2018 - April

EU Guideline om allergener

logo EU kommisionen
EU har kommit med en guide för tillämpningen av kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011  (Informationsförordningen).

Du kan ladda hem den på svenska från kommissionens hemsida. 
Ladda hem från denna sida eller
 Ladda hem svensk PDF

Facebook

Nytt i ISO/DIS 22 000

FSSC 22000 logo

Som jag tidigare informerat om, så kommer det en hel del nyheter i Nya ISO 22 000 som kommer att publiceras under hösten. 

En av nyheterna är att interna revisoner skall genomföras genom att revidera mot både det egna kvalitetssystemet och mot standarden.
Det betyder att alla interna revisorer även måste vara utbildade på nya ISO 22 000.

Redan nu kan du få inblick i alla nyheterna i min utbildning i FSSC 22 000 den 25 april,
där det ingår min egen svenska översättning av ISO/DIS 22 000:2017
se utbildningsprogrammet


EU Register över nationella branschriktlinjer mm

logo EU kommisionen
EU har kommit med en hemsida där man hittar guidelines för god hygien:
 • från EU kommisionen
 • sammanställning av nationella branschriktlinjer 
 • nationella guidelines
Avsikten är att hjälpa medlemsstater och livsmedelsföretagare att bättre förstå reglerna för livsmedelshygien och hur de ska införas inom specifika områden.

Det går enkelt att filtrera fram riktlinjer genom olika begrepp och sökningar och även svenska branschriktlinjer finns med. 

Titta gärna på din egen bransch, även om det inte finns några svenska branschriktlinjer / guidlines för just dig, så kan de finnas för något annat EU-land. 

BRC Position Statements

BRC standarder
För både BRC Packaging och BRC Storage and Distribution, så har BRC kommit ut med klarlägganden om vad man menar med Hot, Sabotage och Förfalskning i de båda standarderna, för att leva upp till kraven från GFSI.

Gäller även för de som har standarden i dag.
Du kan ladda hem position statement här för de olika standarderna:

Vårens Utbildningsprogram

Växa med Livsmedel
Av vårens program återstår nu:
 • BRC Food den                                         den 11 April
 • FSSC / ISO 22 000 Orientering        den 25 April
 • Internrevisionsteknik                           den    9 Maj
 • BRC Lagring & Distribution               den 30 Maj
Läs mer på Utbildningssidan om mina kurser och missa inte 
"Gå 3 betala för 2 st".

Vid önskemål genomförs även interna utbildningar.

Webbaserad Utbildning?

Jag är nyfiken på om det finns intresse för att kunna genomföra mina utbildningar i form av webbaserad utbildning där du har tillgång till utbildningen under en viss tid, 

Några fördelar kan vara:
 • Du väljer själv tidpunkt för utbildningen
 • Du kan dela upp den i olika avsnitt om du vill
 • Du kan repetera avsnitt om du vill
 • Övningsuppgifter kan skickas  in elektroniskt
 • Du slipper resa och frånvaro från jobbet
 • ...
Tacksam för svar på nedanstående fråga som besvaras anonymt.

Är Du intresserad av att gå mina utbildningar som Webbaserad utbildning?

  

Är Du förberedd för en återkallelse?

OH bild Övning

När övade ni senast på en ordentlig återkallelse? Jag menar inte då den test  av återkallese som många gör pliktskyldigast för att leva upp till standarden.

Har ni någon som bevakar sociala medier för företaget och är den personen instruerad så att man för vidare eventuella klagomål på produkterna som skulle kunna vara första tecknet på en återkallelse.

Har ni med företagsledningen jobbat igenom olika scenarier på tänkbara händelser som kan leda till återkallelser och hur ni bäst agerar inklusive pressmeddelanden mm. Det är guld värt den dag det händer och kan vara skillnad på överlevnad eller inte.

Vill du ha lite inspiration till hur en test kan gå till, så har Michigan State University gjort en övning kallad Food Fraud Tabletop Exercise: “Something’s Fishy”.

