2016 - September - Växa med Livsmedel Nyheter

Att sätta mål!

SMART mål
Hur sätter man mål för kvalitet och livsmedelssäkerhet?

Vid besök på olika företag slås man av hur olika man sätter mål.
En del företag verkar bara göra det för att man måste och följer pliktskyldigast upp dem en gång per år. Andra företag har insett värdet av bra mål och följer upp det regelbundet. Hur gör ni?

Hur gör man?

Ett bra sätt är att använda sig av så kallade SMARTA -mål och Smart är ursprungligen en engelskspråkig modell för att underlätta vid formulering av mål och står för 

 • Specifika
 • Mätbara 
 • Accepterade
 • Realistiska
 • Tidsatta

Fundera på vad som är viktigt och lönsamt för ert företag och som går att mäta regelbundet så att man kan följa förbättringar (eller åtgärda försämringar). Några exempel där man kan sätta mål:

 • Rengöring (okulär eller mikrobiologisk kontroll)
 • Reklamationer avseende livsmedelssäkerhet
 • Spill - avfall (fokus på detta leder ofta till bättre och lönsammare produktion)
 • Resultat hållbarhetstester (sensoriskt och mikrobiologisk)
 • Mikrobiologiska prover på patogener i produkt och/eller omgivning
 • Viktkontroll på färdig produkt
 • Utseende och märkning av packade produkter
 • Svara på kundklagomål inom x timmar
 • Genomföra introduktionsprogram för nyanställda inom planerad tid
 • Resultat GMP/hygienronder
 • Att checklistor och tidplaner för nya och ändrade produkter följer rutiner
 • Godkända råvaror vid mottagningskontroll
 • ...
Det går också att ha mål som är konstaterbara och som man kanske vill ha för att bibehålla sin kvalitetsnivå, t.ex. minst betyg AA vid BRC revision, men personligen tycker jag det är av mindre värde då det bara mäts en gång per år.


Visserligen brukar det vara så att "Allt som mäts blir bättre" rent automatiskt, men det är få som sätter upp utmanande mål och även har handlingsplaner för att nå målen.

Har du sett några bra mål som du vill dela med dig av, skicka gärna e-post till mig, så tar jag upp det i nästa nyhetsbrev

Anmäl Dig nu till höstens utbildningar

Växa med Livsmedel

Läs mer på hemsidan om kurserna i:

 • Hot, Sabotage och Förfalskning (TACCP/VACCP)
 • FSSC / ISO 22000
 • BRC Food
 • BRC Förpackningar
 • BRC Lagring och Distribution - NYTT
 • HACCP Livsmedel och Förpackningar
 • Internrevision.


Nytt för i år är utbildningen i BRC Lagring och Distribution, utgåva 3 samt förlängd utbildning på VACCP/TACCP till en dag..
Anmälan absolut senast två veckor innan kursen och missa inte 10% rabatt vid tidig anmälan.

Utbildningsprogram >>

10 Gratisprogram för att skapa bra grafik

grafikprogram

En bild säger mer än tusen ord, men det är inte alltid så enkelt att skapa bra grafik som verkligen visar det man vill ha sagt och lyfter fram resultatet på ett bra och tydligt sätt.

Här följer en länk till 10 gratis programvaror som kan göra skillnad vid redovisning av olika typer av resultat. Lycka till med ditt skapande!

Återkallelse av 185 ton curry med  höga blyhalter

Curry

Vid rutinkontroll har hälsovårdsmyndigheterna i New York upptäck curry med höga blyhalter och undersökning pågår. Produkterna är sålda över hela landet.

Ännu ett gammalt trick för att förbättra färgen på produkten, fast det kan naturligtvis ge allvarliga hälsoeffekter.

Äter Du rosa hamburgare?

Rosa hamburgare

I Storbritannien har livsmedelsverket gjort en undersökning hos 2700 vuxna och 71 % av dem sade att de var oroliga för matförgiftning men 36 procent svarade ändå att de skulle äta en hamburgare som inte var genomstekt.

En av tio uttryckte också att de föredrog hamburgare som inte var genomstekta och 80% erkände att de inte genomstekte hamburgare i hemmet.

Mest alarmerande enligt FSA  var att man trodde att allt rosa kött var lika säkert - Vilket är helt felaktigt.

En hel köttbit, t.ex. en oxfilé har bara bakterier på ytan och är mer eller mindre steril på insidan och när man steker den dör bakterierna på ytan.

I Malet kött däremot förekommer det ytkött inblandat i hela burgaren och den måste därför genomstekas om man vill ta död på bakterierna och man kan inte se på köttet om det innehåller E.Coli bakterier och det luktar inte heller.

