2019 - Oktober

Mer än en papperstiger

BEUC report

BEUC - Europeiska konsumentorganisationen kräver åtgärder mot pappers- och kartongförpackningar

Alla material som kommer i kontakt med livsmedel skall inte ha någon negativ inverkan på livsmedlet. För plastförpackningar finns det övergripande EU-lagstiftning men för pappers-och kartongprodukter saknas gemensam EU-lagstiftning.

Det är framför allt migration och set off från tryckfärger och UV-filter som kan orsaka problem.

BRC Guide om Migration från förpackningar

BEUC report

BRC har kommit med en guide som förklarar vad migration är, hur det fungerar, lagstiftning mm. Finns gratis att ladda hem för de som har tillgång till BRC Participate eller så kan man köpa den i BRC Bookshop.


Ny OnLine - utbildning BRC Packaging utg 6

Styrelse

Jag utgår från min egen svenska översättning av kraven som är ändrade på över 75 ställen.

I kursmaterialet ingår:
 • Tre st video-presentationer
 • Åhörarkopior
 • PDF fil med svensk översättning av kraven i BRC Packaging och alla ändringar markerade
 • Word-dokument med förslag på angreppssätt Kultur för Livsmedelssäkerhet
 • Referenser till ytterligare informationsmaterial om ändringarna
 • Kunskapsprov
 • Intyg över genomförd utbildning

Nästan 25 000 infekterade med Hepatit A
efter 30 månader och 244 döda

Styrelse

I USA pågår ett stort virusutbrott av Hepatit A. Från riskgrupper har det spridits till den allmänna befolkningen, främst genom infekterade arbetare på restauranger.  Hepatit sprids annars mest genom kontakt mellan människor i högriskgrupper som droganvändare, fängslade eller nyligen fängslade personer, hemlösa osv.

CDC stöder vaccinationskampanjer mot hepatit A. Byrån säger att en dos av hepatit A-vaccin ger upp till 95 procent skydd hos friska individer i upp till 11 år.  

Inkubationstiden är vanligtvis 14 till 28 dagar, men alla sjuka får inte symtom innan det är för sent. Symtomen inkluderar feber, sjukdom, aptitlöshet, diarré, illamående, obehag i buken, mörkfärgad urin och gulsot, vilket är en gulfärgning av huden och ögonvita. Tillfrisknande efter infektion kan vara långsam och ta flera veckor eller månader     

14 November i Malmö - Reservera dagen

WQD
Den 14 november firas WQD, World Quality Day över hela världen.

I Malmö arrangerar Svenska Förbundet för Kvalitet en heldag på temat Hållbarhet. Möt engagerade kollegor från olika branscher, alla med kvalitetsarbete som gemensam nämnare. Få nya perspektiv och kunskaper inom kvalitetsområdet med särskild inriktning på hållbarhet.

Reservera dagen i kalendern och håll utkik här för publiceringen av hela programmet.

Krishantering - 8 olika situationer

FDA logo
Amerikanska FDA har utvecklat "Food Related Emergency Exercise Bundle" (FREE-B) som är en sammanställning av 8 scenarier baserade på både avsiktlig och oavsiktlig kontaminering av livsmedel. Det är utformat med avsikt att hjälpa statliga myndigheter och folkhälsoorgan att bedöma befintliga planer för livsmedelsberedskap.

För varje scenario finns beskrivning och manualer för olika roller. Det kan kanske ge er inspiration inför era egna övningar i Krishantering.

Food Defense Plan Builder 2.0

Food Defence plan builder
Food Defense Plan Builder (FDPB) version 2.0 är ett användarvänligt verktyg som är utformat för att hjälpa en livsmedelsanläggning i utvecklingen av en livsmedelsförsvarsplan som är specifik för deras anläggning och kan hjälpa dem att uppfylla kraven i amerikanska lagstiftningen. Programmet för livsmedelsförsvar guidar användaren genom följande avsnitt:
 • Anläggningsinformation
 • Produkt / processbeskrivningar
 • Sårbarhetsbedömningar
 • Begränsningsstrategier
 • Förfaranden för övervakning 
 • Korrigerande åtgärder 
 • Verifiering
 • Stödjande dokument
 • Underskrifter


Webb-utbildning - Nyheter i ISO 22 000:2018

Nya ISO 22 000:2018

Hög tid att börja jobba med nyheterna i ISO 22000

T.ex. Ny riskbedömning HACCP som skall ske i två steg. Steg 1 är en faroanalys för att ta fram betydande risker med sannolikhet och allvarlighetsgrad, men utan att ta hänsyn till hur bra styrningen är. 
I steg två bestämmer man sedan om en betydande fara är en OPRP eller CCP med ett nytt "beslutsträd"

Ingående material i min OnLine utbildning:
 • Videopresentationer Del 1 -3
 • Åhörarkopior
 • Förslag på "beslutsträd"
 • Egen svensk Checklista ISO 22 000:2018 (rubriker)
 • Övningsuppgifter
I kursen ingår även gratis kursen "Nyheter i FSCC 22000 vers 5"

Hittills bara nöjda kunder, läs mer här ...