Här finns PowerPoint-bilder, övningsmaterial, videopresentationer mm som det är fritt att använda

Rödbetor förhindrar demens

Rödbeta
Tidigare forskning har föreslagit att rödbettssaft kan förbättra syreflödet till åldrande hjärnan och möjligen förbättra kognitiv prestanda. Det finns några tecken på att de positiva effekterna kan förmedlas av betanin, föreningen i rödbetor som ger grönsaken sin särskiljande röda färg.

Mer detaljer hittar du i en trevlig blogg "FOCUS ON FOOD SAFETY",. Författaren är Stefan Fabiansson, en kompetent kollega för många år sedan på Köttforskningsinstitutet.

Ny SIQ Modell

SIQ Modell 2018

Är Du intresserad av SIQ nya Managementmodell så ordnar man en Mindmap-dag kring SIQ Managementmodell.

Utbildningen vänder sig till personer i ledningsposition som vill veta mer om hur man kan arbeta systematiskt och strukturerat för att skapa en kultur som främjar förbättringsarbete och hållbara resultat.

Läs mer på SIQs hemsida och där kan du även ladda hem modellen.

Produkter för att introducera allergener till småbarn

allergener småbarn

En Boston-baserad start-up tillverkar barnmat som är speciellt utformad för att introducera åtta vanliga allergener till spädbarnsdieter.

Det finns bevis visar på att tidig exponering för allergener kan ha en positiv inverkan så att spädbarn inte blir allergiska. Hälsoorganisationer runt om i världen rekommenderar nu att introducera potentiella allergener i ett barns kost när de är fyra till sex månader gamla.

Adeo Health Science har nyligen lanserat sitt "Inspired Start" - sortiment, som innehåller allergiframkallande ingredienser som nötter, jordnötter, sesam, räkor, vete och torsk .

Läs mer här


Hot, Sabotage och Förfalskning - FSSC 22 000

FSSC 22000 logo

Kraven i senaste utgåvan av FSSC 22 000 är ganska enkla och kortfattade och FSSC har lovat att det skall komma en Guideline, men vad jag vet har den ännu inte dykt upp.

Kraven är:

 1. Organisationen skall ha en dokumenterad, och införd rutin för bedömning av hot och sabotage för att:
  a) identifierar potentiella hot,
  b) utvecklar styrande åtgärder, och
  c) prioriterar dem mot de indentifierade hoten.

 2. För att identifiera hot, skall organisationen bedöma känsligheten hos dess produkter för potentiella handlingar avseende hot och sabotage:

  Motsvarande krav ovan gäller även för Förfalskning.

  OBS viktigt att man bedömt alla produkter/produktgrupper och råvaror/ingredienser. Däremot finns det inget krav på hur "bra" riskbedömningen skall vara, men den skall vara dokumenterad och ses över minst årligen.

Regeringsförslag om fängelse för livsmedelsbrott

Fängelse
Äntligen, Regeringen föreslår att allvarliga livsmedelsbrott ska kunna leda till fängelsestraff. Förslaget är i linje med Livsmedelsverkets önskemål om skärpning av straffbestämmelserna. Att fängelse finns i straffskalan förbättrar också polisens och åklagarens möjligheter att utreda brott.

För livsmedelsbrott ska böter även fortsättningsvis ingå i straffskalan. Förslaget innebär även att livsmedels-kontrollmyndigheter ska kunna besluta om sanktionsavgifter för mindre allvarliga överträdelser av administrativ karaktär. Sanktionsavgiften kan uppgå till minst 1 000 kr och högst 100 000 kr.

Om riksdagen antar regeringens proposition om effektivare sanktioner i livsmedelskedjan kommer de nya reglerna att gälla från 1 januari 2019.


Mer förfalskning av kött i Brasilien

provtagning
Den brasilianska polisen gjorde nya arresteringar i början på mars i en undersökning av en köttskandal som utbröt förra året. Den här gången är målet för "Operation Weak Flesh" laboratorier anklagade för att täcka upp salmonella i produkter från livsmedelsgiganten BRF SA, även känd som Brazil Foods.

"Undersökningen visade att fem laboratorier och företagets analysavdelningar förfalskade resultat som visades för hälsoinspektörer, sade federal polis i ett uttalande som rapporterades av New Vision News.

Den brasilianska jordbruksdepartementets företrädare Alexandre Campos da Silva, sa att avdelningen fick 410 anmälningar om närvaro av salmonellas från 12 länder som importerade köttet ifråga förra året, varav 80 procent var i EU.

