2023 - Maj

Nya FSSC 22000 vers.6.0

Ny kurs FSSC 22000
Översikt över de viktigaste ändringarna i version 6 av FSSC 22000-schemat
 • Anpassning av kategorierna i livsmedelskedjan i enlighet med ISO 22003-1:2022.
 • Tillämpningsområdet har utvidgats till att omfatta handel och förmedling (FII) och minskats genom att jordbruk och FSSC 22000-Quality har tagits bort från systemet.
 • Integrering av kraven på livsmedelssäkerhet och kvalitetskultur.
 • Nya krav på kvalitetskontroll, matsvinn och livsmedelsavfall, samt hantering av utrustning.
 • Skärpta befintliga ytterligare krav i del 2 i systemet, inbegripet men inte begränsat till allergenhantering och miljöövervakning.
 • Ändringar av och förtydliganden av krav för certifieringsprocessen.
 • Tillägg av en QR-kod på FSSC 22000-certifikat för förbättrad spårbarhet.
Min bedömning är att det för de flesta företagen så innebär det omfattande förändringar där man behöver tid för att införa nya rutiner, så börja redan nu även om det inte tillämpas förrän på revisioner efter 1 april 2024.  I min utbildning ingår svensk översättning av alla kraven.

Saker du behöver tänka på när du fastställer hållbarhet

Hållbarhet
Att förstå hållbarheten är avgörande för att säkerställa säkerheten och Kvaliteten på livsmedel och drycker. Campden BRI har gjort en gratis E-bok om maximering av hållbarheten.  
Faktorer att ta hänsyn till är bl.a.
 • Råvaror
 • Bearbetning
 • Produktformulering
 • Lagring och distribution
 • Hygien
 • Emballage
 • Konsumenternas hantering

Studie tittar på kontamineringsmönster för Listeria i processer

Kontaminering Listeria
Ana Allende, Ph.D., och hennes team från forskningsinstitutet CEBAS-CSIC i Spanien, hoppas att deras tvååriga forskning kommer att ge praktiska data om produktionsanläggningarnas miljöövervakningsplaner samt effektiviteten av rengöringsprogram.

Forskarna delade in förädlingsområdena i tre zoner baserat på deras närhet till kontakt med produkten. Zon 1 involverade områden med direktkontakt, såsom knivar och transportband. Zon 2 inkluderade ytor som inte kom i kontakt med mat men var i närheten. Och zon 3 inkluderade mer avlägsna beröringsfria ytor, såsom avlopp, golv och tak, som potentiellt kan leda till förorening av zonerna 1 och 2.
 
De genomförde systematisk provtagning av anläggningarna i slutet av dagen före rengöring och sanering. De tog också prov på de tre bearbetningslinjerna efter rengörings- och desinfektionsaktiviteterna.
 
Förutom de mer än 600 totala proverna från de tre zonerna samlade forskarna 45 prover från råvaror och slutprodukter.
 
Oavsett anläggningen sa hon att de hade det högsta antalet positiva LM-prover från zon 3.
 
Forskarna genomförde också helgenomsekvensering - ett genetiskt fingeravtryck - på 100 prover för att bättre förstå om Lm var övergående eller ihållande. Det som förvånade dem var att samma två serotyper av L. monocytogenes hittades på de tre bearbetningslinjerna efter de två provtagningarna, före och efter rengöring.
 
"Detta får oss att förstå att dessa serotyper är inneboende och flyttar från zon 3 till zon 1", säger Allende.
Läs mer här

Accelererad hållbarhetstestning – vad är det och varför utföra det?

Accelererad hållbarhetstestning

I accelererade hållbarhetsförsök ändras lagringsförhållandena från normala förhållanden för att påskynda några av Försämringsprocesser och andra förändringar som normalt sker under produktens lagringstid/hållbarhetstid.

För produkter med lång hållbarhet, t.ex. 12+ månader, är det inte alltid praktiskt genomförbart att utföra lagring i realtidsprövningar eftersom detta skulle försena tiden till produktlansering. Vid sådana tillfällen finns det ett behov av att påskynda hållbarhetstestprocessen för att få en snabbare indikation på produktens sannolika hållbarhetstid.

Läs mer här i blog från Campden

Fråga experterna - webbseminarieserie

BRC fråga experterna
I januari lanserade BRCGS en ny webbseminarieserie "Fråga experterna" för att stödja anläggningar som går över till BRC Food 9. Vad jag vet behöver man bara registrera sig för att se seminarierna, så det går bra att se dem även om man arbetar med FSSC 22000.

