2021 - Februari

Nya Krav FSSC 22000, vers 5.1 från 1 april

FSSC 22000 5.1
Förändringarna i version 5.1 rör följande områden:
 • Beslutslista för Styrelsen för intressenter (BOS)
 • Styrning av tjänster och inköpta material
 • Märkning av produkter
 • Lagring och magasinering
 • Hantering av faror och åtgärder för förebyggande av korskontaminering
 • PRP verifiering
 • Produktutveckling
 • Hälsostatus
 • Krav för organisationer med gemensamt certifikat för flera anläggningar
En hel del detaljer är ändrade och tänk på att numera har man bara 28 dagar på sig för att åtgärda mindre avvikelser och bara 14 dagar på större avvikelser. Så vänta inte på att revisorn skall hitta avvikelserna utan gör det själv i god tid. 

Gå gärna min nya Online utbildning med Svensk översättning av Tilläggskraven och fokus på Kommentarer och Tolkningar av nyheterna, samt en del punkter jag tycker man missuppfattat i tidigare utgåva. Det finns även en video som intro.
Du hittar utbildningen här 
Se video intro    (OBS använd Chrome, Firefox eller Edge)

Oväntade allergener i Livsmedel

oväntade allergener i livsmedel
Allergen Bureau lanserar ny guideline för Oväntade Allergener i Livsmedel.
Denna guide ger livsmedelsindustrin en lista över livsmedel, ingredienser och råvaror som oväntat kan innehålla allergener. Det ger också företagen frågor som de kan be sina leverantörer att besvara för att stödja deras process för granskning av allergenrisken.

Denna reviderade och uppdaterade version innehåller en utökad och uppdaterad lista över livsmedel, samt ny information om jordbruks-blandning och livsmedelsbedrägerier. En ny integration är fallstudier som visar komplexiteten i leveranskedjan, där allergener kan oväntat införlivas som ett resultat av jordbrukets blandning av livsmedel.
Du kan ladda hem PDF fil här

Nya riktlinjer för HACCP från Codex Alimentarius

Codex Alimentarius

Codex har i december kommit med en uppdatering av "Generella principer för Livsmedelshygien". Där ingår genomgång av GMP och principerna för HACCP.
Mycket förtydliganden om hur man skall genomföra faroanalys och välja kritiska styrpunkter mm. Ett viktigt förtydligande är t.ex. något som tidigare orsakat mycket diskussion, är att man nu klart säger att vid faroanalysen skall man inte ta hänsyn till hur "bra" styrningen är i det steget. 

Vad jag vet finns ännu ingen svensk översättning av dokumentet, men jag har tagit hänsyn till nyheterna i min Online HACCP kurs som ni kan läsa om längre ned.

Ladda hem Codex dokumentet här

Nya snabbmetoder för allergentester

allergentester

Eurofins Technologies har utfärdat ett pressmeddelande om lanseringen av deras SENSIStrip produktsortiment för snabb upptäckt av allergener

SENSIStrip Allergen-kit på konceptet bygger på en immunanalys, som utan behov av högkvalificerad personal kan ge snabba resultat med låga detektionsgränser. Kiten är utformade för att stödja allergenkontroll i olika skeden av livsmedelsprocessen genom att möjliggöra snabb screening av råvaror, produktionsprocesser och slutprodukten, över matmatriser, sköljvatten och utrustning.

SENSIStrip Allergen kit finns för mandel, casein, kräftdjur (tropomyosin), ägg, fisk, gluten, jordnöt, skaldjur, soja, och senap.

Ny Online utbildning HACCP, VACCP och TACCP

Äntligen, Premiär för ny Onlinekurs ”System för HACCP, VACCP och TACCP”.
Helt ny omarbetad kurs, baserad på Codex Alimentarius senaste utgåva om HACCP, samt varianter baserade på BRC, ISO 22 000 och FSSC 22 000.

För Dig som är ledare för eller deltagare i HACCP, VACCP och TACCP grupper eller bara vill lära dig mer om ämnet. Kursen motsvarar en vanlig två-dagars utbildning.