UNDERSTANDING AIR QUALITY REQUIREMENTS AND AIR FILTER SPECIFICATIONS IN FOOD PRODUCTION

BRC Guideline
BRC har kommit med en ny Guideline för krav på luftkvalitet och filter enligt nya ISO standarder för detta. Finns gratis att ladda hem för de som har tillgång till BRC Participate eller så kan man köpa den i BRC Bookshop.

VITAL Scientific Expert Panel 2019 Summary Recommendations – the new allergen Reference Doses for VITAL® Program Version 3.0

Äpplen

Expertpanelen har justerat referensdosen för flera allergener, både uppåt och nedåt och värdena kommer att ingå i Vital 3.0 som beräknas släppas 24 oktober.


Förstå skillnaden mellan PRP, OPRP och CCP

Norovirus
Företaget Safefood360 har en bra artikel om för att förstå begreppen PRP, OPRP och CCP. Det gäller dock att hålla tungan rätt i munnen, för det beror i högsta grad på vilken standard man arbetar efter och det är framför allt ändrat i senaste utgåvan av ISO 22 000:2018.

Sampling for food safety - a practical guide 2019 
(Campden BRI)

händer
Campden har kommit med en ny Guidline för provtagning. Ett svårt område där det är välbehövligt med råd om hur och hur många prov man skall ta mm. Jag har inte själv läst den, men Campdens guidelines brukar vara bra och genomtänkta.

Vad leder till bra resultat?

ärtor
En vetenskaplig undersökning av företag som deltagit i utvärdering enligt SIQ:s managementmodell gav överraskande resultat. Forskarna fann efter gedigna statistiska analyser att de två kriterier som hade störst påverkan på resultatet var hur verksamheten leds (1) och vilket engagemang som fanns (4). 

Kanske inte någon överraskning för dig? Men känner du till vilket kriterium som verksamheterna var sämst på? Det var nämligen ledningen (1) av verksamheten. 
Med andra ord, det som är viktigast för resultatet var verksamheterna sämst på och strategisk planering hade negativ eller ingen påverkan alls på reultatet !!!

Hur validerar man en CCP?

Hygien
Låt oss ta ett exempel på validering:
 
Du tillverkar en konservburk i plast med en produkt som är halvflytande och en del fasta partiklar i.  Din styrpunkt är förmodligen värmebehandling till ett visst F-värde (eller tid och temperatur) som borde ta kål på bakterierna, men den springande punkten är ju 
 • hur vet du det?
 • att den värmebehandlingen löser problemet varje gång?
 Har du tur finns det andra publika undersökningar man kan hänvisa till, (eller allmänt kända fakta) eller så får man ta hjälp av en specialist, annars måste du gör egna försök och på ngt sätt kolla avdödningen
och det kan i värsta fall vara ganska stora försök.
 
Du behöver alltså  ngn form av bevis för att den styrning (i detta fall värmebehandling) som man har är effektiv och alltid löser problemet.

Webb-Utbildningar

 • Nyheter i BRC Packaging utg 6 
 • Nyheter i FSSC 22 000 version 5
 • Nyheter i BRC Food utg 8
 • Nya ISO 22 000:2018 
Några fördelar för Dig som kund med webb-utbildning är bl.a.
 • Du har tillgång till utbildningen så länge den finns kvar på webben
 • Du kan se den hur många gånger som helst
 • Använd PC, Mac, telefon eller läsplatta
 • Du kan pausa och starta och sluta när det passar
 • Du slipper resa och frånvaro
 • Utbildningarna är uppdelade i flera avsnitt
 • Ingår åhörarkopior mm som vid andra kurser, som du enkelt laddar hem

Till Webb-utbildning på svenska   

Frågor ?

Liksom tidigare kan jag i mån av tid svara på kortare frågor som rör tolkning av olika standarder mm (BRC, BRC IoP, FSSC 22 000), men ni får maila frågorna direkt till  FRÅGA

Är frågorna av allmänt intresse kommer jag även att ta upp dessa i nyhetsbrevet men i så fall som anonyma frågor. 


Gratis Nyhetsbrev

Känner Du någon som vill ha Nyhetsbrevet, så kan De anmäla sig här
Anmäl Dig Här 

Jan Klingspor

Lev väl

Jan

Annons

ControlCert
                                                          .

Annons

ESET Multi-Device Security
ESET Multi-Device Security med stöd för Windows, Mac, Linux och Android. 
Licensen finns för 3 eller 5 enheter

ESET Multi-Device Security är en perfekt produkt för alla de kunder som behöver skydda flera enheter med lätta och kraftfulla antivirusprogram. 

Samma lätta och kraftfulla skydd oavsett plattform och självklart gratis support på svenska om det skulle behövas.

Du kan byta och flytta licenserna som du vill under licensperioden, så länge som du bara har det installerat på det antal enheter som licensen gäller för.


Google Analytics

Google Analytics är en tjänst som används på vår webbplats som spårar, rapporterar trafik och mäter hur användare interagerar med vårt webbplatsinnehåll för att vi ska kunna förbättra den och ge bättre tjänster.