I mars kom två nya avsnitt i serien, som nu är tillgängliga att se på begäran:
 • Riskområden i produktionen - Hög Risk, Hög Hygienstandard och Rumstempererad Hög Hygienstandard,
  Med Claire Yates från Co-op och Nigel Blitz och Richard Leathers från Campden BRI Group.
 • Allergenhantering,
  Med Barbara Hirst från RSSL och Pauline Titchener från Neogen.
 • Kultur för livsmedelssäkerhet, 
  Professor Bizhan Pourkomailian and Bertrand Emond.
Se seminarierna här

IFS Food 8 nu publicerad

IFS Food 8

IFS Food är nu återigen kvalificerad som en GFSI-godkänd standard efter 3 månaders avstängning och har nu publicerat ver 8 av standarden.

Det kommer att vara möjligt att utföra IFS Food v8-revisioner från 1 oktober 2023, men från 1 januari 2024 är IFS Food version 8-revisioner obligatoriska.

Huvudsakliga förändringar:

 • införlivat den nya Codex Alimentarius och den kommande ISO 22003-2 för produkt- och processtandarder
 • omplacerat vissa kriterier för att följa verifieringskedjan ännu närmare
 • förbättrat enhetligheten och exaktheten i checklistans ordalydelse och förtydliganden
 • reviderade poängsystemet, särskilt B-poängsättningen,
 • förtydligade den oanmälda regeln, särskilt vid en misslyckad revisio
Min nuvarande utbildning IFS Food 8 Draft baserat på kommer att uppdateras till senste versionen och alla som går Draft-utbildningen kommer att få min uppdaterade checklista på svenska för version 8.

Ladda hen standarden här (engelska)

FDA - Food Code 2022

FDA - Food Code 2022

Ursprungligen publicerat 28 december 2022. Den senaste versionen är versionen från 18 januari 2023.

Livsmedelskoden är en modell för att skydda folkhälsan och se till att livsmedel presenteras oförfalskat och presenteras ärligt när de erbjuds konsumenten. Det representerar FDA: s bästa råd för ett enhetligt system av bestämmelser som behandlar säkerheten och skyddet av livsmedel

Uppdatering av livsmedelssäkerhetsvarning (februari 2023)

karta

Safefood 360° RISK Assesment Tool Rapport: Februari 2023

Totalt 384 livsmedelssäkerhetsvarningar har rapporterats globalt, vilket indikerar en ökning med 29,3% från februari 2022 (297 varningar).
Läs om antal top 5 varningar per land. produktkategori, farokategori mm.

Ny utbildning - Interna revisioner IFS Food 8

Du kommer att lära Dig

OBS Kursen baseras på IFS Food 8 Draft och det ingår checklista med min egen svenska översättning av kraven i IFS Food 8 Draft. Alla som går kursen kommer också senare att få svensk översättning av kraven IFS Food 8 när den har publicerats.

 • Allt från förberedelser, genomförande, avslutning och uppföljning.
 • Hur ställer man bäst frågor?
 • Vad skall man fråga om?
 • Hur hittar jag förbättringar?
 • Vad är kraven i IFS Food
 • Svensk Checklista på kraven
 • Hur tolkar man kraven?
 • Vad är en avvikelse?

Allt detta och mycket mer hittar du i min kurs för interna revisioner. Interna revisioner är ett utmärkt sätt att lära sig hur hela företaget fungerar och samverkar. Även en bra plantskola för chefer i företaget.

Kursen motsvarar en normal lärarledd kurs på 2 dagar och det ingår ett avslutande prov som måste vara godkänt för att få ett intyg på genomgången kurs.
Läs mer om kursen här

Nestlé stänger fabrik i Frankrike kopplat till dödligt E. coli-utbrott

Pizza

Totalt 56 bekräftade och två troliga fall med en medianålder på 6 år var sjuka i utbrottet mellan mitten av januari och april 2022 på grund av förorenade frysta Buitoni Fraîch'Up-pizzor. Det var det största E. coli-HUS-utbrottet som någonsin dokumenterats i Frankrike.

Det fanns 50 fall av hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS), två barn dog och två andra hade allvarliga komplikationer. HUS är en typ av njursvikt i samband med E. coli-infektioner som kan leda till allvarliga hälsoproblem.

STEC O26: H11 och O103: H2 utbrottsstammar isolerades från pizzor som provtogs i patienternas hem och vid tillverkningsanläggningen. E. coli hittades också i mjölet som användes för att göra pizzor.

