2021 - Nov

Klimatförändringarna är ett hot som är redo att drastiskt påverka livsmedelssäkerheten.

Mykotoxiner
Förhöjda temperaturer och nederbördsfluktuationer kommer att öka svamptillväxten i grödor, vilket har orsakat stora livsmedelssäkerhets- och säkerhetsproblem. Flera arter av giftiga svampar kan producera mykotoxiner.

Historiskt sett har mykotoxinföroreningar varit ett stort problem i tropiska och subtropiska regioner där klimatet gynnar svamptillväxt. Den geografiska fördelningen av toxigena svampar kommer sannolikt att förändras med förändrade klimatförhållanden. Under de senaste 15 åren har Aflatoxin vuxit fram som en livsmedelssäkerhetsrisk i norra Italien och Östeuropa. regioner där det tidigare var ovanligt. Miljöförändringar kan också förändra mängden och typerna av mykotoxiner som produceras.

Kanske läge att uppdatera HACCP-planer om man inte redan har det med 
Läs mer här

Nyttig basilika – eller inte!

Basilika

Fenchol är en naturlig förening riklig i vissa växter inklusive basilika. Det används i stor utsträckning inom parfymindustrin, liksom inom livsmedelsindustrin. Den luktar tall, citron och kamfer. Fenchol har många kända medicinska egenskaper, särskilt antibakteriella, antimikrobiella och antioxidant effekter. Och nu kan det finnas en till.

En ny preklinisk studie av forskare vid University of South Florida Health undersökte interaktioner mellan tarmfloran och hjärnan. Nya bevis hade visat att kortkedjiga fettsyra metaboliter som produceras av fördelaktiga tarmbakterier bidrar till hjärnans hälsa. Emellertid, överflöd av sådana metaboliter reduceras ofta hos äldre personer med mild kognitiv svikt och Alzheimers sjukdom, men en möjlig associering förblev i stort sett okänd...

Läs mer här

När larmet går: 10 viktiga steg att vidta efter ett dataintrång

Alarm
Globalt beräknas dataöverträdelser kosta över $ 4.2m per incident idag. Och de händer i en aldrig tidigare skådad skala när organisationer bygger ut sin digitala infrastruktur - och oavsiktligt utökar företagets attackyta. I USA hade till exempelantalet rapporterade överträdelser till tredje kvartalet 2021 redan överskridit antalet för hela 2020. Det tar alldeles för lång tid för den genomsnittliga organisationen att hitta och begränsa dataintrång – uppskattningsvis 287 dagar idag.

Men när larmen går, vad händer härnäst? Närvaron av ransomware-aktörer, en allt vanligare föregångare till moderna dataöverträdelser, kommer att komplicera saker och ting ännu mer. Här är vad du ska göra, och vad du ska undvika att göra, efter ett brott.
Väldigt likt krishantering när det gäller livsmedelssäkerhet.

Interna revisioner FSSC 22000

Interna revisioner FSSC 22000

Jag kommer med en ny online utbildning i Interna revisioner efter nyår. Den har tyvärr blivit lite försenad. Det har hänt för mycket annat under sommaren/hösten, men nu är den äntligen på gång.
Du kan smygtitta på innehållsförteckning mm här

Är du intresserad av att ge synpunkter på min test av utbildningen eller hålla dig informerad om när den publiceras, så skicka mig ett mail här bara.

Jag är intresserad av kurs i internrevision

Kvalitet 2030 – en agenda för att leda och styra in i framtiden

Blommor

Kvalitetsrörelsen har visat sig ha en imponerande förmåga att utvecklas. Efter fyra generationer rör sig kvalitetsrörelsen in i ett nytt paradigm och en femte generation som formar framtidens kvalitetsutveckling – Quality 5.0 – med ett övervägande fokus på hållbarhet. 

