2021 - April

FSSC Development Program

FSSC 22000 Development program
För att stödja små och medelstora företags väg till certifiering så har FSSC tagit fram ett utvecklingsprogram. Där kan man själv utvärdera hur man lever upp till kraven i två steg.

Det finns utvärderingsprogram på engelska för Food Manufacturing, Catering och Retail.
Det finns Excelfiler med alla kraven i ISO 22000:2018 och FSSC 22000 så att man "enkelt" kan dokumentera om man lever upp till kraven eller inte. 

Grundtanken är egentligen att man skall ta hjälp av en utbildad konsult för att göra utvärderingen, men det går också utmärkt att göra det själv.

Ändring av bilagorna till förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien

EUR-lex logo
Lagstiftningen har ändrats när det gäller hantering av allergener i livsmedel, redistribution av livsmedel och livsmedelssäkerhetskultur. 
 • Allergener, gäller främst Utrustning, fordon och/eller behållare/containrar som används vid skörd, transport eller lagring av ett av de ämnen eller produkter som orsakar allergi eller intolerans, skall var rengjort och kontrollerat.
 • Redistribution, gäller regler för hur Livsmedelsföretagare får redistribuera livsmedel för livsmedelsdonationer och det finns krav på hållbarhet, tjänlighet, hela förpackningar, organoleptiska egenskaper mm.
 • Livsmedelssäkerhetskultur, gäller en Engagerad ledning, Ett ledarskap,  Öppen och tydlig kommunikation, Tillgång till tillräckliga resurser för att garantera säker och hygienisk hantering av livsmedel.

Allergenrisker med insekter?

Insekter

Forskare vid Australiens Edith Cowen University och CSIRO har identifierat 20 proteiner som finns i livsmedel från gräshoppor och som kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner för vissa personer.  De som är mest utsatta är personer som är allergiska mot skaldjur.

Läs mer här

Krav på livsmedelssäkerhetskultur

SIQ Kvalitetskultur

Det är många som nu ställer krav på att företagen skall jobba aktivt med livsmedelssäkerhetskultur t.ex. FSSC 22000, BRC, IFS, GFSI, Codex Alimentarius och lagstiftningen. 

Jag har inte sett några specifika verktyg för detta på svenska. Det som ligger närmast är SIQ Kvalitetskulturindex (se bild), men kvalitet och säkerhet är väldigt nära besläktade. Jag tycker det borde gå att använda SIQs verktyg om man tänker sig att kvalitet i detta fall även står för livsmedelssäkerhet. 

Är det någon som provat SIQs verktyg, så får ni gärna höra av er och berätta hur det gick.

Några av de gemensamma kraven på kultur är att företagen skall ha:

 1. Engagerad ledning
 2. Ledarskap
 3. Medvetenhet om risker för livsmedelssäkerheten och om vikten av livsmedelssäkerhet 
 4. Öppen och tydlig kommunikation 
 5. Ständiga förbättringar
 6. Tillräckliga resurser

Du kan läsa mer om SIQs verktyg här

Ny Online utbildning HACCP, VACCP och TACCP

Några kommentarer från deltagare i kursen:
 • "Jag tycker att denna utbildning är riktigt bra! Jag kommer att rekommendera denna utbildning till mina kollegor! Utbildningen borde även finnas tillgänglig på engelska för att vidga träffyta för utrikesfödda. Tack För en riktigt bra utbildning" 

 • "Jag tycker detta var en bra och heltäckande utbildning. Trots att jag jobbat med frågorna tidigare fick jag flera nya vinklar att se på olika saker. Det är inte alltid så självklart"

 • "Jag tycker du gjort denna utbildning bra, och väldigt bra att man kan ladda ner mallar"

 • "Bra genomgång med exempel som är lätta att förstå för utbildningen"
Du får ökad förståelsen för de hälsofaror som förekommer i livsmedelskedjan och de verktyg vi har för att förebygga farorna. 

Du lär dig att göra en faroanalys och riskbedömning baserat på Codex Alimentarius samt varianter baserade på BRC, ISO 22 000 och FSSC 22 000 och du får användbara mallar som du kan jobba med.

Kursmaterial består av Videos, Åhörarkopior, Övningsuppgifter och Kunskapsprov. 

IFS Guideline för bedömning

IFS Guideline för bedömning

IFS har kommit med en ny guidline för revisorer omhur revisionsprocessen skall gå till, Det gäller för IFS Food, IFS HPC, IFS PACsecure Standards och Global Markets-program. I många delar är det också tillämpligt på IFS Wholesale och IFS Cash & Carry. Det finns en separat GAP-riktlinje för IFS Broker Assessments.

Guidlinen är främst avsedd för att revisorerna skall göra en likartad revisionsprocess, men kan naturligtvis även vara användbart för anläggningar som själva vill lära sig mer om hur revisorena arbetar, tex. så finns det en bilaga 3 allt som beskriver vad som skall kontrolleras i samband med en spårbarhetstest.

Codex - ny standard för styrning av allergener. 

Codex logo

Codex har nu fastställt en ny standard för styrning av allergener. Standarden är avsedd att underlätta ett proaktivt tillvägagångssätt för att hantera allergener i livsmedelsproduktion snarare än ett reaktivt svar när en livsmedelssäkerhetsrisk har identifierats. 

Den ger vägledning om allergenhantering under hela produktionsprocessen, inklusive kontroller för att förhindra korskontaminering, där en allergen oavsiktligt överförs från ett livsmedel som innehåller en allergen till ett livsmedel som inte innehåller allergenet.


Det finns även branschriktlinjer för allergenhantering, men vad jag vet är de ännu inte uppdaterade efter de nya kraven.

