2019 - April

Glömmer vi människan i arbetet med livsmedelssäkerhet?

Hästköttskandalen
Det är så lätt att fokusera på kotrollprogram mot patogener, rengöringskontroller mm och sedan tänka att vi kan inte kontrollera allt och att det får räcka med stickprov enligt lagkrav osv, men som jag brukar säga 99,9% säkra produkter är inte tillräckligt.

Vi tänker kanske på statistiken att si och så många blir sjuka, men glömmer då också gärna bort det mänskliga lidande som drabbar enskilda individer pga. brister i livsmedelssäkerheten. Det leder många gånger inte bara till "lite magsjuka" som går över efter ett tag utan i många fall leder till livslånga komplikationer och även dödsfall och berör inte bara den drabbade utan hela familjen.

Från Sydafrikas stora Listeria-utbrott läste jag en bra artikel om en tidigare fullt frisk man som drabbades. Han hamnade i koma och hade 50% chans att överleva. Han har nu fått följdsjukdomar som kronisk astma, sömnapné, minnesproblem, blodtrycksproblem, tarminfektioner mm, med andra ord ett helt annat liv en innan för både honom och familjen.

Kanske skall vi prata ännu mer med personalen om konsekvenserna av dålig hygien, att inte följa rutiner mm. I livsmedelskedjan jobbar vi i en förtroendebransch och det tar lång tid att bygga upp ett företags förtroende, men bara ett ögonblick för att rasera allt.


FSSC 22000 version 5

FSSC 22000 logo

Tidsschemat för de nya FSSC 22 000 kraven för vers 5 verkar hålla och nyheterna kommer att publiceras i maj 2019 och certifieringsbolagen är inbokade på utbildning i början på Juni. Det vi vet så här långt är följande:

 • Baseras på kraven i nya ISO 22 000:2018 
 • Tilläggskrav för att leva upp till GFSI-krav och egna FSSC krav
 • Tillämplig standard för grundförutsättningar ISO 22 002-X

Alla revisioner från 1 januari 2020 skall ske mot nya version 5. 
Det är en hel del nytt i nya ISO 22 000:2018 som berör bl.a. HACCP, ledning mm, så jag rekommenderar att man sätter igång i god tid om man vill vara färdig till revisionen.

Jag kommer att lägga in FSCC kraven för vers 5 i min nuvarande webbutbildning för ISO 22 000, så de som redan köpt kursen får en gratis uppdatering så fort som möjligt.

Webb-utbildning - Nyheter i ISO 22 000:2018

Nya ISO 22 000:2018

Nu är den äntligen tillgänglig. Jag går igenom den nya utgåvan 2018 med fokus på nyheterna jämfört med 2005 års utgåva och under kursen utgår jag ifrån min egen svenska översättning av standarden. 
 • Ny struktur och många nya rubriker och nytt innehåll
 • Skiljer på HACCP och verksamhetsstyrning
 • Riskbedömning av organisationens förutsättningar
 • Ny riskbedömning HACCP
 • Tydligare definitioner av CCP och OPRP
 • mm...
Ingående material:
 • Videopresentationer Del 1 -3
 • Åhörarkopior
 • Egen svensk Checklista ISO 22 000:2018 (rubriker)
 • Övningsuppgifter
Jag kommer även att lägga in FSCC kraven för vers 5 i min nuvarande webbutbildning för ISO 22 000, så de som redan köpt kursen får en gratis uppdatering.

Hittills bara nöjda kunder, läs mer här ...Validering av rengöring och akrylamid

logo EU kommisionen

Företaget Safefood 360 har kommit ut med ett nytt faktablad om validering av rengöring, inklusive en arbetsbok, samt ett faktablad om akrylamid. Du kan ladda ned här

Revisor Livsmedelssäkerhet

Valiguard revisor
Är Du intresserad av ett spännande och utvecklande jobb som revisor hos Valiguard? Det är i alla fall min egen erfarenhet, så tag chansen.