Några kommentarer från deltagare:
 • "Jag tycker att denna utbildning är riktigt bra! Jag kommer att rekommendera denna utbildning till mina kollegor! Utbildningen borde även finnas tillgänglig på Engelska för att vidga träffyta för utrikesfödda. Tack För en riktigt bra utbildning" 

 • "Jag tycker detta var en bra och heltäckande utbildning. Trots att jag jobbat med frågorna tidigare fick jag flera nya vinklar att se på olika saker. Det är inte alltid så självklart"

 • "Jag tycker du gjort denna utbildning bra, och väldigt bra att man kan ladda ner mallar"

 • "Bra genomgång med exempel som är lätta att förstå för utbildningen"
Du får ökad förståelsen för de hälsofaror som förekommer i livsmedelskedjan och de verktyg vi har för att förebygga farorna. 

Du lär dig att göra en faroanalys och riskbedömning baserat på Codex Alimentarius samt varianter baserade på BRC, ISO 22 000 och FSSC 22 000 och du får användbara mallar som du kan jobba med.

Kursmaterial består av Videos, Åhörarkopior, Övningsuppgifter och Kunskapsprov. 

EFSA Guide om Hållbarhetstider

Guide hållbarhetsmärkning

Efsa har utvecklat ett i mitt tycke, mycket gediget verktyg för att hjälpa livsmedels-företagare att bestämma när de ska tillämpa märkning med "använd senast" eller "bäst före" på sina produkter. 

Märkning med "använd senast" på livsmedel handlar om säkerhet - livsmedel kan ätas fram till detta datum men inte efter, även om de ser ut och luktar bra. 

'Bäst före' avser kvalitet – maten kommer att vara säker att äta efter detta datum men kanske inte är som bäst. Till exempel, dess smak och konsistens kanske inte lika bra.

Kostas Koutsoumanis, ordförande för Efsas panel för biologiska faror, säger: "Tydlig och korrekt information om förpackningar och en bättre förståelse och användning av datummärkning på livsmedel från alla aktörer kan bidra till att minska matsvinnet i EU, samtidigt som livsmedelssäkerheten säkerställs. Detta vetenskapliga yttrande utgör ett steg framåt i denna riktning." 

Verktyget är uppbyggt som ett beslutsträd med en rad frågor som företagarna ska besvara för att hjälpa dem att avgöra om det krävs ett "bäst före-datum". Frågorna sträcker sig från om krav på datummärkning för en livsmedelskategori redan är reglerade i lagstiftning, om en produkt genomgår någon behandling för att eliminera faror, om den hanteras igen före förpackning, dess egenskaper och lagringsförhållanden.

Schweiziskt utbrott av Listeria visar risk för återkontaminering av ost

Listeria i ost

Ett flerårigt utbrott av Listeria i Schweiz som dödade 10 personer var kopplad till pastöriserade ostprodukter.

Incidenten belyser risken för återkontaminering av ost under tillverkning och betonar behovet av rutinmässig provtagning av produkter, tillverkningsutrustning och produktionsmiljön, säger forskare i tidskriften Emerging Infectious Diseases.

Den landsomfattande incidenten spårades till ett mejeri med Listeria monocytogenes som hade sanitet brister på en produktionsplats.


Rengöring viktigaste skiftet i Livsmedelsindustrin

Listeria i ost

Att verifiera att rengöringen är väl utförd är svårt. Biofilmer där bakterier gömmer sig syns inte och det är speciellt allvarligt om det gömmer sig patogener som listeria mm.

Det finns sprayer man kan använda för att visa var det finns organiskt material, dock visar de ännu inte vilka bakterier som gömmer sig, även om det pågår forskning med att tillsätta nanopartiklar till sprayen för att identifiera patogener. Företaget Optisolve tillverkar sprayen Pathfinder, men jag vet inte om det går att få tag i här i sverige.


Ny Online utbildning för all personal

Hälsofaror

Utbildning av all personal är grunden för att skapa en kultur för livsmedelssäkerhet och för att öka förståelsen för de hälsofaror som förekommer i livsmedelskedjan och de verktyg vi har för att förebygga.

Kursen är ca två timmar, uppdelad i fyra avsnitt, så det är lätt att lägga in under en eller flera dagar med kortare avsnitt.  Köp utbildningsplatser för flera stycken (t.ex. för en avdelning) och titta sedan gemensamt på kursen i ett konferensrum med storbilds-TV eller projektor och lös provet tillsammans, eller så får alla en egen inloggning och kan gå kursen när det passar.   

