2017 - Februari - Växa med Livsmedel Nyheter


Har Du rätt Luftfilter?

Ventillation


I både BRC Food, FSSC 22 000 och andra GFSI standarder finns krav på att man skall ha lämplig ventillation. 

Vad är då praxis för god ventillation??
Förutom filtrering av luften tillkommer lämpligt luftflöde, övertryck i ren zon och fritt från kondens, lämplig plats för luftintag mm.

Campden BRI gav 2006 ut "Best practice Guidelines for Chilled Food" och vad jag vet har det inte kommit någon senare.

I den framgår att följande typ av filter är lämpliga:

 • I allmänna livsmedelsutrymmen fritt från små partiklar,
  minimum F7 
 • I områden för Hög hygienstandard eller Hög risk rekommenderas minst H10 (semi Hepa eller Hepa filter)
Amerikanska FDA rekommenderar:
that the final filter have an efficiency of at least 90-95 percent at 1 micron as rated in American Society of Heating Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) standard 52.2- 2012.6
(motsvarar F8)

Depending on your product, your process and the design and construction of your plant, it may be appropriate to use High Efficiency Particulate Air (HEPA) filters that have an efficiency
of 99.97-99.99 percent at 0.3 micron for removing bacteria, yeasts and molds (motsvarar H14)

Oberoende av vilken tillverkning man har, så gäller att man via riskanalys, bör kunna motivera varför man har de filter man har och även visa hur man verifierar att det fungerar (t.ex. via nedfallsplattor eller hållbarhetstester på färdig produkt)

Själv känner jag inte till några andra rekommendationer på filter, men det 'är kanske någon läsare som har en bra källa. 
Skriv då gärna en kommentar  här nedan eller skicka epost till mig tack.


Svensk översättning FSSC 22000, Version 4 

FSSC logo

Jag har tidigare beskrivit ändringarna i FSSC 22000 och de som är intresserade kan nu GRATIS ladda hem PDF fil med min svenska översättning av alla  kraven i Part II – Requirements for Certification.

Ladda hem PDF fil här >>

Innehåll i Tilläggskraven är följande:

2          BESKRIVNING AV SYSTEMET's KRAV
  2.1     HUVUDKOMPONENTER
       2.1.1         ISO 22000
       2.1.2         ISO 9001
       2.1.3         Grundförutsättningar (PRP)
       2.1.4         Tilläggskrav
          2.1.4.1           Styrning av tjänster
          2.1.4.2           Tillsyn av personal
          2.1.4.3           Styrning av mottaget material
          2.1.4.4           Styrning av naturresurser (endast för animalie-produktion)
          2.1.4.5           Hot och Sabotage
          2.1.4.6           Skydd mot Förfalskning
          2.1.4.7           Utformning av produkter (endast för hund- och kattmat)
          2.1.4.8           Styrning av allergener
          2.1.4.9           Märkning av produkter
          2.1.4.10         Övervakning av processmiljön
          2.1.4.11         Användning av Logotyp


Kvalitetsbrister kostar en förmögenhet

Kvalitetsbrister

De fel, brister och ofullkomligheter som finns i alla verksamheter leder till kvalitetsbristkostnader. Omfattningen av dessa är vanligen enorm. Lars Sörqvist har under 25-års tid sysslat mycket med kartläggning och analys av dessa kostnader som ligger på 20-30% av omsättningen. 

Själv tror jag att orsaken till att detta inte prioriteras mer i företagens styrelser beror på omfattande okunskap. Dessutom så är ju kostnaderna redan budgeterade

Att skapa ökade intäkter till företaget genom att utveckla och lansera nya produkter är mycket flashigare och roligare än att satsa mkt mindre pengar och blod svett och tårar på att minska kvalitetsbristkostnader även om det kan öka företagets vinst med minst lika mycket

Det ser förstås bättre ut med planer på nyheter och ökad försäljning och vinst och satsa framåt. Marknadssidan är naturligtvis mycket mera professionella på att prata för sina projekt än vad  de stackars ensamma mångsysslande kvalitetspersonerna är. 

