2018 -Februari

Listeria-utbrott Sydafrika

Karta Sydafrika

Världens största utbrott av Listeria pågår fortfarande utan att man hittat källan. Av de 872 bekräftade fallen har 164 personer dött, varav 43 procent var barn under en månad gamla.

En enda unik stam av listeriosis identifierades i mer än 90 procent av de bekräftade fallen och det är troligt att källan är en enda livsmedelsprodukt eller en rad av livsmedelsprodukter som ofta konsumeras och av både rika och fattiga över hela Sydafrika; 

Eftersom rätt temperatur dödar Listeria anses källan vara frukt, grönsaker eller färdigmat. Dessutom är det möjligt att förorenat bevattningsvatten kan vara orsaken., men sökandet efter källan pågår fortfarande.

Facebook

Fråga - Listeria-kontroll av rengöringsutrustning

Vad tycker Du om mina Nyhetsbrev?

  

Gratis Webinarier om Allergener

webinar
Allergen Bureau kommer att genomföra tre st gratis webinarier om allergener. Webinarerna kommer att täcka grunderna avseende matallergi och livsmedelallergener, branschpraxis för allergenhantering, märkning och återkallelser. 

Experter har blivit inbjudna att delta och kommer att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter om specialämnen som allergenanalys och tillämpning av allergenhantering på deras enheter

Datum och innehåll enl nedan:

 1. Webinar One     Food Allergen Fundamentals: Thursday 22nd March 2018 – 12:00 to 1:00 pm
 2. Webinar Two     Identification & Control of Food Allergens: Thursday 19th April 2018 – 12:00 to 1:00 pm
 3. Webinar Three  Allergen Labelling & Recalls: Thursday 24th May 2018 – 12:00 to 1:00 pm

Vårens Utbildningsprogram

Växa med Livsmedel
Vårens program:
 • HACCP Orientering Livsm & Förp    den   7 Mars
 • BRC Packaging Orientering              den 21 Mars
 • BRC Food den                                         den 11 April
 • FSSC / ISO 22 000 Orientering        den 25 April
 • Internrevisionsteknik                           den    9 Maj
 • BRC Lagring & Distribution               den 30 Maj
Läs mer på Utbildningssidan om mina kurser och missa inte 
"Gå 3 betala för 2 st".

Vid önskemål genomförs även interna utbildningar.

Utredningen ignorerar forskning om kvalitet

Repalu

”Vi blir överraskade av att Välfärdsutredningen anser det mycket svårt och komplicerat att mäta och arbeta med kvalitet i välfärdssektorn. 

Det finns nämligen en omfattande kunskap i Sverige om hur sådant arbete bör bedrivas, skriver ett flertal forskare och andra verksamma inom kvalitetsområdet.

Vi borde ställa större krav på mätning, redovisning och utveckling av kvalitet i offentlig verksamhet. Men det kräver att politikerna inte går in och är klåfingriga och detaljstyr verksamheterna utan i stället sätter mål och följer upp. Det är dessutom en långsiktig verksamhet som kanske inte alltid ger tydliga resultat under en mandatperiod, eftersom det tar 3-5 år att förändra kulturen i en verksamhet.

Enligt min synpunkt borde vi även kräva  professionella oberoroende ekonomiska revisioner av kommunal verksamhet.   

Se bra debattartikel i SVD

Salmonella i baybymjölk sedan 2005?

Lactalis
Lactalis, en av världens största mejeritillverkare, kan ha tillverkat Salmonella-kontaminerad babymjölk sedan 2005 i en av sina fabriker i Craon i västra Frankrike. Fabriken är nu stängd.

Redan 2005 var det ett utbrott när fabriken ägdes av ett annat företag Celia och Lactalis tog över 2006.
Förmodligen har man inte hittat källan ordentligt när man sanerade 2005. 

Under åren har man tagit över 16 00 analyser på ett privat laboratorium utan att hitta någon salmonella, vilket i mina ögon verkar mycket mystiskt, men representativ provtagning är svårt. Framgår inte heller om labbet är ackrediterat.

Det är flera hundratusen ton produkter som är återkallade i 83 länder. Brottsundersökning pågår och inkluderar även franska grossister som inte stoppade försäljningen vid återkallelsen.

Ny SIQ Modell

SIQ Modell 2018

När SIQs Modell utvecklades under början av 90-talet fanns ett mycket stort behov av att få svenska organisationer och företag att fokusera på sina kunder och samtidigt öka sin inre effektivitet. Kundorientering och processorientering är två faktorer som blev centrala i SIQs Modell och även i andra kvalitetsmodeller.

Forskningen visar att tillämpningen av modellen driver ekonomisk lönsamhet. Den har sedan 90-talet haft en bred syn på kvalitetsutveckling och har i viss utsträckning inkluderat alla tre hållbarhetsdimensioner: ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Fokus har dock varit att skapa kundnytta och ökad inre effektivitet genom ständiga förbättringar. Detta är dock inte längre tillräckligt.