I en nyligen publicerad vetenskaplig artikel lyfter SIQ fram fem teman som har identifierats som särskilt viktiga för framtidens kvalitetsutveckling under det kommande decenniet. Med detta vill SIQ bidra till den framväxande agendan för kvalitetsutveckling 2030.

Läs mer här

Economically Motivated Adulteration (Food Fraud)

FDA logo

FDA (U.S. Food & Drug Administration) har kommit med en ny sammanfattande hemsida för förfalskningar.  Där finns exempel, guidelines mm.

Läs mer här

Ny Online utbildning HACCP, VACCP och TACCP

Några kommentarer från deltagare i kursen:
 • "Utbildningen var väldigt lärorik och gav många nya infallsvinklar på hur man kan jobba med HACCP, VACCP, TACCP. Gav en väldigt bra fördjupning i ämnet. Kan starkt rekommendera denna kurs."

 • "Jag tycker att denna utbildning är riktigt bra! Jag kommer att rekommendera denna utbildning till mina kollegor! Utbildningen borde även finnas tillgänglig på engelska för att vidga träffyta för utrikesfödda. Tack För en riktigt bra utbildning" 

 • "Jag tycker detta var en bra och heltäckande utbildning. Trots att jag jobbat med frågorna tidigare fick jag flera nya vinklar att se på olika saker. Det är inte alltid så självklart"

 • "Jag tycker du gjort denna utbildning bra, och väldigt bra att man kan ladda ner mallar"

 • "Bra genomgång med exempel som är lätta att förstå för utbildningen"
Kursen motsvarar en vanlig klassrumskurs på 2 dagar. Du får ökad förståelsen för de hälsofaror som förekommer i livsmedelskedjan och de verktyg vi har för att förebygga farorna. 

Du lär dig att göra en faroanalys och riskbedömning baserat på Codex Alimentarius samt varianter baserade på BRC, ISO 22 000 och FSSC 22 000 och du får användbara mallar som du kan jobba med.

Kursmaterial består av Videos, Åhörarkopior, Övningsuppgifter och Kunskapsprov. 

Forskning utökar förmågan att upptäcka, döda skadliga biofilmer

Förstör biofilmer

Under de senaste åren har forskare i allt högre grad fokuserat insatserna på biofilm och dess förmåga att frodas i naturen och i livsmedelsproduktions- och bearbetningsanläggningar. Biofilm bildas av en patogen – eller oftare en blandning av olika patogener – som bygger ett skyddande skikt med hjälp av extracellulära polymera ämnen (EPS).

En majoritet av livsmedelsburna sjukdomar kan spåras till patogener som finns i biofilmer, enligt livsmedelssäkerhetsforskning. Akademiker och livsmedelsorganisationer har under de senaste åren intensifierat arbetet med att lära sig mer om biofilm, som naturligtvis bekämpar arbetet med att sanera ytor för kontakt med livsmedel i bearbetnings- och tillverkningsanläggningar.
Läs mer här


Case Study Tanker Cleaning

Rengöring tankbil

INFORMATION OM FALLSTUDIE

Denna fallstudie syftar till att ge ett praktiskt exempel på hur man använder det nyligen publicerade vägledningsdokumentet Tanker Cleaning publicerat av FSSC.

SCENARIO

Under revisionen iakttar revisorn en tom tankbil som anländer för lastning. Revisorn bevittnar lastningen av denna tankbil under revisionen och utvärderar processen, inklusive lastningskrav. Revisorn använder FSSC22000 Vägledning för rengöring av transporttankar som ett stöddokument.

Ladda hem här


Stoppa matförgiftningar

Stoppa matförgiftningar

Stoppa matförgiftningar är mottot för organisationen Stopp Foodborne Ilness och på deras hemsida finns mycket fakta, videos, fallstudier mm om olika typer av matförgiftning.

Spanska förgiftningsöverlevare arrangerar museiprotest

Olivolja

En grupp människor som drabbats av ett stort förgiftningsutbrott i Spanien från förfalskad olivolja för flera decennier sedan har försökt öka medvetenheten om händelsen, enligt medieuppgifter.