I december fick Nestlé delvis öppna anläggningen igen. Godkännandet omfattade produktion av pizzor med kokt deg. Linjen som gör pizzor utan ombakning av deg, till exempel Fraîch'Up-sortimentet, startades inte om. 

Typiska baktemperaturer och tider för frysta pizzor bör eliminera infektionsrisken. Utredare försöker förstå uthålligheten hos STEC i bakade pizzor och varför tillagningstemperaturer och varaktighet för produkterna inte hindrade människor från att bli sjuka.

Bearbetade livsmedel gör oss sjuka: Det är dags för FDA och USDA att gå in

Bearbetade livsmedel

Federal livsmedelslagstiftning är tydlig: Den förbjuder "alla giftiga eller skadliga ämnen som kan göra [ett livsmedel] skadligt för hälsan."

I årtionden har tillsynsmyndigheter använt den bestämmelsen mest för att slå ner på livsmedel som är förorenade med giftiga kemikalier eller mikrober som Listeria och Salmonella som kan göra oss akut sjuka. Det är viktigt att skydda människor från dessa skador, men låt oss också sätta dem i perspektiv: Dessa reglerade föroreningar dödar uppskattningsvis 1,400 amerikaner per år. Däremot dör 1 600 amerikaner varje dag av kronisk matsjukdom, som fetma, diabetes, hjärtsjukdomar och cancer.

Under de senaste åren har bevisen ökat för att dessa kroniska sjukdomar orsakas av skadliga ämnen i ultrabearbetade livsmedel. Från värma-och-ät-måltider som fryst pizza till sötade frukostflingor är ultrabearbetade livsmedel industriella formuleringar av ingredienser från ämnen som extraheras från livsmedel eller syntetiseras i laboratorier. De är också stapelvaror i våra dieter.

Cirka 678 000 amerikaner dör varje år av kronisk matsjukdom. Den siffran är högre än alla våra dödade i varje krig i amerikansk historia - tillsammans. Det stämmer: det finns fler dödsfall varje år från vår mat än alla döda från revolutionskriget genom krigen i Afghanistan och Irak.

Läs mer här

Uppskattad Online utbildning HACCP, VACCP och TACCP

System för HACCP, VACCP och TACCP
Använder Du i din faroanalys fortfarande bara allvarlighetsgrad och sannolikhet för förekomst. Då behöver du nog uppdatera din faroanalys enligt de senaste kraven fån Codex och för GFSI standarder.
Gå min uppskattade OnLine kurs, så  lär du dig vad du behöver.

Några kommentarer från deltagare i kursen:
 • "Utbildningen var väldigt lärorik och gav många nya infallsvinklar på hur man kan jobba med HACCP, VACCP, TACCP. Gav en väldigt bra fördjupning i ämnet. Kan starkt rekommendera denna kurs."
 • "Jag tycker att denna utbildning är riktigt bra! Jag kommer att rekommendera denna utbildning till mina kollegor! Utbildningen borde även finnas tillgänglig på engelska för att vidga träffyta för utrikesfödda. Tack För en riktigt bra utbildning" 
 • "Jag tycker detta var en bra och heltäckande utbildning. Trots att jag jobbat med frågorna tidigare fick jag flera nya vinklar att se på olika saker. Det är inte alltid så självklart"
 • "Jag tycker du gjort denna utbildning bra, och väldigt bra att man kan ladda ner mallar"
 • "Bra genomgång med exempel som är lätta att förstå för utbildningen"
Kursen motsvarar en vanlig klassrumskurs på 2 dagar. Du får ökad förståelsen för de hälsofaror som förekommer i livsmedelskedjan och de verktyg vi har för att förebygga farorna. 

Du lär dig att göra en faroanalys och riskbedömning baserat på Codex Alimentarius samt varianter baserade på BRC, ISO 22 000 och FSSC 22 000 och du får användbara mallar som du kan jobba med.

Kursmaterial består av Videos, Åhörarkopior, Övningsuppgifter och Kunskapsprov. 

IFT:s nya videoserie om spårbarhet hjälper livsmedelsföretag att navigera i FDA-efterlevnad

spårbarhet

I november 2022 släppte amerikanska Food and Drug Administration (FDA) sin slutliga regel om spårbarhet av högrisklivsmedel, känd som Food Safety Modernization Act (FSMA) avsnitt 204. Den sista regeln syftar till att underlätta effektiva återkallelser under ett livsmedelsburet sjukdomsutbrott genom att kräva ett mer standardiserat tillvägagångssätt för att fånga och dela produktidentifiering och rörelsedata genom hela livsmedelskedjan.

