vill dela med sig av resultaten till kunder m.fl. Vill ni deltaga så anmäl er till ert Certifieringsbolag. 
Läs mer här på BRCs hemsida 

Nya ISO 22 000

tidplan ISO 22 000


Som de flesta kankse är medvetna om pågår arbetet med en ny utgåva av ISO 22 000 och tidsschemat är i nuläget följande:

  • Committee Draft -  Juli 2016
  • ISO/DIS 22 000  - Mars 2017
  • Publicering ISO 22 000 - Juli 2018

Det blir en hel del förbättringar och förtydliganden och standarden baseras mer på ett riskbaserat tänkande.
Jag återkommer med fler detaljer senare.

Restaurangägare i UK dömd till 6 års fängelse

chicken masala

Mannen dömdes för dråp och grov vårdslöshet efter att en kund dog av allergisk chock p.g.a. av jordnötsallergi. 

Kunden hade speciellt beställt en Tikka Masala utan nötter, vilket också stod tydligt på beställningen och på hämtmaten.  Tyvärr hade ägaren bara för att spara pengar, bytt ut en mandelblandning mot en billigare ospecificerad nötmix utan att vidtaga några övriga åtgärder. Ytterligare en kund hade tidigare behövt uppsöka sjukhus pga. jordnötsallergi efter besök på en av mannens restauranger.

Skapa din vision för livsmedelssäkerhet

the road

Behöver du se över din vision för livsmedelssäkerhet och hur man når dit, så kan du få inspiration från en 30-sidig skrift från Safefood360. Kanske skriven för lite större företag, men borde ändå vara tilläpbar på mindre företag. 
Du kan ladda hem PDF fil här

Massiva återkallelser i USA pga. Listeria

listeria

I USA har det den senaste tiden förekommit ett antal fall med återkallelser pga listeria i både färska och djupfrysta grönsaker. Genom DNA typning av Listeria M. har man kunnat spåra utbrottet så långt tillbaka i tiden som 2013 då man jämfört DNA vid dödsfall med fynd på produkter och i anläggningar.

För de flesta livsmedelsindustrier är det en ständig kamp mot Listeria genom förebyggande arbete som förbyggande underhåll av trasiga lokaler eller utrustning, effektiva rengöringsprogram, hygienisk utrustning vid nyinvesteringar och lämpliga zoner och produkt och personalflöden, samt löpande uppföljning. Finns tyvärr inga genvägar utan det måste fungera alltid, annars blir konsekvenserna lätt väldigt stora.

Nya riktlinjer för användning av returfiber i förpackningar

returpapper

I avsaknad på lagstiftning för returfibrer i kontakt med livsmedel, så har FoodDrink Europe kommit med riktlinjer för säker användning av papper och kartong tillverkade av returfiber. 

Eftersom returfiber kan innehålla rester från tryckfärger, livsmedel  mm så är grundtanken att returfiber alltid skall ha en funktionell barriär mellan livsmedlet och returfibern. 

Exempel på funktionella barriärer är glas och aluminium eller PET-plast. Dock gäller att även om vissa plaster är barriärer för syre mm, så är det inte alls säkert att de är barriärer med tanke på migration utan det krävs experter och tester för att avgöra vad som är lämpligt i olika fall. 

Du kan ladda ned riktlinjerna här

Ny BRC Guidline för Tvätterier

BRC Participate

På BRC Participate finns nu en Guidline som beskriver kraven som är rimliga att ställa på externa tvätterier av kläder till livsmedelsindustrin.

Hur korrupt är landet?

Karta korruption

Som bakgrundsinformation till faroanalyser avseende Hot, Sabotage och Förfalskning kan man använda sig av Transparency Internationals sammanställningar med Index för olika länder. Du hittar det här.

Export till USA?

FDA

FDA’s nya Food Safety Modernization Act (FSMA) har regler för Foreign Supplier Verification Programs (FSVP) for Importers of Food for Humans and Animals som nu är färdigställda och skall uppfyllas inom 18 månader från publiceringen av reglerna. 

Du kan läsa mer på FDAs hemsida eller en kort sammanfattning här

Annonser


Annonser

Google Analytics

Google Analytics är en tjänst som används på vår webbplats som spårar, rapporterar trafik och mäter hur användare interagerar med vårt webbplatsinnehåll för att vi ska kunna förbättra den och ge bättre tjänster.