2023 - Februari

Utbildning värmebehandling

Värmebehandling
Campden BRI har ett flertal utbildningar om värmebehandling. Det är ett område som jag tror att många företag som bedriver värmebehandling skulle ha stor nytta av för att säkerställa säkra livsmedel. Flera av utbildningarna går att genomföra online. En billig investering jämfört med en återkallelse.

Förstå det verkliga syftet med miljöövervakningsprogram

Övervakning av miljön

 Salmonella och Listeria är bland de vanligaste livsmedelsburna patogenerna och orsakar otaliga sjukdomar och ett betydande antal återkallelser varje år. Källan till denna förorening kommer ofta från tillverkningsanläggningen och de flesta standarder har i dag krav på program för övervakning av omkringliggande miljö i anläggningen.

Tyvärr förstår många inte att det verkliga syftet med miljöprovtagningen är att söka och förstöra husfloran i anläggningar innan de har en chans att sprida och förorena produkter. Det är inte alltid enkelt att hitta patogenerna utan man måste kanske också ta prov på indikatororganismer och sätta upp regler för Var, Hur ofta man skall svabba och vad som är otillfredsställande resultat, samt vilka åtgärder man skall vidtaga i så fall.

Läs mer här

Falsk Nescafé-produktionsenhet stängs ned i Egypten

Nescafe
En fabrik som tillverkade förfalskade kopior av matjätten Nestlés Nescafé-kaffeprodukter har stängts i Egypten av polisen. Anläggningen i norra Kairo producerade Nescafé-produkter såväl som andra märken utan licens och utförde kommersiella bedrägerier.

Det har rapporterats att en razzia på fabriken avslöjade 5 milj falska förpackningar med märkesdrycker, samt tre ton råvaror.

Kaffe har blivit ett allt vanligare mål för matbedragare, med malda kaffebönor av låg kvalitet förfalskade med fyllnadsingredienser som majs, korn, vete, sojabönor, ris, bönor, acaifrö, farinsocker eller stärkelsesirap. En av de viktigaste drivkrafterna har varit en minskning av produktionen av kaffebönor tack vare dåliga skördar i vissa viktiga producenter som Brasilien, Vietnam och Etiopien.

Frekvent användning av marijuana - samband med psykotiska störningar

marijuana
Colorado blev den första i landet 2012 som gjorde fritidsanvändning av marijuana lagligt. Under det följande året när försäljningen av fritidsmarijuana kom igång, gav Colorados generalförsamling Colorado Department of Public Health & Environment (CDPHE) i uppdrag att producera en rapport vartannat år om hälsoeffekterna av marijuanaanvändning och trender i marijuanaanvändningen.

Daglig eller nästan daglig marijuanaanvändning av ungdomar och unga vuxna är starkt associerat med att utveckla en psykotisk störning som schizofreni i vuxen ålder. Dessa symtom är värre med högre doser. 

Veckovis eller mer frekvent marijuanaanvändning av ungdomar är också starkt förknippad med misslyckande med att ta examen från gymnasiet.
Läs mer om rapporten här

De nordiska länderna bedömer tångsäkerhet

Tång

Tungmetaller är den största faran för konsumenterna när de äter tång som skördats i Norden, enligt en rapport.

Rapporten omfattar säkerheten hos alger som används som livsmedel, med fokus på kemiska och mikrobiologiska faror. De största farorna för tång som skördas i de nordiska länderna är jod, kadmium och oorganisk arsenik. 

Andra frågor är nickel, bly och kvicksilver, Bacillus i värmebehandlade produkter, kaininsyra i dulse tång och allergener.

EU saknar särskilda regler för livsmedelssäkerhet för produkterna. I EU finns det begränsad erfarenhet av att använda tång, och lite är känt om de potentiella riskerna och fördelarna för människors hälsa när den konsumeras. Det finns inte heller några internationella standarder för tångsäkerhet, såsom Codex-riktlinjer.
Läs rapporten här

Ny utbildning - Interna revisioner IFS Food 8

Du kommer att lära Dig

OBS Kursen baseras på IFS Food 8 Draft och det ingår checklista med min egen svenska översättning av kraven i IFS Food 8 Draft. Alla som går kursen kommer också senare att få svensk översättning av kraven IFS Food 8 när den har publicerats.

 • Allt från förberedelser, genomförande, avslutning och uppföljning.
 • Hur ställer man bäst frågor?
 • Vad skall man fråga om?
 • Hur hittar jag förbättringar?
 • Vad är kraven i IFS Food
 • Svensk Checklista på kraven
 • Hur tolkar man kraven?
 • Vad är en avvikelse?