IFT: s Global Food Traceability Center (GFTC)  har släppt elva nya råvaruspecifika utbildningsvideor som täcker viktiga delar av den slutliga regeln för livsmedel på FDA: s livsmedelsspårbarhetslista - från färskskurna bladgrönsaker och frukter till specifika ostar och skalägg. Branschen har en treårig implementeringsperiod före det effektiva efterlevnadsdatumet den 20 januari 2026. Och medan tre år kan verka långt borta, krävs mycket arbete för att komma dit.

Storbritannien fastnar i ännu en livsmedelsbedrägeriskandal

Brottsplats
10 år efter hästköttskandalen som skakade Europa står Storbritannien inför en annan livsmedelsbedrägeriskandal, eftersom rapporter dyker upp om att utländskt fläsk som felaktigt märkts som brittiskt har sålts av stormarknader.

Anklagelserna - som har utlöst en utredning av National Food Crime Unit (NFCU) - uppstod från en utredning av tidningen Farmer's Weekly och handlar om ett köttbearbetningsföretag som tillhandahåller kött till ledande stormarknader, skolor och sjukhus.

Förutom att tusentals ton utländskt kött utges för att vara brittiskt, finns det också påståenden om att förstört kött tvättades för att säljas och blandas med annat kött i bearbetade livsmedelsprodukter, förvarades under osäkra förhållanden och register förfalskades. Anklagelserna har gjorts av tidigare anställda i företaget, som föreslår att verksamheten kan sträcka sig tillbaka nästan två decennier.
Källa: securingindustry.com

Lär Dig mer om IFS Food 8

OBS Kursen baseras på IFS Food 8 Draft och det ingår checklista med min egen svenska översättning av kraven i IFS Food 8 Draft. Alla som går kursen kommer också senare att få svensk översättning av kraven IFS Food 8 när den har publicerats.
Du kommer att lära Dig
 • Vad är kraven i IFS Food
 • Svensk Checklista på kraven
 • Hur tolkar man kraven?
 • Övningsuppgifter
 • Åhörarkopior mm
 • ...
Allt detta och mycket mer hittar du i min kurs för IFS Food 8 Orientering

Resevarning - falska mediciner på mexikanska apotek

Resevarning

Lagstiftare i USA har tryckt på för att utrikesdepartementet ska utfärda en resevarning för amerikaner som besöker Mexiko och ge dem råd om farorna med att köpa läkemedel från apotek där.

Senator Ed Markey (D-Mass) och representant David Trone (D-Md) citerar flera rapporter om förfalskade läkemedel spetsade med droger som fentanyl och metamfetamin som säljs till amerikanska medborgare i ett brev adresserat till utrikesminister Antony Blinken, Några av dem som köper läkemedel gör det för att undvika höga läkemedelspriser i USA.

Apotek som tillhandahöll förfalskade läkemedel var enhetligt belägna i turistbetjänade stadsdelar och innehöll i allmänhet engelskspråkiga annonser för erektil dysfunktionsmedicin och smärtstillande medel, enligt forskaren bakom arbetet.

Läs mer här

BRC - OnLine utbildningar

BRC - OnLine utbildningar

För de som är BRC certifierade finns det även olika utbildningar online från BRC på engelska (samma kurser som revisorena måste klara). 

E-learning modules finns för olika produktkategorier som Bageri, Mejeri, Frukt o grönsaker, kyckling, rött kött osv (15 olika).

Läs mer här

Ny utbildning - Introduktion hygien & hälsofaror

För all personal för att öka förståelsen för de hälsofaror som förekommer i livsmedelskedjan och de verktyg vi har för att förebygga. För att upprätthålla en kultur av livsmedelssäkerhet i företaget krävs regelbunden utbildning och uppfräschning. Förstår inte personalen varför vissa rutiner finns, så är det lätt att ta ogenomtänkta genvägar med stora risker.

Utbildningen är på  ca 50 min och avslutas med kunskapsprov. Även lämplig som repetitionsutbildning

Läs mer om kursen här

Alla tittar på The last of us - här är 19 andra svampar som väcker oro 

svampinfektioner

Till skillnad från myror behöver vi människor inte oroa oss för att svampar ska förvandla oss till zombier. Men WHO har pekat ut 19 andra otrevliga svampar som växande och underskattade hot mot vår hälsa.

