2017 - April

Nyheter FSSC 22 000 vers 4

FSSC logo

FSSC har nu utfärdat över 15 000 certifikat, det är en snabb tillväxt sedan starten 2009.

Övergång till vers 4

FSSC har nu kommit med besked om hur övergången till vers 4 skall ske. 

 • Alla revisioner efter 1 januari 2018 skall ske mot version 4
 • Beroende på vilken revisionscykel företaget befinner sig i så kommer uppgraderingsrevisionen att ske på följande sätt
  • Uppgraderingsrevisionen är alltid annonserad
  • Är det dags för recertifiering är tidsåtgången som en normal recertifiering enl vers 4
  • Är det tid för uppföljningsrevision sker uppgraderingen som en normal uppföljningsrevision plus minimum 4 tim extra för uppgradering.
 • Det är även möjligt att uppgradera under 2017, men det förutsätter att Certifieringsbolaget har hunnit bli ackrediterade för nya version 4.

Tilläggskraven i vers 4

I ett tidigare nyhetsbrev har jag även redogjort för ändringarna i Tilläggskraven i FSSC 22 000 vers 4 och min egen svenska översättning av kraven kan fortfarande laddas ned här


Allvarliga avvikelser på President Trumps Mar-a-Lago

Mar-A-Lago

Vid senaste hälsovårdsinspektionen av presidentens Golfklubb i Florida riktades flera allvarliga anmärkningar mot restaurangköket:

 • Fisk som skulle serveras rå eller ej helt kokt, hade inte genomgått behandling mot parasiter (infrysning minst 3 dagar)

 • kött förvarades för varmt

 • företaget blev ålagt att tömma och genast reparera kylarna.
 • ...


Hur färsk är fisken?

Skanner
Hur färsk är ”färsk”? Detta är en fråga som ställs i hela leveranskedjan när det gäller fisk och skaldjur. 
Fastställande av kvalitet och färskhet för fisk och skaldjur har länge varit ett problem i branschen.  

En handhållen skanner och datainsamlingsenhet som utvecklats av Seafood Analytics använder elektriska strömmar för att mäta cellernas kvalitet på skaldjursprodukter.
Läs mer om mätaren här


Två dödsfall i Danskt utbrott av salmonella 

djupfryst rätt

Minst 19 personer har insjuknat i samma typ av salmonella och 2 st äldre personer har avlidit.


Flera av sjukdomsoffren rapporterades ha ätit en djupfryst rätt för värmning i mikrovågsugn, innehållande köttfärslimpa, potatis och sås.


Den frysta middagen har återkallats och tillverkades av Tulip Food Company för Coop Danmark A / S och säljs även under Normeat A / S varumärke i Kvickly, Brugsen, SuperBrugsen, Dagli' Brugsen, Fakta och Fakta Q stormarknader och närbutiker, och on-line på coop.dk/mad.


Vårens utbildningsprogram 

Växa med Livsmedel

Läs mer på Utbildningssidan om vårens kurser:

Vid önskemål genomförs även interna utbildningar.
Hör av er för offert.

Anmälan absolut senast två veckor innan kursen och missa inte 10% rabatt vid tidig anmälan.

Till Utbildningsprogram >>

Hur mycket valnötter krävs för en allergisk reaktion?

valnötter

Insatser under de senaste åren har ökat kunskapen om vilka doser som framkallar allergisk reaktion för olika ämnen, men för valnötter fanns lite kunskap.

En färsk studie som utförts av forskare i Nederländerna och Food AllergyResearch & Resource Program (FARRP), University of Nebraska, USA, testade 57 vuxna valnöts-allergiska deltagare med en lågdos dubbelblindtest och placebokontrollerad studie. Trettiotre av patienterna bekräftades vara valnötsallergiska vid detta test och individuella gränser för "ingen reaktion" och "lägsta skadliga dos" bestämdes.

Doserna som framkallar reaktion varierade från 3,1 till 4,1 mg för ED05 (där 5% av den allergiska befolkningen reagerat)

Slutsatserna var att doserna av valnöt för allergisk reaktion är aningen högre än för hasselnötter och jordnötter, men att man vid sina riskanalyser kan använda sig av gränserna för hasselnötter och jordnötter (och då ha en viss säkerhetsmarginal)

På hemsidan för Allergen Bureau hittar du mycket matnyttig info om allergener.

Så enkelt, så smart och det fungerar

Smart Nora

Lider Du eller Din partner av snarkning?

Sömnforskare i Canada har kommit med en enkel och genial lösning. 

Genom en mikrofon känner systemet av om du börjar snarka och blåser upp en "ballong"  i din kudde så att huvudet höjs och därmed aktiveras musklerna i halsen och du slutar snarka. Tar ca 7-14 dagar att vänja sig vid, men sedan märker man inte av den. Går även lätt att ta med på resor.

Jag har själv använt den i ca en månad nu och är fantastiskt nöjd. Har inte sovit så bra på många år.

Läs mer om Smart Nora här

Hygienstandard DS 2451-10 på svenska

hygienstandard

Den danska hygienstandarden DS 2451-10 (Infektionskontroll inom hälso- och sjukvården - Del 10: Krav på städning) finns nu översatt till svenska och kan laddas hem från DS webshop. Standarden beskriver krav på städning för att förebygga vårdrelaterade infektioner

Objektiva ATP-mätningar

Risken för smittspridning orsakad av osynliga föroreningar kan inte hanteras genom enbart visuella städinspektioner. Den nya översatta hygienstandarden har därför fastställt objektiva kontroller genom ATP-mätning samt mikrobiologiska testmetoder. De nya mätmetoderna ingår som informationsbilagor med absoluta ATP-gränsvärden. 