SIQs Modell genomsyras av det som kännetecknar framgångsrika svenska verksamheter

Läs mer på SIQs hemsida och där kan du även ladda hem modellen.

Inbjudan till Kvalitetsdagen den 13 mars 2018 i Linköping 

kvalitetsdagen


Kvalitetsdagen är en årlig konferens som i år går av stapeln den 13 mars på Kårhuset Kollektivet i Linköping. 
 
Vill du veta mer om de stora kvalitetsfrågorna och dess betydelse för den framtida utvecklingen inom området? Årets tema, ”Framtidens kvalitetsutmaningar”, sätter fokus på aktuella utmaningar inom kvalitet- och verksamhets-utveckling, vad vi gör för att möta dessa och hur vi gemensamt kan driva forskningen framåt. 

Vi erbjuder en halvdag med inspirerande föredrag från näringsliv, offentlig verksamhet och aktuell forskning.
 
Mer information och program finns på hemsidan

Läs mer här


Vägledning för minskning av förfalskning

riskbedömning

Amerikanska USP (The United States Pharmacopeial Convention) har kommit ut med en vägledning på 36 sidor för hur man kan arbeta med att minska förfalskning av mat genom systematiska riskbedömningar mm.

Där finns en genomgång av många illustrativa fall med hemliga rum, tankar och dolda rörledningar mm, samt metoder för riskbedömningar mm. Vägledningen är gratis att ladda hem.

Läs mer på hemsidan för USP


FDA Food Safety Modernization Act (FSMA)

PAS 96:2017
FDA har kommit med vägledningar på hur man skall uppffylla den nya livsmedelslagstiftningen FSMA och har samlat allt detta på en hemsida

Hur styrs länder?

fisk
Världsbanken har gett ut en smmanställning över hur länder styrs och det är möjligt att jämföra en mängd olika faktorer som korruption, politisk stabilitet, kvalitet på lagstiftning mm.

Läsaren kan själv göra urval och jämförelser.

Bästa praxis för ATP-kontroll

fisk
Amerikanska NSF International och företaget Neogen har tagit fram en bästa praxis för att införa rengöringskontroll med ATP, provtagning, tolkning av resultat (vad är bra?) och verifiering och validering av programmet.

Listeria i Bisquits

fisk
I USA har det den senaste tiden varit flera fall av återkällelser avseende  listeria i olika kakor med fyllning. 

Själv har jag inte tidigare jobbat så mycket med bagerier, men självklart är detta också en stor risk i många bakverk.

Överhettad ånga ökar säkerheten för meloner

fisk
Nya tester i USA visar att 10-30 sekunders behandling med överhettad ånga kan reducera faran med livsmedelspatogener på ytan av meloner utan att påverka kvaliteten på ytan.

Ytan på nätmeloner är svår att tvätta och har perfekta gömställen för patogener som kan spridas till frukten när den skärs upp. I den här studien undersöktes E.Coli, Salmonella och Listeria Monocytogenes.


EKO Oegentligheter

logo EU kommisionen
Förekommer relativt ofta oegentligheter vid EKO import till EU, som t.ex. falska certyifikat, för höga halter bekämpningsmedel mm.

Listan toppas av följande länder och antal fall:

 1. Turkiet              54
 2. Kina                   48
 3. Peru                   39
 4. Egypten           37
 5. Indien                28
 6. Ecuador           23
 7. Ukraina            22
Sverige har bara rapporterat 3 fall jämfört med tyskland 165 st. 
Betyder det att kontrollen är sämre i Sverige??

Frågor ??? 

Liksom tidigare kan jag i mån av tid svara på kortare frågor som rör tolkning av olika standarder mm (BRC, BRC IoP, FSSC 22 000), men ni får maila frågorna direkt till  FRÅGA

Är frågorna av allmänt intresse kommer jag även att ta upp dessa i nyhetsbrevet men i så fall som anonyma frågor. 


Gratis Nyhetsbrev

Känner Du någon som vill ha Nyhetsbrevet, så kan De anmäla sig här
Anmäl Dig Här 

Jan Klingspor

Lev väl

Jan

Annons

ControlCert
                                                          .

Annons

ESET Multi-Device Security
ESET Multi-Device Security med stöd för Windows, Mac, Linux och Android. 
Licensen finns för 3 eller 5 enheter

ESET Multi-Device Security är en perfekt produkt för alla de kunder som behöver skydda flera enheter med lätta och kraftfulla antivirusprogram. 

Samma lätta och kraftfulla skydd oavsett plattform och självklart gratis support på svenska om det skulle behövas.

Du kan byta och flytta licenserna som du vill under licensperioden, så länge som du bara har det installerat på det antal enheter som licensen gäller för.


Annons

Valiguard
                                                          .

Google Analytics

Google Analytics är en tjänst som används på vår webbplats som spårar, rapporterar trafik och mäter hur användare interagerar med vårt webbplatsinnehåll för att vi ska kunna förbättra den och ge bättre tjänster.