Skäl att oroa sig för svampinfektioner

Men det finns andra skäl till att oroa sig svampinfektioner, enligt en rapport som Världshälsoorganisationen WHO presenterade i höstas. Där listas de 19 svampar som utgör störst hot mot vår hälsa.

De är främst farliga för personer som redan har insjuknat i allvarliga sjukdomar eller som har försvagat immunförsvar av andra skäl. Patienter som har cancer, aids, kroniska luftvägssjukdomar och transplanterade patienter hör exempelvis till riskgrupperna.

Tack vare den moderna sjukvården ökar antalet personer som lever länge med sådana riskfaktorer. Det innebär att fler riskerar att insjukna av de utpekade svamparna. Problemet förvärras av att svamparna utvecklar resistens mot dagens antifungika, svampläkemedel, på liknande sätt som bakterier utvecklar resistens mot antibiotika.

Läs mer här

46 % av europeisk honung är förfalskad

svampinfektioner

Europeiska kommissionen har genomfört en undersökning av äktheten hos honung som säljs i Europa och har funnit att 46 procent av de testade proverna var "misstänkta för att vara förfalskade".

Resultaten av "From the Hives", en EU-omfattande undersökning om honungskontaminering med socker, publicerades på Europeiska kommissionens webbplats. För att genomföra analysen testades 320 honungssändningar som hade importerats från 20 länder slumpmässigt mellan november 2021 och februari 2022.

Efter att proverna analyserats av Europeiska kommissionens gemensamma forskningscentrum (JRC) misstänktes totalt 147 prover (46 procent) vara förfalskade. Detta innebar att proverna inte överensstämde med den allmänna bestämmelsen i EU:s honungsdirektiv som kräver att "honung inte får ha tillsatt någon livsmedelsingrediens, inklusive livsmedelstillsatser, och inga andra tillsatser får göras än honung".

Läs mer här

Investera i utbildning och kompetens On-line

VÄXA MED LIVSMEDEL utbildningar

Öka din kompetens genom att gå någon av mina prisvärda Online-utbildningar.
Du anmäler dig på hemsidan eller vill du hellre ha faktura så skicka epost till mig    

Några fördelar för Dig som kund med webb-utbildning är bl.a.
 • Du har tillgång till utbildningen så länge den finns kvar på webben eller tidsbegränsat för vissa kurser
 • Du kan se den hur många gånger som helst
 • Använd PC, Mac, smartphone eller läsplatta
 • Du kan pausa och starta och sluta när det passar
 • Du slipper resa och frånvaro
 • Utbildningarna är uppdelade i flera avsnitt
 • Ingår åhörarkopior, övningsuppgifter mm som vid andra kurser, som du enkelt laddar hem
 • Intyg över genomförd utbildning

Till Webb-utbildning    

Frågor ?

Liksom tidigare kan jag i mån av tid svara på kortare frågor som rör tolkning av olika standarder mm (BRC, BRC IoP, FSSC 22 000), men ni får maila frågorna direkt till  FRÅGA

Är frågorna av allmänt intresse kommer jag även att ta upp dessa i nyhetsbrevet men i så fall som anonyma frågor. 


Gratis Nyhetsbrev

Känner Du någon som vill ha Nyhetsbrevet, så kan De anmäla sig här
Anmäl Dig Här 

Jan Klingspor

Lev väl

Jan

PS

Gillar Du mitt nyhetsbrev, hjälp mig gärna att sprida det på sociala medier genom att klicka på knapparna nedan, så blir jag glad 

Facebook

Annons

ControlCert
                                                          .

Online-utbildningar

VÄXA MED LIVSMEDEL utbildningar
Öka din kompetens genom att gå någon av mina online-utbildningar. Annons

ESET Multi-Device Security
ESET Smart Security med stöd för Windows, Mac, Linux och Android. 
Licensen finns för 1 -10 enheter

ESET Smart Security är en perfekt produkt för alla de kunder som behöver skydda flera enheter med lätta och kraftfulla antivirusprogram. 

Samma lätta och kraftfulla skydd oavsett plattform och självklart gratis support på svenska om det skulle behövas.

Du kan byta och flytta licenserna som du vill under licensperioden, så länge som du bara har det installerat på det antal enheter som licensen gäller för.


Google Analytics

Google Analytics är en tjänst som används på vår webbplats som spårar, rapporterar trafik och mäter hur användare interagerar med vårt webbplatsinnehåll för att vi ska kunna förbättra den och ge bättre tjänster.