SAI Global är en av världens ledande organisationer för tredjepartsinspektioner och certifieringar med huvudkontor i Sydney, Australien. Under namnet SAI Global Scandinavia representerar Valiguard AB företaget i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Välkommen att delta i SFK Kvalitetsforum

SFK Kvalitetsforum

– Lärande genom erfarenhetsutbyte

Här kommer du få ta del av arbetssätt, metoder och verktyg inom modern verksamhetsutveckling. Vi fokuserar mer på hur ett värdeskapande kvalitetsarbete omsätts i praktiken, än hur kraven i olika standarder uppfylls.

I forumet får du träffa kolleger som du kan utbyta värdefulla och praktiska erfarenheter med.


Låt världens och Sveriges främsta föreläsare och forskare guida dig till hur du stärker engagemanget i arbetsgruppen och verksamheten!

Video Nanoteknik

Hur du skapar bästa förutsättningar för engagemang och samarbete!
"Svenskt Engagemangsforum 2019"

Nu startar initiativet för att förstärka och förbättra engagemanget på svenska arbetsplatser. Den 16-17 maj kommer några av världens ledande föreläsare och forskare hit och ger dig möjlighet att förbättra resultaten på din arbetsplats.
Redan nu kan vi avslöja att några av världens mest efterfrågade forskare och praktiker kring medarbetarengagemang kommer den 16 - 17 maj ...
Läs mer här

Video Nyheter BRC Food vers 8.

Video Nyheter BRC Food vers. 8

Missa inte min webb- utbildning Nyheter BRC Food vers 8,

se sammanfattning av nyheterna i video ovan.

Den nya standarden tillämpas på alla revisioner från 1 feb 2019. Totalt är mer än 70 paragrafer ändrade och kräver åtgärder.  Allt Du behöver veta om nyheterna hittar du i kursen.


När Du väl anmält dig till kursen kan Du logga in och starta kursen när som helst på
PC, mobil eller läsplatta och Du har tillgång till kursen så länge den finns kvar på hemsidan.

Handskar i Livsmedels- och Förpackningsindustrin

Handskar
Jag har inte själv reflekterat så mycket över just handskar tidigare, mer än att de skall vara lämpliga för kontakt med livsmedel. En amerikansk studie visar dock att engångshandskar har varit inblandade i 15 -18 % av livsmedelsburna utbrott i USA.

Handskarna blir med andra ord kontaminerade redan vid tillverkningen pga dålig hygien. Kan med andra ord finnas utrymme för ordentliga leverantörsbedömningar och även provtagning på "rena" handskar.
Det finns tyvärr inte heller någon BRC standard för tillverkare av handskar.

Min egen uppfattning är annars att ur hygiensynpunkt så är det bättre att tvätta händerna ordentligt och inte ha handskar om man inte behöver ur skyddssynpunkt.

Det är ofta små mikrohål i handskarna och i handsken ör det varmt och fuktigt och bakterierna frodas om man inte har tvättat händerna ordentligt och läcker sedan ut i små hålen. Dessutom är det många som känner att de kan ta i allt möjligt med handskarna eftersom man själv inte blir smutsig.

När kriminella tar över Din smarta fabriksbyggnad - Siegeware 

USP
Vad gör ni om ni en dag får ett mail som säger: "Vi har hackat styrsystemet för er fabrik och kommer att stänga ned den om ni inte betalar 50 000 dollar i Bitcoins inom 24 tim. 

Detta är inget skämt utan har redan förekommit i USA. De flesta byggnader har numera BAS (Building Automation Systems) för att även kunna styras på distans när det gäller värme, ventillation, brandlarm och brandsläckning, säkerhet, belysning mm. Ännu värre är det naturligtvis om det även gäller processens styrsystem.

Med en enkel skanning på internet kan man hitta olika system och många har inte ens något lösenord eller så har man inte ändrat det standardlösenord som var inställt från början.

Livsmedelssäkra kullager från SKF

SKF Kullager
Ett vanligt problem med kullager i områden med våt rengöring är att det kommer in vatten och annat i lagerhusen och att det sedan är grogrund för Listeria-infektioner som är väldigt svåra att bli av med och som ständigt läcker ut.

SKF har kommit med en ny typ av lagerhus och kullager som reducerar risken och minskar underhållskostnad mm. Läs mer här om SKF

Ny vägledning för revision av ledningssystem

fläskkött
Nu finns en ny förbättrad utgåva av ISO 19011 som är en vägledning för alla som arbetar med revision av ledningssystem. – Här finns en metodik som styr upp revisionsverksamheten, men även ger stöd i att ta ut svängarna i utförandet av revisionerna, säger Jan Lenning, expert på revision av ledningssystem och ordförande för SIS arbetsgrupp.

