2017 - Oktober

BRC Food på fel spår?

BRC Food

Först vill jag säga att jag länge tyckt att BRC är en bra standard även om där kanske i vissa fall är en del ”overkill”, men samtidigt är den ganska tydlig och ger ett bra stöd till ett fungerande system för livsmedelssäkerhet och speciellt i företag där förståelsen för kraven inte är på topp i hela ledningsgruppen.

Dock känns det som om det på senare tid börjat bli mer och mer viktigt för BRC att dokumentationen från revisionerna är mycket,  mycket detaljerad om hur anläggningen ser ut, vilka processer man har, exakt vilka dokument som kontrollerats mm. Allt för att ha ryggen fri om någon anläggning missköter sig.

I min värld blir det då mer och mer fokus på att följa cheklistan och dokumentera vid revisionerna i stället för att följa revisionstrådar och föra diskussioner om varför man gör si eller så och vad som är rimligt. 

Det blir mer en faktainsamling i stället för att ge kundnytta och input till förbättringar, vilket i slutändan leder till sämre revisioner vilket kanske också  leder till en ”Brexit” från BRC och man går i stället över till FSSC 22 000.

Är det kanske fler som känner så här eller tycker ni helt annorlunda?
Kommentera gärna!

Extra utbildning I Nya ISO/DIS 22 000 och 
Nyheter i FSSC 22000 vers. 4.1

Växa med Livsmedel
Datum:          24 januari
Plats:              Malmö Arena Hotell, Svågertorp Malmö
På bara några minuter tar man sig med tåg till Malmö City, Köpenhamn eller Copenhagen Airport, samt ca 30 min till Sturup.
Anmälan:     Senast 15 december

Min egen svenska översättning av standarderna ingår och alla ändringar är markerade med gul överstrykning.

Det är mycket nyheter och alla företag certifierade mot FSSC/ISO  22 000 kommer att behöva göra en hel del uppdateringar och förändringar.

Läs mer på Utbildningssidan om mina kurser och missa inte "Gå 3 betala för 2 st".

Vid önskemål genomförs även interna utbildningar.

Dansk oregano blandas ut

Oregano

En undersökning som gjorts av Jyllands-Posten visar att fyra av tio danska oreganoleverantörer haft utblandade produkter. man har blandat ut sina produkter med olivträd, myrten och andra blomväxter.

Företagen säger till Jyllandsposten att det är deras leverantörer som har fuskat med sina produkter och de säger vidare att man inte kommer att samarbeta mer med den tyska leverantören, som i sin tur skyller på den turkiska leverantören. 

Det är svårt med långa lerantörskjedjor och ingen kjedja är starkare än sin svagaste länk.

Vikt på färdigförpackade varor

STAFS
Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter om färdigförpackade varor,
STAFS 2017:1 har kommit i ny utgåva den 26 jan 2017.

Den nya föreskriften omfattar både e-märkning av färdigförpackade varor (som är en ordning som följer av EU-direktiv) och nationella bestämmelser om färdigförpackade varor.

Färdigförpackningar i ett parti ska vad gäller mängd uppfylla följande krav:
 • Det faktiska innehållet i en färdigförpackning får i genomsnitt inte vara mindre än den nominella mängden.
 • Andelen färdigförpackningar, i ett parti, med negativa avvikelser större än den tillåtna negativa avvikelsen, ska vara tillräckligt liten för att ett parti av färdigförpackningar ska anses uppfylla kraven för statistisk kontroll enligt bilaga 1.
 • Ingen färdigförpackning får ha en negativ avvikelse som är mer än dubbelt så stor som den tillåtna negativa avvikelsen. 
Har man inte checkvågar som kontrollerar varje enhet, måste man ta prov på varje parti. Antalet prov beror på partistorlek och framgår av Bilaga 1, sidan 8. Det framgår bara att varje parti (batch) måste kontrolleras men inte hur ofta.  Min rekommendation är att ta prov vid uppstart, innan avslutning och däremellan med lämplig frekvens beroende på hur stabil process man har och se till att man lever upp till antalet prov som måste tas. 

I stället för att skänka bort massa övervikt lönar det sig i väldigt många fall att använda sig av checkvåg för att styra processen och ligga så nära gränsen som möjligt och ändå hålla vad man lovar.


Varför vissa Listeria-stammar överlever god Rengöring

UNDERSTANDING

Trots de höga hygienkraven i livsmedelsindustrin finns det fortfarande bakterier som Listeria monocytogenes i livsmedelsförädlingsmiljön. 

I en studie som publicerats i Applied and Environmental Microbiology, har ett forskargrupp från Vetmeduni Wien visat att vissa Listeria-stammar - bildligt talat - tar sin tillflykt till en ö. 

En "ö" av två gener ligger i ett område av genomet vilket ökar bakteriens överlevnad under alkaliska och oxidativa stressbetingelser. Forskarna kunde identifiera de två generna som en funktionell enhet benämnd "stress överlevnads ö". Att förstå denna genetiska "livräddare" kan bidra till att utveckla nya strategier för livsmedelssäkerhet.