Allt detta och mycket mer hittar du i min kurs för interna revisioner. Interna revisioner är ett utmärkt sätt att lära sig hur hela företaget fungerar och samverkar. Även en bra plantskola för chefer i företaget.

Kursen motsvarar en normal lärarledd kurs på 2 dagar och det ingår ett avslutande prov som måste vara godkänt för att få ett intyg på genomgången kurs.
Läs mer om kursen här

Kan din process dra nytta av pulserande elektriska fält?

Juice

Pulserande elektriskt fält (PEF) bearbetning är en välkänd icke-termisk livsmedelskonserveringsteknik, men visste du att att PEF-teknik också kan tillämpas för att förbättra livsmedelsproduktionsprocesser och produktkvalitet?

 • minskar skärkraften som krävs för livsmedelsprodukter, såsom potatis, sockerbetor och morötter
 • minskar olje- / fettupptaget under stekning av vegetabiliska produkter 
 • förbättra extraktionen och utbytet av juice, proteiner, näringsämnen, vitaminer och naturliga färgämnen (minskad malaxeringstid vid bearbetning av olivolja och förbättrad druvextraktion för vin)
 • förbättrar kontrollen över jästjäsning vid bryggning och bakterier i ost
 • förbättrar saltning och marinering av köttprodukter
 • förbättra mörning och mognad av kött
 • bättre torkning av produkter och minskar kvalitetsförlust från frystorkning.

Quality from Customer Needs to Customer Satisfaction.

Quality
Våra svenska kvalitetsnestorer, Bo Bergman och Bengt Klefsjö, har nu fått förstärkning! Det är Ingela Bäckström och Rickard Garvare som bidragit med färska idéer i den uppdaterade engelska version av boken: Quality from Customer Needs to Customer Satisfaction. Här hittar du beskrivning av alla kvalitetsverktyg du behöver.

Smittad spenat

Spenat

spenat anses vara mycket hälsosamt, eftersom det är laddat med näringsämnen och antioxidanter och också innehåller mycket olösliga fibrer. Att äta spenat, som en del av en allmänt hälsosam kost, kan gynna ögons hälsa, minska oxidativ stress, hjälpa till att förebygga cancer och sänka blodtrycksnivåerna.

Så allt bra?
Det är fram till december 2022 då cirka 200 australier rapporterades vara förgiftade med symtom som vanligtvis uppträder inom en timme efter att ha ätit färska babyspenatblad. De rapporterades visa ganska allvarliga symtom inklusive illamående, dimsyn, delirium, förvirring, hallucinationer, snabba hjärtslag, rodnad ansikte och torr mun och hud. En hel lista!

Även om det fanns flera sjukhusvistelser, upplevde de flesta drabbade symtom under en kort tid och återhämtade sig ganska snabbt. Efter ett omfattande detektivarbete visade sig spenaten vara förorenad med bladen på den skadliga ogrästornan, en giftig invasiv art som finns i Australien och i flera andra länder.

Läs mer här

Uppskattad Online utbildning HACCP, VACCP och TACCP

System för HACCP, VACCP och TACCP
Använder Du i din faroanalys fortfarande bara allvarlighetsgrad och sannolikhet för förekomst. Då behöver du nog uppdatera din faroanalys enligt de sensate kraven fån Codex och för GFSI standarder.
Gå min uppskattade OnLine kurs, så  lär du dig vad du behöver.

Några kommentarer från deltagare i kursen:
 • "Utbildningen var väldigt lärorik och gav många nya infallsvinklar på hur man kan jobba med HACCP, VACCP, TACCP. Gav en väldigt bra fördjupning i ämnet. Kan starkt rekommendera denna kurs."
 • "Jag tycker att denna utbildning är riktigt bra! Jag kommer att rekommendera denna utbildning till mina kollegor! Utbildningen borde även finnas tillgänglig på engelska för att vidga träffyta för utrikesfödda. Tack För en riktigt bra utbildning" 
 • "Jag tycker detta var en bra och heltäckande utbildning. Trots att jag jobbat med frågorna tidigare fick jag flera nya vinklar att se på olika saker. Det är inte alltid så självklart"
 • "Jag tycker du gjort denna utbildning bra, och väldigt bra att man kan ladda ner mallar"
 • "Bra genomgång med exempel som är lätta att förstå för utbildningen"
Kursen motsvarar en vanlig klassrumskurs på 2 dagar. Du får ökad förståelsen för de hälsofaror som förekommer i livsmedelskedjan och de verktyg vi har för att förebygga farorna. 

Du lär dig att göra en faroanalys och riskbedömning baserat på Codex Alimentarius samt varianter baserade på BRC, ISO 22 000 och FSSC 22 000 och du får användbara mallar som du kan jobba med.