Några nyheter i den nya utgåvan

 • Standardens tillämpningsområde omfattar numera revisioner av alla slags ledningssystem.
 • Standarden fokuserar främst på intern revision och revision av leverantörer.
 • Standarden innehåller nya avsnitt om metoder för revision på distans och nytt avsnitt om begreppet risk.
 • Sekretess har införts som ny revisionsprincip.
 • Strukturen och innehållet i avsnitten om revisionsprogram, genomförande av revisioner samt revisorers kompetens har omarbetats.
 • Tillvägagångssättet för att fastställa och utvärdera revisorskompetens har blivit tydligare. Det finns exempel på nödvändig kompetens inom olika ämnesområden i en bilaga.
Tänk dock på att vissa standarder som BRC även har specifika krav på revision.


PCQI Online Training 

PCQI training

Exporterar er anläggning livsmedel till USA så behöver ni en "Preventive Control Qualified Individual" - PCQI, who is responsible for the development, oversight and management of the Food Safety Plan who is required to have training and experience that exceeds existing HACCP based systems.

Det finns nu online kurser för att leva upp till FSMA kraven

Guide för incident med kroppsvätskor

malet kött
Har ni rutiner för vad och hur det skall saneras efter incidenter med kroppsvätskor i produktion eller kontor.  Campden BRI har några guidelines:

EU planerar hygienregler för insekter som används i livsmedel

malet kött

EU kommissionen planerar att införa hygienregler för insekter för human konsumtion. Förordning EC Nr 853/2004 avser regler för animaliska livsmedel och det finns ett utkast för ett tillägg avseende insekter.

Det kommer att finnas regler för skötsel av insekter, någon typ av avdödningssteg för patogener och märkningen måste innehålla en varning "Människor som är allergiska mot kräftdjur och skaldjur och / eller kvalster kan få en allergisk reaktion efter att ha förtärt insekter”.

Webb-Utbildningar

JSK Webb-utbildningar Växa med Livsmedel
 • Nyheter i FSSC 22 000 version 4.1
 • Nyheter i BRC Food utg 8
 • Nya ISO 22 000:2018 
Några fördelar för Dig som kund med webb-utbildning är bl.a.
 • Du har tillgång till utbildningen så länge den finns kvar på webben
 • Du kan se den hur många gånger som helst
 • Använd PC, Mac, telefon eller läsplatta
 • Du kan pausa och starta och sluta när det passar
 • Du slipper resa och frånvaro
 • Utbildningarna är uppdelade i flera avsnitt
 • Ingår åhörarkopior mm som vid andra kurser, som du enkelt laddar hem

Frågor ?

Liksom tidigare kan jag i mån av tid svara på kortare frågor som rör tolkning av olika standarder mm (BRC, BRC IoP, FSSC 22 000), men ni får maila frågorna direkt till  FRÅGA

Är frågorna av allmänt intresse kommer jag även att ta upp dessa i nyhetsbrevet men i så fall som anonyma frågor. 


Gratis Nyhetsbrev

Känner Du någon som vill ha Nyhetsbrevet, så kan De anmäla sig här
Anmäl Dig Här 

Jan Klingspor

Lev väl

Jan

Annons

ControlCert
                                                          .

Annons

ESET Multi-Device Security
ESET Multi-Device Security med stöd för Windows, Mac, Linux och Android. 
Licensen finns för 3 eller 5 enheter

ESET Multi-Device Security är en perfekt produkt för alla de kunder som behöver skydda flera enheter med lätta och kraftfulla antivirusprogram. 

Samma lätta och kraftfulla skydd oavsett plattform och självklart gratis support på svenska om det skulle behövas.

Du kan byta och flytta licenserna som du vill under licensperioden, så länge som du bara har det installerat på det antal enheter som licensen gäller för.


Google Analytics

Google Analytics är en tjänst som används på vår webbplats som spårar, rapporterar trafik och mäter hur användare interagerar med vårt webbplatsinnehåll för att vi ska kunna förbättra den och ge bättre tjänster.