Nyhet - Digital Lean-tavla 

Digital Lean tavla
Nu lanserar Meviso en helt ny plattform för Digital Visualisering. I denna kan du exempelvis köra Lean-tavlor med Gröna Korset, 5S-ronder, planering med Kanban-kort och mycket mer.

Några fördelar:
 • Går att deltaga på distans i möten och se tavlan
 • Enkelt att spara infon på tavlan för hsitorik och analyser
 • Går att sammanställa information från många olika tavlor till en överblickstavla.
 • Skicka mail eller sms för att meddela om nya uppgifter, eller för att påminna om en deadline som närmar sig.
 • Integrera tavlorna med andra system för att visa mål och annan data

Ny Utgåva av IP LIVSMEDEL!

ControlCert logo

Standarden IP Livsmedel har vuxit sig stark i Sverige sedan den kom för nästan 10 år sedan och en ny utgåva kommer att gälla från och med januari 2018. 

I det stora hela är det samma standard men några regelområden har tillkommit och vissa krav har utökats.  De nya kraven omfattar bl a:

 • DOKUMENTSTYRNING
 • SÅRBARHETSANALYS
 • RISKBEDÖMNING FÖR SKADEDJURSSKYDD
 • PROVTAGNINGSRUTINER OCH PROVTAGNINGSPLAN
 • UTÖKAD SPÅRBARHET - MASSBALANS 

En hel del mindre justeringar av befintliga regler har också gjorts utöver ovan beskrivna områden.

GENOMGÅNG AV NYA REGLER – SEMINARIUM 7 Nov
av ControlCert Scandinavia

Plats: Konsert & Kongress i Linköping     Tid: 09.30 – 16.00  Datum:  7 Nov
Pris/person:  1 st 2800kr,  2st 2200 kr/st,  3 st 2000 kr/st

Fokus ligger på förklaring och genomgång av ändringar och tillägg av regler i standarden samt bakgrunden och syftet med kraven. Externa föreläsare, kunniga på respektive område delar med sig av sina expertkunskaper till hjälp för er att lättare förstå reglerna 

Anmäl snarast ert deltagande på seminariet genom  E-post till ControlCert

Databas över Hot, Sabotage och Förfalskning

Databas Food-Fraud

Det är inte helt lätt att hitta info om förfalskningar. Det finns visserligen en databas i USA, men den är ganska dyr att prenumerera på (ca 1000 US dollar per år), men det finns även gratis alternativ, där det finns en del info. 

Jag har dock inte själv detaljstuderat informationen i databas, men kolla gärna själv om det passar era råvaror.

Läs mer här


Standardpodden

Standardpodden
Standardpodden är en podcast för alla som jobbar med att integrera miljö, hållbarhet och kvalitet i sin affärs- och verksamhetsutveckling. 

I varje avsnitt bjuder Marcus Ihre in spännande gäster till samtal och analyser om hur organisationer utvecklas med hjälp av standarder.

I första avsnittet av Standardpodden görs nedslag i den senaste versionen av ISO 9001, Ledningssystem för kvalitet.

Nytt sätt för  Frågeformulär till Leverantörer

SourceMap
Ett helt nytt sätt att samla in och bearbeta information från leverantörer. Verkar spännande, lättarbetat  och ger en god överblick.

Meet Megan Meiklejohn, Eileen Fisher's Sustainable Materials and Transparency Manager. She is responsible for ensuring that the company's ambitious Vision 2020 sustainability goals are met, and she uses Sourcemap to do it. How? 

Megan sends out quarterly questionnaires to every supplier for every garment, every collection. The questionnaires cover commercial, compliance, sustainability and social impact data every step of the way. Find out more by watching her exclusive video interview above.

Frågor ??? 

Liksom tidigare kan jag i mån av tid svara på kortare frågor som rör tolkning av olika standarder mm (BRC, BRC IoP, FSSC 22 000), men ni får maila frågorna direkt till  FRÅGA

Är frågorna av allmänt intresse kommer jag även att ta upp dessa i nyhetsbrevet men i så fall som anonyma frågor. 


Gratis Nyhetsbrev

Känner Du någon som vill ha Nyhetsbrevet, så kan De anmäla sig här
Anmäl Dig Här 

Jan Klingspor

Lev väl

Jan

Annons

Valiguard
                                                          .

Annons

ESET Multi-Device Security
ESET Multi-Device Security med stöd för Windows, Mac, Linux och Android. 
Licensen finns för 3 eller 5 enheter

ESET Multi-Device Security är en perfekt produkt för alla de kunder som behöver skydda flera enheter med lätta och kraftfulla antivirusprogram. 

Samma lätta och kraftfulla skydd oavsett plattform och självklart gratis support på svenska om det skulle behövas.

Du kan byta och flytta licenserna som du vill under licensperioden, så länge som du bara har det installerat på det antal enheter som licensen gäller för.


Google Analytics

Google Analytics är en tjänst som används på vår webbplats som spårar, rapporterar trafik och mäter hur användare interagerar med vårt webbplatsinnehåll för att vi ska kunna förbättra den och ge bättre tjänster.