2017 Januari - Växa med Livsmedel Nyheter

Version 4 publicerad

FSSC logo

FSSC 22 000 har som utlovat publicerat nya version 4 som en julklapp veckan innan jul och den nya standarden skall tillämpas på alla revisioner efter 1 jan 2018. Där är flera nyheter, men det viktigaste handlar om Hot, Sabotage och Förfalskning och de nya kraven där är följande:

Hot, Sabotage och Förfalskning
Företaget skall upprätta, dokumentera och underhålla rutiner för att bedöma farorna för hot, sabotage och förfalskning och vidtaga förebyggande åtgärder efter vad som framkommer i faroanalysen.

Vidare skall faroanalysen ses över minst en gång per år och i det fall det förekommer potentiella eller verkliga fall som kan inverka på faroanalysen..

Svårare än så är inte kraven, men som vanligt säger inte standarden i detalj hur företagen skall uppfylla kraven, eftersom behoven är mycket olika från företag till företag.

Vill du ha input till hur man kan göra faroanalys TACCP/VACCP (Hot, Sabotage och Förfalskning), så rekommenderar jag min egen utbildning den 15 februari, där jag går igenom olika metoder och det ingår även Excel-fil med exempel och övningar.

Anmäl dig här >>


Övriga förändrade krav

Oannonserade revisioner, där minst en av uppföljningsrevisionerna skall vara helt oannonserad

 1. Kompetenskrav revisorer, minst 5 GFSI revisioner per år, varav minst 3 FSSC och alla revisorer måste vara kvalificerade. Införs också max 6 ggr i rad på samma anläggning.

 2. Gradering avvikelser, liksom övriga standarder har man nu kritiska, allvarliga och mindre allvarliga avvikelser och förbättringsförslag får inte längre lämnas.

 3. Rapportmall, ny gemensam rapportmall som skall laddas upp på FSSC:s portal

 4. Revisions- och rapporttid, för mindre anläggningar utökas revisions-tiden med 0,5 dagar och för större anläggningar med 1 dag.
  Vid beräkning av revisionstid är det också obligatoriskt att lägga till 0,25 dagar för förberedelser och 0,5 dagar för rapport

 5.  Utökad omfattning, nu också möjligt att certifiera Lagring och distribution (NEN-NTA 8059), Catering (ISO/TS 22002-2) och Detaljhandel (BSI-PAS 221)  

 6. Multi-site och möjligheter att inkludera sådant som inte ligger direkt på site
Alla revisioner efter den 1 Januari 2018 kommer att ske mot den nya utgåvan. 


FSSC har också publicerat en klart bättre sammanfattning av alla krav som gäller för att bli certifierad som du kan ladda ned här 
Part II – Requirements for Certification (svensk översättning ingår på mina utbildningar)

Vårens utbildningsprogram klart

Växa med Livsmedel

Läs mer på hemsidan om kurserna i:

 • 15 feb     - Hot, Sabotage och Förfalskning (TACCP/VACCP)
 • 2 mars    - HACCP Livsmedel / Förpackningar
 • 16 mars  - FSSC / ISO 22000
 • 30 mars  - Internrevisionsteknik
 • 27 april    - BRC Food
 • 4 maj        - BRC Förpackningar
 • 18 maj      - BRC Lagring och Distribution

Anmälan absolut senast två veckor innan kursen och missa inte 10% rabatt vid tidig anmälan.

Till Utbildningsprogram >>

BRC Food Nyheter

BRC Food

Med tanke på den tid det tar att gå igenom hot, sabotage och förfalskning vid revisionerna, så lägger BRC till 2-4 tim vid alla revisioner i år.

Vidare så har man förtydligat kraven på interna revisioner, Om de interna revisionerna är en eller två gånger per år, så är det  mer sannolikt att det leder till sämre standard mellan revisionerna. 

Som en guide, skulle BRC normalt förvänta sig åtminstone fyra interna revisioner per år.

Falsk Moët & Chandon champagne

Champoagne

Italienska myndigheter har beslagtagit falsk champagne av märket Moët & Chandon. Beslaget omfattade 9200 flaskor och 40 000 etiketter och beräknas motsvara ett värde på mellan €350,000 och €1.8 milj om alla etiketter använts. Innehållet var i stället ett vitt lätt mousserande vin. Polisen hittade en liten fabrik med 8 anställda nära Padova utanför Venedig.