Kursmaterial består av Videos, Åhörarkopior, Övningsuppgifter och Kunskapsprov. 

Förorenade kryddor vara den näst största orsaken till blyförgiftning hos barn i Nebraska, USA

Blyförgiftning

Consumer Reports, USA:s främsta konsumentorganisation, fann att märkesvaror och kryddor kan innehålla arsenik, kadmium och bly.  2021 testade man126 sådana produkter från McCormick, Trader Joe's, Whole Foods och andra populära märken och fann att nästan en tredjedel hade tungmetallnivåer som var tillräckligt höga för att orsaka hälsoproblem.

Barn yngre än 7 år är mest mottagliga för blyförgiftning eftersom deras neurologiska system inte är fullt utvecklade. Bly kan försämra intellektuell utveckling och bidra till beteendeproblem. För vuxna kan bly öka blodtrycket, orsaka hörselnedsättning och öka gastrointestinal nöd.

American Spice Trade Association berättade att det stöder att FDA sätter gränser för tungmetaller hos arter. EU-kommissionen har satt gränser för kryddhandeln i europeiska unionen och Världshälsoorganisationen uppges överväga frågan.

Sesamfrö räknas som allergen i USA

Sesamfrö
Ny lagstiftning träder i kraft 1 jan 2023 och då räknas även sesam in som den nionde allergenen i USA och måste märkas ut liksom övriga allergener mjölk, ägg, fisk, skaldjur, trädnötter, jordnötter, vete och soja.

Mer än 1,1 miljoner människor i Amerika är allergiska mot sesam, enligt en studie från 2019.

Lär Dig mer om IFS Food 8

OBS Kursen baseras på IFS Food 8 Draft och det ingår checklista med min egen svenska översättning av kraven i IFS Food 8 Draft. Alla som går kursen kommer också senare att få svensk översättning av kraven IFS Food 8 när den har publicerats.
Du kommer att lära Dig
 • Vad är kraven i IFS Food
 • Svensk Checklista på kraven
 • Hur tolkar man kraven?
 • Övningsuppgifter
 • Åhörarkopior mm
 • ...
Allt detta och mycket mer hittar du i min kurs för IFS Food 8 Orientering

Bättre förståelse för allergenmängder

Allergener

FN: s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och Världshälsoorganisationens (WHO) expertkonsultation om riskbedömning av livsmedelsallergener träffades för att fastställa nivån på flera livsmedelsallergener som inte förväntas leda till allvarliga hälsorisker bland majoriteten av konsumenterna.

Fastställande av tröskelvärden
De resulterande RFDS-värdena uttryckta som milligram (mg) totalt protein från den allergiframkallande källan var: 1 mg: valnöt och pekannötter; cashew och pistasch; och mandel; 2 mg: jordnötter, sesamfrö, komjölk och ägg; 3 mg: hasselnöt; 5 mg: vete, fisk och 200 mg: kräftdjur som räkor, räkor, krabbor och hummer.

Referensdoser måste omvandlas till åtgärdsnivåer på så många milligram totalt protein från den allergiframkallande källan per kilo mat.

Det primära syftet med RfD är att förbättra hanteringen av oavsiktlig allergennärvaro i livsmedel, vilket inkluderar användning av försiktighetsmärkning av allergener (PAL). Det är inte avsett att användas för att definiera allergenfri märkning.

Kunskap om tröskelvärden är viktig för att bedöma riskerna med allergener och införa riskhanterings- och begränsningsstrategier. Riskhanteringsalternativ kan inkludera implementering av PAL, övervakning av allergener i leveranskedjan eller i produktionsanläggningar och hantering av hälsorisker från oavsiktlig allergenförekomst, enligt rapporten.

Läs mer här

Groddar inte hälsosam mat för alla

Varning

Historien om "groddutbrott" och varför livsmedelssäkerhetsfolk undviker groddar.

Här är CDC-varningen:

Barn, äldre och personer vars immunsystem inte fungerar bra bör inte äta råa groddar, eftersom nuvarande behandlingar av frön och groddar inte kan bli av med alla bakterier som finns. Personer som löper hög risk för komplikationer från livsmedelsburna sjukdomar bör förmodligen inte äta råa groddar, enligt en artikel i det aktuella numret av Emerging Infectious Diseases, CDC: s peer-reviewed journal, som spårar nya och återkommande infektionssjukdomar över hela världen. 

Även om groddar ofta anses vara en "hälsokost", är de varma, fuktiga förhållandena som behövs för att odla groddar från frön också idealiska för att bakterier ska blomstra. Salmonella, E. coli och andra bakterier kan växa till höga nivåer utan att påverka groddarnas utseende. Forskare har behandlat både frön och groddar med värme eller tvättat dem i lösningar av klor, alkohol och andra kemikalier.