Standarden omfattar principer för städning och kvalitetskontroll och vänder sig till alla sektorer i samhället med behov av hygienstädning, t.ex. sjukhus, vårdhem, patienthotell, vårdcentraler och tandläkarmottagningar, leverantörer av städtjänster och utrustning samt medicinteknik.

Läs mer här

Wellkartonger i ren zon???

kartong

I samband med en ombyggnad har jag fått frågan om vad jag tycker om att ta in wellpappkartonger i ren zon och packa i dessa. Om detta tycker jag inte och varför då då? 

Well innehåller mycket jäst och mögelsporer som sprids i luften, framför allt vid resning av kartonger och har man naken produkt (vilket man brukar ha i ren zon) så är det stor risk för återinfektion av processad produkt.

Vad säger BRC Food om detta?

Tydligast framgår det om man läser BRC Guideline "Understanding High Risk, High Care and Ambient High Care", men det framgår även i själva standarden.

För Högrisk produkter
 •  krävs i 4.3.5 Fysisk segregering för att skydda mot återinfektion från lågrisk zon, genom rörelser av människor, utrustning och hjälpmedel in i högrisk, liksom via vatten och rengöring och luftburen kontaminering. Det förväntas att segregering i nybyggda fabriker utgörs av en vägg och att det är övertryck i ren zon så att luften går åt rätt håll i eventuella öppningar vilket framgår av avsnitt 3.2 Transfer points i Guidelinen. Med detta sagt faller wellpapp i Högrisk direkt i mina ögon.
För Hög hygienstandard (High Care)
 • krävs även i 4.3.6 Fysisk segregering för att skydda mot återinfektion från lågrisk zon, genom rörelser av människor, utrustning och hjälpmedel in i högrisk, liksom via vatten och rengöring och luftburen kontaminering. Det mest effektiva segregering utgörs av en vägg, men där det inte är möjligt skall det finnas alternativa metoder att säkerställa segregering (se 4.1 i Guideline).

  Det kan innebära separering i tid och rum mm, men det skall i så fall valideras och jag har svårt att tänka mig att om man gör experiment med att öppna och resa kartonger i ren zon och att man kan påvisa att det inte ger en återinfektion av öppen produkt och på ytor som kommer i kontakt med öppen produkt.

  Revisorn skall i så fall kritiskt granska alla arrangemang och risker för kontaminering och säkerställa att vald lösning är acceptabel.

Vad säger FSSC 22 000 om detta?

I paragraf 10.2 i ISO-TS 22002-2 säger man:
Områden där risken för mikrobiologisk korskontaminering existerar (luftburen eller från trafikmönster) skall identifieras och en separation planeras (zonindelning). En riskbedömning skall genomföras för att avgöra eventuella föroreningskällor, mottaglighet hos produkten och styråtgärder som lämpar sig för dessa områden enligt följande:
a) separation av obehandlad från färdiga eller redo att äta (RTE) produkter;
b) strukturella segregation - fysiska hinder, väggar eller separata byggnader,
c) styrning av tillträde med krav på ombyte till erforderliga arbetskläder
d) trafikstruktur eller utrustningsseparering - människor, material, utrustning och verktyg (inklusive användning av särskilda verktyg);
e) lufttrycksskillnader

i nya vers 4 av tilläggskraven för FSSC,  i paragraf 2.1.4.10 Övervakning av processmiljön, ställs krav på ett program för övervakning av processmiljön för validering och verifiering av den mikrobiologiska hygienstatusen på anläggningen och som visar effektiviteten av rengörings- och desinfektionsprogrammen.

Kraven är med andra ord väldigt lika i FSSC och BRC även om man i FSSC får lov att göra en riskbedömning. Dock gäller ju fortfarande att man skall kunna övertyga revisorn om att den riskbedömning man gjort är vettig (och validerad), så personligen ser jag ingen större skillnad mellan standarderna i detta fall.

Frågor ??? 

Liksom tidigare kan jag i mån av tid svara på kortare frågor som rör tolkning av olika standarder mm (BRC, BRC IoP, FSSC 22 000), men ni får maila frågorna direkt till  FRÅGA

Är frågorna av allmänt intresse kommer jag även att ta upp dessa i nyhetsbrevet men i så fall som anonyma frågor. 

Dags att söka SFK-LLKs stipendium 2017 för bästa examensarbete!

valnötter

SFKs sektion för Läkemedel, Livsmedel och
Kemisk-tekniska produkter inbjuder till att
söka sektionens stipendium för bästa examensarbete
inom området kvalitet. 

Länk till regler för stipendiet och ansökningsblankett 

Gratis Nyhetsbrev 

Känner Du någon som vill ha Nyhetsbrevet, så kan De anmäla sig här

Anmäl Dig Här 

Jan Klingspor

Lev väl

Jan

Annonser

Valiguard

Annonser

ESET Multi-Device Security
ESET Multi-Device Security med stöd för Windows, Mac, Linux och Android. 
Licensen finns för 3 eller 5 enheter

ESET Multi-Device Security är en perfekt produkt för alla de kunder som behöver skydda flera enheter med lätta och kraftfulla antivirusprogram. 

Samma lätta och kraftfulla skydd oavsett plattform och självklart gratis support på svenska om det skulle behövas.

Du kan byta och flytta licenserna som du vill under licensperioden, så länge som du bara har det installerat på det antal enheter som licensen gäller för.


Annonser

Google Analytics

Google Analytics är en tjänst som används på vår webbplats som spårar, rapporterar trafik och mäter hur användare interagerar med vårt webbplatsinnehåll för att vi ska kunna förbättra den och ge bättre tjänster.