Utpressning mot Coca-Cola, Nestlé, Unilever och Delta

Utpressning

Coca-Cola, Nestlé, Unilever och Delta har dragit tillbaka produkter i en region i Grekland efter att en grupp hotade att kontaminera dem med klor och saltsyra. Produkterna har tagits bort från hyllorna alla butiker i Attica.
 

Återkallade produkter

Åtgärden kom efter ett inlägg på en webbplats från en grupp som hävdar att de hade kontaminerat produkterna med klor och saltsyra. Gruppen påstod att produkter kommer att ställas tillbaka på butikshyllorna i hela Attika från 22 December - 5 januari som en del av "Gröna Nemesis - Act 2". 

Motivet var att sabotera företagen ekonomiskt genom återkallelse av produkter i två veckor och inte orsaka skada för konsumenterna, tillade gruppen. 

EFET (grekiska livsmedelsmyndigheten ) bistår den grekiska polisen och uppmanade konsumenter i Attika att inte konsumera några partier av de berörda produkterna och företag hade börjat återkalla dessa från marknaden. Grekiska polisen meddelar att utredningen har tilldelats antiterroristavdelningen.

Arkiv Nyhetsbrev

Arkiv Nyhetsbrev

Nu finns ett nytt arkiv över tidigare nyhetsbrev på min hemsida. Arkivet är sökbart om du letar efter något speciellt. 

Tanken är också att jag kommer att lägga till fler äldre nyhetsbrev efter hand som jag får tid.

Gå till Arkivet >>

Städa med livsmedel inte hållbart

Citroner

Konsumenter kan städa miljövänligt, men inte genom att använda citroner eller ättika. Det framhölls på ett frukostseminarium anordnat av KTF, Kemisk-Tekniska Leverantörsförbundet.

Målet med frukostseminariet var att bemöta den ökande trenden i media att ge olika tips på hur man kan städa med livsmedel. Många konsumenter tror därför att det är mindre farligt och mer miljövänligt att städa med citroner och ättika än med ett rengöringsmedel.

Det bästa sättet att städa miljövänligt är att använda rätt rengöringsmedel på rätt plats och att dosera rätt, enligt KTF. Man kan även försöka förebygga smuts och göra rent direkt istället för att låta smutsen ”gro in”. Gör man rent direkt kan man ofta använda mindre mängd rengöringsmedel.
 
“Men man bör låta livsmedel få fortsätta vara det de primärt är till för, det vill säga till att äta. Skulle alla svenska hushåll gå över till att städa sitt badrum med en citron varannan vecka skulle Sveriges citronimport behöva öka med nästan det dubbla”, sa Anna Melvås.

Källa Redaktionen Kemivärlden Biotech med Kemisk Tidskrift

Använda inkorgen till Uppgifter ???

Många bollar i luften

Använder du också inkorgen i din mail till att hålla reda på vad som du behöver åtgärda eller där du avvaktar svar på uppgifter från leverantörer eller andra. Risken är stor att du glömmer bort eller missar att göra åtgärder i tid!

Mitt tipps är att i stället använda ett system för ärendehantering, både för egna uppgifter och för uppgifter som du förväntar dig få svar på, använd.t.ex.

 • Outlook att göra lista
 • MS SharePoint ärendehantering
 • Molnbaserade lösningar som Traqpath  


Fördelen är att det automatiskt sker uppföljning med påminnelser om deadline är passerat och du slipper att själv hela tiden påminna dig själv eller framför allt alla andra, utan du kan i stället korncentra dig på att få saker och ting gjort.

Frågor ??? 

Liksom tidigare kan jag i mån av tid svara på kortare frågor som rör tolkning av olika standarder mm (BRC, BRC IoP, FSSC 22 000),
men ni får maila frågorna direkt till intresseanmälan

Är frågorna av allmänt intresse kommer jag även att ta upp dessa i nyhetsbrevet men i så fall som anonyma frågor. 

Gratis Nyhetsbrev 

Känner Du Någon Som Vill Ha Nyhetsbrevet, så kan De 

Anmäla Dig Här 

Annonser


Annonser

Google Analytics

Google Analytics är en tjänst som används på vår webbplats som spårar, rapporterar trafik och mäter hur användare interagerar med vårt webbplatsinnehåll för att vi ska kunna förbättra den och ge bättre tjänster.