En del svenska restauranger hävdar att de bara köper bra kött och hanterar det så att det inte blir förorenat. Även om svenska slakterier i allmänhet är duktiga på att slakta så att köttet inte blir förorenat av E.coli, så finns alltid risken där och det är bara några enstaka bakterier som krävs för att man skall bli allvarligt sjuk. Dessutom har vi mycket importerat kött, så själv tar jag inte chansen med rosa burgare.

Säkraste sättet att laga en hamburgare är att mäta med en köttermometer att burgaren är uppe i 70-72'C eller att gå efter den gamla tumregeln att köttsaften inte skall vara rosa (fast den är inte riktigt säker).

USP Food Fraud Database 2.0

USP Food Fraud Database

USP har nyligen lanserat version 2.0 av sin databas över förfalskningar av livsmedel på olika håll i världen. Det skall vara lättare att se trender och man kan skapa personliga inställningar mm. 

Tyvärr kommer den inte längre att vara gratis att använda utan man får prenumera på innehållet och priset för ett år för en användare är ca 1000 US dollar. Nuvarande gratisversion 1.0 kommer inte att vara tillgänglig efter 19 sept.

BRC Food och FDA Food Safety Modernization Act (FSMA)

Food Safety Modernization Act

BRC har gjort en genomgång av hur BRC Food utg. 7 lever upp till kraven i den nya amerikanska lagstiftningen och sammanfattningsvis säger man att den nästan helt och hållet lever upp till FSMA-kraven.

Du hittar en kort sammanfattning av FSMA kraven på BRC:s hemsida inkl en video.

För de som har tillgång till BRC Participate så finns en detaljerad jämförelse att tillgå som heter BRC Global Standard Food Safety Preventive Controls For Human Food Rule Comparison. Du hittar PDF filen under Resources Library.

FSSC 22 000 och FDA Food Safety Modernization Act (FSMA)

FSSC logo

Även FSSC har gjort en genomgång av hur FSSC 22 000 lever upp till kraven i den nya amerikanska lagstiftningen och sammanfattningsvis säger man att den helt och hållet lever upp till FSMA-kraven.

Du hittar den fullständiga analysen här som en PDF-fil Comparison of FSSC 22000 against the Preventive Controls for Human Food (Final Rule) 

Du hittar även en kort sammanfattning av FSMA kraven på FSSC:s hemsida.

Jämställda aktier har haft dubbelt så hög avkastning som börsen

Jämställda Aktier

De senaste tre åren har jämställda börsbolag haft mer än dubbelt så bra kursutveckling som Stockholmsbörsens index. På senare tid har flera forskningsrapporter visat att bolag med jämställd ledning är mer framgångsrika och lönsamma än bolag med homogen könsfördelning. Bland annat har en stor studie över 22 000 bolag i 91 länder visat att bolag med 30% kvinnor i ledande befattningar är 15% mer lönsamma än bolag utan kvinnor i ledningen.

Om man tittar på kursutvecklingen för jämställda bolag genom att sammanställa utvecklingen för de bolag som enligt stiftelsen AllBright har enjämn könsfördelning sett till ledningsgrupp, styrelse och linjeorganisation och därmed hamnat på AllBrights vita lista 2016.

Resultaten är minst sagt slående. De jämställda bolagen har de senaste tre åren haft en kursutveckling på 64,7% vilket är mer än dubbelt så mycket som Stockholmsbörsens utveckling under samma år. 

Sett till kursutvecklingen det senaste året och kvartalet är skillnaden än större. De jämställda bolagen har över dessa perioder elva respektive tre gånger bättre kursutvecklingen än Stockholmsbörsens index (OMXSPI).
Källa Avanza

En genare väg till 'beslutskvalitet'

Labyrint

Alla beslut grundas på fakta och om dessa utgår ifrån välknådade data blir besluten bättre, men kanske du har ledsnat på intetsägande statistikrapporter och slentrianskapade grafer? 

Visst behöver man analyskunskap men alltför många utbildningar sätter hög fart mot matematikens och statistikens verktyg - och stannar kvar där!
Vi menar dock att man måste ägna tid åt problemet, problemformuleringen (kanske t.o.m. omformulering), redovisningen, etc i samspel med analysen och med mottagarna i tankarna.
 
SFK inbjuder därför till följande:
Grundläggande kurs, 19-20 oktober + 16 november i Jönköping
Du finner en mängd information på följande hemsida:

Annonser

Google Analytics

Google Analytics är en tjänst som används på vår webbplats som spårar, rapporterar trafik och mäter hur användare interagerar med vårt webbplatsinnehåll för att vi ska kunna förbättra den och ge bättre tjänster.