Mål för Livsmedelssäkerhet ?

fisk
Det övergripande målen med företagets system för Livsmedelssäkerhet är:

 1. Säkerställa efterlevnad av lag- och kundkrav

 2. Eliminera eller reducera risken för matförgiftning/återkallelser
Jag tycker dock att många glömmer bort att när man jobbar systematiskt med företagets kvalitets- och livsmedelssäkerhetssystem så ökar man företagets lönsamhet. Visst kostar det att göra olika analyser, ronder, kontroller mm, men det får företaget mångdubbelt igen. Jag skulle vilja lägga till en tredje punkt:

   3.   Minska kvalitetsbristkostnader

Kostnader för bristande kvalitet i välskötta företag ligger ofta på minst 15% av omsättningen, dvs mycket mer än vinsten i företaget, men det är ju redan budgeterat så ingen reagerar. Genom systematiskt förbättringsarbete som både förbättrar kvalitet och livsmedelssäkerhet kan man spara mycket pengar och varje sparad krona är ju faktiskt en vinstkrona. 

Börja med att uppskatta vad era största bristkostnader är och sätt sedan igång och mät dem och redovisa till ledningen. Mätningen kan ofta inte och behöver inte vara exakt på öret, utan ofta räcker det med schablonkostnader.. Bara genom att mäta så kommer det att bli bättre (alla vet att det är fokus på detta) men ofta behövs det systematiskt förbättringsarbete för att sedan komma vidare.

Förbättringar är kul - Lycka till.

Analysera Norovirus mera?

Interna revisioner - dörrar
När det gäller patogener görs det i många företag miljöprover för att säkerställa att det inte förekommer i lokalerna. Däremot är det vad jag vet väldigt få som gör motsvarande tester för Norovirus.

Speciellt de mörka årstiden är det aktuellt med Norovirus infektioner och under den tiden är det kanske lämpligt att genomföra tester.

Tyvärr följer inte all personal kravet att man skall vara hemma 48 tim efter att alla i familjen är utan symptom, för att minska smittspridningen. Kraven borde inte bara gälla produktionspersonal, utan lika mycket kontorspersonal, eftersom man ofta delar olika utrymmen.

En samvetsfråga: Följer ni ALLTID upp att personalen verkligen är hemma 48 tim?

Visserligen dör Norovirus om det upphettas över 60'C, men det hjälper ju inte om personen ifråga jobbar med packning av värmebehandlad mat eller hanterar grönsaker mm.

Det finns tydligen numera effektiva PCR eller ELISA test kit tillgängliga,  läs mer här

Som vanligt gäller dock innan du tar en analys, fundera igenom - Vad gör vi om det blir positivt svar ???

Frågor ??? 

Liksom tidigare kan jag i mån av tid svara på kortare frågor som rör tolkning av olika standarder mm (BRC, BRC IoP, FSSC 22 000), men ni får maila frågorna direkt till  FRÅGA

Är frågorna av allmänt intresse kommer jag även att ta upp dessa i nyhetsbrevet men i så fall som anonyma frågor. 


Gratis Nyhetsbrev

Känner Du någon som vill ha Nyhetsbrevet, så kan De anmäla sig här
Anmäl Dig Här 

Jan Klingspor

Lev väl

Jan

Annons

ControlCert
                                                          .

Annons

ESET Multi-Device Security
ESET Multi-Device Security med stöd för Windows, Mac, Linux och Android. 
Licensen finns för 3 eller 5 enheter

ESET Multi-Device Security är en perfekt produkt för alla de kunder som behöver skydda flera enheter med lätta och kraftfulla antivirusprogram. 

Samma lätta och kraftfulla skydd oavsett plattform och självklart gratis support på svenska om det skulle behövas.

Du kan byta och flytta licenserna som du vill under licensperioden, så länge som du bara har det installerat på det antal enheter som licensen gäller för.


Annons

Valiguard
                                                          .

Google Analytics

Google Analytics är en tjänst som används på vår webbplats som spårar, rapporterar trafik och mäter hur användare interagerar med vårt webbplatsinnehåll för att vi ska kunna förbättra den och ge bättre tjänster.