Dessutom innebär ju minskade kvalitetsbristkostnader ofta att man dels måste erkänna att det inte fungera bra i nuläget (och det är ingen som är pigg på det) och sedan innebär det ofta förändrade arbetssätt och ansvar, vilket ofta är mycket svårt att få accept på

Vi är inte så förändringsbenägna som vi tror. Alla är rädda för att rationaliseringar skall gå ut över dem själva, så för att lyckas krävs det organisationer där det är högt i tack och medarbetarna känner sig trygga vid förändringar. De måste kunna lita på att ledningen "tar hand om" dem även vid förändringar.

I slutändan är det naturligtvis så att vi måste satsa både på nya produkter och på att minska våra kvalitetsbristkostnader, men i dagsläget är det alldeles för lite resurser som satsas på minska bristerna.

Läs gärna Lars tänkvärda artikel här


Control of Listeria monocytogenes in Ready-To-Eat Foods:
Guidance for Industry, Draft Guidance

FDA
FDA har kommit med ett utkast till guideline för styrning av Listeria Monocytogenes på hela 80 sidor. 

Jag har inte själv detaljstuderat den, men den innhåller rekommendationer avseende, personal, byggnader, utrustning, tillverkning, processkontroller, rengöring, kontroll av omgivande miljö, korrigerande åtgärder vid fynd mm.


Vårens utbildningsprogram 

Växa med Livsmedel

Läs mer på Utbildningssidan om kurserna i:

 • 2 mars    - HACCP Livsmedel / Förpackningar
 • 16 mars  - FSSC / ISO 22000
 • 30 mars  - Internrevisionsteknik
 • 27 april    - BRC Food
 • 4 maj        - BRC Förpackningar
 • 18 maj      - BRC Lagring och Distribution

Anmälan absolut senast två veckor innan kursen och missa inte 10% rabatt vid tidig anmälan.

Till Utbildningsprogram >>


10 myter om Livsmedelssäkerhet

Myter

Behöver du inspiration inför hygienutbildning med personalen kan du hitta lite livsmedelsmyter, multimedia mm om livsmedelssäkerhet här
på www.foodsafety.gov


Vanliga fel vid validering av processer

Validering

I Campdens nyhetsbrev för december var en tänkvärd artikel om validering av processer. Handen på hjärtat, visst sker detta ofta under alltför stor tidspress. Projektet är redan försenat och lanseringen bestämd sedan länge??

De vanligaste misstagen:

 • Utbildning
 • Börja med valideringen för tidigt
 • Misslyckas med att sätta upp villkor för "worst case" 
 • Otillräcklig eller olämplig mätutrustning
 • Inte tillräckligt antal försök

Läs hela artikeln här


Food allergy and intolerance

FSA Report

Den engelska livsmedelsmyndigheten (FSA) publicerade i sin årliga  vetenskaplig rapport i nov 2016, en bra och lättläst sammanfattning på 19 sidor om livsmedelsallergier.

Ladda hem PDF filen här


BRC Food Frivillig Modul Glutenfri

BRC Food

BRC har publicerad en ny frivillg modul som kan läggas till vid den ordinarie revisionen. Den påverkar inte betyget vid revisionen, men det blir en utökad tid för revision.

The Additional Module 12 -  This voluntary module has been developed in association with the Association of European Coeliac Societies (AOECS) to enable food manufacturers to demonstrate to their customers that the products supplied have been formulated, processed and prepared to meet the special dietary needs of people intolerant to gluten, meet legal requirements and are applicable to assurance schemes managed by AOECS

The Additional Module may be used globally, but has been developed with particular reference to European legislation and requirements of the AOECS.

Ladda hem PDF filen här

Frågor ??? 

Liksom tidigare kan jag i mån av tid svara på kortare frågor som rör tolkning av olika standarder mm (BRC, BRC IoP, FSSC 22 000), men ni får maila frågorna direkt till  FRÅGA

Är frågorna av allmänt intresse kommer jag även att ta upp dessa i nyhetsbrevet men i så fall som anonyma frågor. 

Gratis Nyhetsbrev 

Känner Du Någon Som Vill Ha Nyhetsbrevet, så kan De anmäla sig här

Anmäl Dig Här 

Annonser

Valiguard

Annonser

Google Analytics

Google Analytics är en tjänst som används på vår webbplats som spårar, rapporterar trafik och mäter hur användare interagerar med vårt webbplatsinnehåll för att vi ska kunna förbättra den och ge bättre tjänster.