2016 - Oktober - Växa med Livsmedel Nyheter

HACCP Vägledning

bild EUR Lex

EU har kommit med en HACCP vägledning 2016/C 278/01 med den långa titeln "om genomförandet av hanteringssystem för livsmedelssäkerhet som omfattar grundförutsättningar och förfaranden baserade på HACCP-principer inklusive underlättande av flexibilitet i tillämpningen i vissa livsmedelsföretag".


Syftet med denna vägledning är att underlätta och harmonisera genomförandet av EU-kraven för grundförutsättningar och HACCP-baserade förfaranden genom att ge praktisk vägledning

Eftersom detta är ett allmänt dokument, är det främst riktat till behöriga myndigheter för att främja en gemensam förståelse av rättsliga krav. Det kommer också att vara en hjälp till livsmedelsföretagare.

Vad jag kan se är den baserad på Codex Alimentarius och innehåller egentligen inga nyheter men är en bra sammanfattning på HACCP och kan laddas hem här

Anmäl Dig nu till höstens utbildningar

Växa med Livsmedel

Läs mer på hemsidan om kurserna i:

 • Hot, Sabotage och Förfalskning (TACCP/VACCP)
 • FSSC / ISO 22000
 • BRC Food
 • BRC Förpackningar
 • BRC Lagring och Distribution - NYTT
 • HACCP Livsmedel och Förpackningar
 • Internrevision.


Nytt för i år är utbildningen i BRC Lagring och Distribution, utgåva 3 samt förlängd utbildning på VACCP/TACCP till en dag..
Anmälan absolut senast två veckor innan kursen och missa inte 10% rabatt vid tidig anmälan.

Utbildningsprogram >>

Metoder för riskbedömning i BRC Standarden

bild riskbedömning

BRC standarden refererar på olika sätt till riskbedömning på mer än 90 olika ställen i standarden utan att alltid precisera hur det skall utföras eller dokumenteras.

Safefood 360 har gjort en presentation  med exempel på hur det kan utföras och även listat alla tillfällen där det krävs en riskbedömning. Du kan ladda ned den här

På hemsidan finns även många intressanta Whitepapers, Presentationer och blogginlägg, starta här

Norge leder kampen mot LA-MRSA

bild grisar

Norge är det enda landet som infört en strategi för att "search and destroy" av besättningar som är smittade. En studie utförd vid norska Folkhälsoinstitutet visar också att den huvudsakliga smittkällan för infektion av grisarna utgörs av de som arbetar med djuren. Läs mer här.

Personligen tycker jag själv att det oförsvarbart att tillåta försäljning av kött som innehåller MRSA. Även om bakterierna dör vid upphettning, så finns alltid risken att bli infekterad genom småsår vid hantering av kött eller korskontaminering i köket.

Friska personer får sällan symptom men infektionen kan ligga vilande till dess att man blir sjuk eller opereras mm. För den enskilde som drabbas leder det till stort lidande och ett inskränkt liv samtidigt som det blir en stor belastning på vårdapparaten.

Precis som för salmonella mm tycker jag att SLV skall införa noll-tolerans för MRSA i Livsmedel.

FSSC 22 000 Lagring och Distribution

FSSC logo

FSSC har nu kommit med ett utkast till Grundförutsättningar för 
Lagring och Distribution, som nu är ute för kommentarer och alla intressenter kan lämna kommentarer innan 15 Nov. Klicka här för att hitta dokumentet och vill du lämna kommentarer får du skapa en användare och logga in.

Precis som för övriga områden för FSSC 22 000 certifiering krävs att man även lever upp till kraven i ISO 22 000 och en del tilläggskrav från FSSC för att bli certifierad.

New Publication - VITAL® Best Practice Labelling Guide for Australia and New Zealand

Allergen Bureau

En ny guide med praktiska exempel kan nu laddas ned från hemsidan för Allergen Bureau, ladda ned här. 

Globala Handtvättsdagen

BRC Food

Dagen inföll visserligen 15 okt men i Livsmedelsindustrin kan man ju fira den varje dag. Handtvätt är inte bara något man måste lära sig utan det är i högsta grad något där man måste förändra beteende och det är ofta mycket svårare.
 . 
På hemsidan finns väldigt mycket fakta om handtvätt, guidelines mm som kan vara av intresse i de ständigt återkommande kraven på att tvätta händer, läs mer här

How to Successfully 
Complete an FDA Inspection

FDA White paper

Företaget MasterControl har gjort en sammanställning på några sidor med vad man bör tänka på inför en FDA Inspection. och kan laddas hem här

Du får tips på Förberedelser, Under inspektionen och Efter inspektionen och huvuddelen av råden gäller naturligtvis även andra revisioner.

Hur styr Du externa entreprenörer?

rymdpromenad

Externa entreprenörer kan utgöra en stor risk i verksamheten och några saker som måste styras upp är:

 • personlig hygien och efterlevnad av hygienregler
 • att företaget förser entreprenörer med skyddskläder och skor
 • kontroll av medhavda verktyg och att man inte har med sig kemikalier och smörjmedel
 • rengöring efter underhåll och överlämnande till produktion

När gjorde ni senast internrevision på detta?

BRC krav 4.10.4.1 Magneter

magnet

Ett företag hade överklagat en avvikelse avseende att styrkan på magneter inte kollades, eftersom man menade att de inte var ett alternativ till metalldetektor utan endast satt där för att skydda maskinerna.

BRC konstaterade att magneter inte är något alternativ till metalldetektorer och att paragrafen är skriven för anläggningar med både magneter och metalldetektorer, samt att dokumenterade rutiner skall finnas på plats för inspektion, rengöring, styrketester och test av integritet. Alltså avslag på överklagandet.

Massiv överanvändning av antibiotika i Europas jordbruk 

Karta antibiotika

Trots alla diskussioner minskar användningen av antibiotika bara marginellt inom Europa. Skillnaderna är också extremt stora i hur mycket antibiotika som skrivs ut räknat per antalet slaktade kg.

Spanien förbrukar ca 100 ggr mer än Sverige och även många andra länder ligger betydligt högre. Anledningen är att man tillåter förebyggande inblandning i foder medan man i Sverige bara får behandla sjuka djur.

ALLTSÅ RÖSTA MED FÖTTERNA OCH KÖP SVENSKT KÖTT.
Källa EMA

Google Analytics

Google Analytics är en tjänst som används på vår webbplats som spårar, rapporterar trafik och mäter hur användare interagerar med vårt webbplatsinnehåll för att vi ska kunna förbättra den och ge bättre tjänster.