 Några av dessa desinfektionsmedel minskade nivåerna av bakterier, men en potentiell fara kvarstod, särskilt för personer med svagt immunförsvar. Höga temperaturer som skulle döda bakterierna på fröna skulle också hindra dem från att gro. Till dess att ett effektivt sätt hittas för att förhindra sjukdom från groddar, bör de ätas med försiktighet, om alls.

Läs mer här

Ny utbildning - Introduktion hygien & hälsofaror

För all personal för att öka förståelsen för de hälsofaror som förekommer i livsmedelskedjan och de verktyg vi har för att förebygga. För att upprätthålla en kultur av livsmedelssäkerhet i företaget krävs regelbunden utbildning och uppfräschning. Förstår inte personalen varför vissa rutiner finns, så är det lätt att ta ogenomtänkta genvägar med stora risker.

Utbildningen är på  ca 50 min och avslutas med kunskapsprov. Även lämplig som repetitionsutbildning

Läs mer om kursen här

Forskare avslöjar omfattningen av problem med mykotoxiner i vete 

Vete

Mykotoxiner uppstår när svamppatogener infekterar grödor och förorenar deras produkter. De kan skada människors och djurs hälsa och påverka jordbrukarnas inkomster.

Hälften av det vete som var avsett för livsmedel i Europa innehöll DON, medan 70 procent i Storbritannien var förorenat. 95 procent uppfyllde dock säkerhetsgränserna för DON-koncentration. De högsta 10-åriga genomsnittliga DON-koncentrationerna fanns i Ungern och Nederländerna.

DON-förekomsten var relativt stabil i de flesta länder under årtiondet. Sverige, Danmark och Storbritannien uppvisade en hög förekomst men vid låga koncentrationer. Forskare sa att detta väcker oro över hälsoeffekterna av kronisk kostexponering.

"Vi förstår inte hälsokonsekvenserna av att utsättas för flera toxiner samtidigt, särskilt när den exponeringen är kronisk. Vi är oroliga för växande nivåer av samkontaminering och möjliga synergier mellan toxiner, säger Brown.

Läs mer här

Investera i utbildning och kompetens On-line

VÄXA MED LIVSMEDEL

Öka din kompetens genom att gå någon av mina prisvärda Online-utbildningar.
Du anmäler dig på hemsidan eller vill du hellre ha faktura så skicka epost till mig    

Några fördelar för Dig som kund med webb-utbildning är bl.a.
 • Du har tillgång till utbildningen så länge den finns kvar på webben eller tidsbegränsat för vissa kurser
 • Du kan se den hur många gånger som helst
 • Använd PC, Mac, smartphone eller läsplatta
 • Du kan pausa och starta och sluta när det passar
 • Du slipper resa och frånvaro
 • Utbildningarna är uppdelade i flera avsnitt
 • Ingår åhörarkopior, övningsuppgifter mm som vid andra kurser, som du enkelt laddar hem
 • Intyg över genomförd utbildning

Till Webb-utbildning    

Frågor ?

Liksom tidigare kan jag i mån av tid svara på kortare frågor som rör tolkning av olika standarder mm (BRC, BRC IoP, FSSC 22 000), men ni får maila frågorna direkt till  FRÅGA

Är frågorna av allmänt intresse kommer jag även att ta upp dessa i nyhetsbrevet men i så fall som anonyma frågor. 


Gratis Nyhetsbrev

Känner Du någon som vill ha Nyhetsbrevet, så kan De anmäla sig här
Anmäl Dig Här 

Jan Klingspor

Lev väl

Jan

PS

Gillar Du mitt nyhetsbrev, hjälp mig gärna att sprida det på sociala medier genom att klicka på knapparna nedan, så blir jag glad 

Annons

ControlCert
                                                          .

Online-utbildningar

VÄXA MED LIVSMEDEL
Öka din kompetens genom att gå någon av mina online-utbildningar. Annons

ESET Multi-Device Security
ESET Smart Security med stöd för Windows, Mac, Linux och Android. 
Licensen finns för 1 -10 enheter

ESET Smart Security är en perfekt produkt för alla de kunder som behöver skydda flera enheter med lätta och kraftfulla antivirusprogram. 

Samma lätta och kraftfulla skydd oavsett plattform och självklart gratis support på svenska om det skulle behövas.

Du kan byta och flytta licenserna som du vill under licensperioden, så länge som du bara har det installerat på det antal enheter som licensen gäller för.


Google Analytics

Google Analytics är en tjänst som används på vår webbplats som spårar, rapporterar trafik och mäter hur användare interagerar med vårt webbplatsinnehåll för att vi ska kunna förbättra den och ge bättre tjänster.