Återkallelser pga kontaminerade sesamfrön

Listeria i ost


Det europeiska varningssystemet närmar sig 500 rapporter på grund av det obehöriga ämnet etylenoxid i produkter med sesamfrön.

Belgien gjorde den första varningen i början av september 2020 i Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) om bekämpningsmedelsrester i olika partier av sesamfrön från Indien. Tre månader senare har de flesta europeiska länder drabbats.

Tusentals konventionella och ekologiska produkter med lång hållbarhetsdatum som spannmål, choklad, kex, bröd, kex, sesamolja, bagels och asiatiska rätter har påverkats.

Mer än hälften av EU: s årliga import av 70 000 ton sesam kommer från Indien.


Online utbildning av all personal

Hälsofaror

Utbildning av all personal är grunden för att skapa en kultur för livsmedelssäkerhet och för att öka förståelsen för de hälsofaror som förekommer i livsmedelskedjan och de verktyg vi har för att förebygga.

Kursen är ca två timmar, uppdelad i fyra avsnitt, så det är lätt att lägga in under en eller flera dagar med kortare avsnitt.  Köp utbildningsplatser för flera stycken (t.ex. för en avdelning) och så får alla en egen inloggning och kan gå kursen Corona-säkert när det passar.    

Gör som andra gjort, begär en offert för utbildning av all personal - kunskap lönar sig.

Du kan också Prenumerera på kursen på ett år i taget och får då möjlighet att t.ex. använda den för att utbilda  X antal nyanställda under året.
Se video här     (OBS använd Chrome, Firefox eller Edge)

Yersinia utbrott kopplat till isbergssallad

sallad


Ett utbrott av Yersinia i Sverige har avslutats med isbergssallat som den misstänkta smittkällan.

Från januari till början av februari i år blev dubbelt så många människor sjuka med Yersinia-infektion som under samma period under ett normalt år.

Från 53 fall av Yersinia enterocolitica bodde 33 i Stockholm, Västra Götaland och Halland. Isolat från 24 av dessa fall typades genom sekvensering av hela genomet och 16 utbrottpatienter med klustrade isolat av sekvens typ 18 kunde identifieras.

Av dessa 16 var elva kvinnor och fem män i åldrarna 7 till 34 år. Alla blev sjuka mellan 4 och 18 januari.

Läs mer här


Ny handbok för ISO 2200:2018

Vital standard

ISO och FN har gemensamt tagit fram en handbok om hur man bygger upp och inför ett ledningssystem baserat på ISO 22000:2018. Engelsk PDF fil kan köpas för ca 500 kr.

Läs mer här


Svenskarna kritiska till dagligvaruhandelns oligopolmakt

Databas bakterier

Sex av tio svenskar anser att de tre största livsmedelskedjornas maktposition gör att de kan utnyttja sina leverantörer. Lika många anser att maktkoncentrationen inom handeln hindrar nya aktörer att ta sig in på marknaden och minskar den fria konkurrensen. 
Läs mer här


Utbrott av salmonella i Norge

Nya tröskeldoser för allergener

Ett utbrott av salmonella i Norge har knutits till importerat nöt- och svinkött från Tyskland och lett till flera återkallelser. Hittills har 22 infektionsfall registrerats. Alla fall har upptäckts med salmonellabakterier med samma genetiska profil. Proverna togs i slutet av januari och fram till den sista veckan i februari och 10 av fallen har varit på sjukhus. 
Läs mer här

Investera i utbildning och kompetens On-line

VÄXA MED LIVSMEDEL

Öka din kompetens genom att gå någon av mina online-utbildningar.
Du anmäler dig på hemsidan eller vill du hellre ha faktura så skicka epost till mig    

Några fördelar för Dig som kund med webb-utbildning är bl.a.
 • Du har tillgång till utbildningen så länge den finns kvar på webben eller tidsbegränsat för vissa kurser
 • Du kan se den hur många gånger som helst
 • Använd PC, Mac, smartphone eller läsplatta
 • Du kan pausa och starta och sluta när det passar
 • Du slipper resa och frånvaro
 • Utbildningarna är uppdelade i flera avsnitt
 • Ingår åhörarkopior, övningsuppgifter mm som vid andra kurser, som du enkelt laddar hem
 • Intyg över genomförd utbildning

Till Webb-utbildning    

Frågor ?

Liksom tidigare kan jag i mån av tid svara på kortare frågor som rör tolkning av olika standarder mm (BRC, BRC IoP, FSSC 22 000), men ni får maila frågorna direkt till  FRÅGA

Är frågorna av allmänt intresse kommer jag även att ta upp dessa i nyhetsbrevet men i så fall som anonyma frågor. 


Gratis Nyhetsbrev

Känner Du någon som vill ha Nyhetsbrevet, så kan De anmäla sig här
Anmäl Dig Här 

Jan Klingspor

Lev väl

Jan

Annons

ControlCert
                                                          .

Online-utbildningar

VÄXA MED LIVSMEDEL
Öka din kompetens genom att gå någon av mina online-utbildningar. Annons

ESET Multi-Device Security
ESET Smart Security med stöd för Windows, Mac, Linux och Android. 
Licensen finns för 1 -10 enheter

ESET Smart Security är en perfekt produkt för alla de kunder som behöver skydda flera enheter med lätta och kraftfulla antivirusprogram. 

Samma lätta och kraftfulla skydd oavsett plattform och självklart gratis support på svenska om det skulle behövas.

Du kan byta och flytta licenserna som du vill under licensperioden, så länge som du bara har det installerat på det antal enheter som licensen gäller för.


Google Analytics

Google Analytics är en tjänst som används på vår webbplats som spårar, rapporterar trafik och mäter hur användare interagerar med vårt webbplatsinnehåll för att vi ska kunna förbättra den och ge bättre tjänster.