Du kan också Prenumerera på kursen på ett år i taget och får då möjlighet att t.ex. använda den för att utbilda  X antal nyanställda under året.
Se video här     (OBS använd Chrome, Firefox eller Edge)

FSSC 22000 Guide för rengöring av transporttankar

FSSC guide rengöring av tankar

I december kom FSSC med en guideline om vad man bör tänka på avseende rengöring av transporttankar, med hänvisning till olika paragrafer i ISO 22000
Ladda hem dokumentet här


Vital Standard

Vital standard

VITAL Standard är ett kompletterande certifieringsprogram för livsmedelstillverkare som redan är certifierade enligt GFSI erkända standarder för hantering av livsmedelssäkerhet som inkluderar hantering av allergener. 

VITAL Standard är certifierad av Certifieringsorgan som är ackrediterade till ISO/IEC 17065:2012 (eller efterföljande version) och granskas av revisorer som utbildats i VITAL Standard och är registrerade hos The Allergen Bureau Ltd.

Tillverkare som uppnår VITAL-certifiering får använda VITAL-märket på produkterna inom deras omfattning av certifiering.
Läs mer här


MERCADO - Databas för Mikrobiologiska kriterier

Databas bakterier

Campden har en databas som uppdateras någorlunda regelbundet över mikrobiologiska kriterier  (lagstiftning) som gäller i olika länder om man har behov att ta reda på det.
Läs mer här


Nya tröskeldoser för allergener

Nya tröskeldoser för allergener

Metoder för riskbedömning som baserades på tröskelvärden för födoämnesallergener infördes 2011 för att underbygga nivåerna för åtgärd för märkning av allergener. Nya data för tröskeldoser har nu publicerats för de mest betydande allergenerna.

Bestämma tröskeldoser för allergener bygger initialt på en förståelse av den minsta mängden av ett allergen som kommer att framkalla en reaktion i en allergisk individ. Denna minimi som framkallar dos (ED) beror på känsligheten hos varje individ och ED-data måste samlas in på ett konsekvent sätt för ett stort antal allergiska individer att sedan ge en godtagbar säkerhetsnivå för majoriteten av den allergiska befolkningen.
Läs mer här

Investera i utbildning och kompetens On-line

VÄXA MED LIVSMEDEL

Öka din kompetens genom att gå någon av mina webbutbildningar.
Du anmäler dig på hemsidan eller vill du hellre ha faktura så skicka epost till mig    

Några fördelar för Dig som kund med webb-utbildning är bl.a.
 • Du har tillgång till utbildningen så länge den finns kvar på webben eller tidsbegränsat för vissa kurser
 • Du kan se den hur många gånger som helst
 • Använd PC, Mac, telefon eller läsplatta
 • Du kan pausa och starta och sluta när det passar
 • Du slipper resa och frånvaro
 • Utbildningarna är uppdelade i flera avsnitt
 • Ingår åhörarkopior mm som vid andra kurser, som du enkelt laddar hem

Till Webb-utbildning på svenska   

Frågor ?

Liksom tidigare kan jag i mån av tid svara på kortare frågor som rör tolkning av olika standarder mm (BRC, BRC IoP, FSSC 22 000), men ni får maila frågorna direkt till  FRÅGA

Är frågorna av allmänt intresse kommer jag även att ta upp dessa i nyhetsbrevet men i så fall som anonyma frågor. 


Gratis Nyhetsbrev

Känner Du någon som vill ha Nyhetsbrevet, så kan De anmäla sig här
Anmäl Dig Här 

Jan Klingspor

Lev väl

Jan

Annons

ControlCert
                                                          .

Online-utbildningar

VÄXA MED LIVSMEDEL
Öka din kompetens genom att gå någon av mina online-utbildningar. Annons

ESET Multi-Device Security
ESET Smart Security med stöd för Windows, Mac, Linux och Android. 
Licensen finns för 1 -10 enheter

ESET Smart Security är en perfekt produkt för alla de kunder som behöver skydda flera enheter med lätta och kraftfulla antivirusprogram. 

Samma lätta och kraftfulla skydd oavsett plattform och självklart gratis support på svenska om det skulle behövas.

Du kan byta och flytta licenserna som du vill under licensperioden, så länge som du bara har det installerat på det antal enheter som licensen gäller för.


Google Analytics

Google Analytics är en tjänst som används på vår webbplats som spårar, rapporterar trafik och mäter hur användare interagerar med vårt webbplatsinnehåll för att vi ska kunna förbättra den och ge bättre tjänster.