Reuters rapporterade att de överlevande gick in på Konstgalleriet El Prado i Madrid på tisdagen och hotade att begå självmord. De avlägsnades av säkerhetstjänstemän eller lämnades frivilligt efter flera timmar. En av de sex inne i museet satt i rullstol.

r 1981 ledde intag av bedräglig olivolja till upptäckten av ett utbrott som senare kallades toxic oil syndrome (TOS). Orsaken tros ha varit rapsolja denaturerad med anilin och olagligt såld som olivolja.

Minst 20 000 människor drabbades och 350 dog kort efter sjukdomsuppkomst och många fler utvecklade kronisk sjukdom som leversjukdom. Vissa studier satte dödssiffran till mer än 2 000.

Läs mer här


Online utbildning av all personal

Hälsofaror

Utbildning av all personal är grunden för att skapa en kultur för livsmedelssäkerhet och för att öka förståelsen för de hälsofaror som förekommer i livsmedelskedjan och de verktyg vi har för att förebygga.

Kursen är ca två timmar, uppdelad i fyra avsnitt, så det är lätt att lägga in under en eller flera dagar med kortare avsnitt.  Köp utbildningsplatser för flera stycken (t.ex. för en avdelning) och så får alla en egen inloggning och kan gå kursen Corona-säkert när det passar.    

Gör som andra gjort, begär en offert för utbildning av all personal - kunskap lönar sig alltid.

Du kan också Prenumerera på kursen på ett år i taget och får då möjlighet att t.ex. använda den för att utbilda  X antal nyanställda under året.

Headspace-test kan upptäcka förfalskad sesamolja

Sesamolja

En snabb och enkel labbteknik kan hjälpa till att upptäcka förvanskning av sesamolja, en högvärdig ätbar olja som används i stor utsträckning i kinesisk och sydostasiatisk mat.

Tekniken – känd som headspace gaskromatografi-jon rörlighetsspektrometri (HS-GC-IMS) - kunde skilja mellan äkta prover av sesamoljor som förvärvats från livsmedelsförsäljare i Wuhan, Kina, och håna förfalskningar som skapats genom att blanda sesamolja essens i andra, billiga oljor som soja, bomullsfrö och raps.
Läs mer här

Ny forskning hjälper industrin att tackla starka biofilmer med mer effektiva metoder

Biofilmer

Ny forskning från Campden BRI har kastat ljus över artsammansättningen av biofilmer från livsmedelsindustrin och de mest effektiva metoderna för att ta bort dem – att hjälpa livsmedelsföretag att minimera hållbarhetsrelaterade frågor som ofta förknippas med biofilmer.

Forskningen fann att nuvarande metoder som används för att hantera biofilmer kanske inte är så effektiva som man tidigare trott, vilket ledde forskarna att undersöka ett riktat tillvägagångssätt för att hjälpa tillverkare att identifiera och övervinna sina specifika biofilmrelaterade problem.

Läs mer här

Två livsmedel drottningen inte äter och de 6 livsmedel jag själv inte äter

Drottningen

Bill Marler är den mest framstående livsmedelssäkerhetsadvokaten i USA. Han har företrätt offer i nästan alla livsmedelsburna sjukdomsutbrott i USA under de senaste 20 åren, inklusive de senaste i Costco och Chipotle. Han vet hur skrämmande de här sjukdomarna är. Chockerande nog insjuknar varje år 48 miljoner amerikaner i matförgiftningar och skickar 128 000 till sjukhuset och 3 000 till en tidig grav.

Så vi frågade honom om det finns någon mat som han aldrig äter. Han namngav sex stycken:

Läs mer här

Kan kall plasma vara framtiden för livsmedelssäkerheten?

Kall plasma

Kall plasma har fångat forskarnas fantasi inom nästan alla områden, och livsmedelssäkerhet är inget undantag. USDA och konsumentgrupper fortsätter att finansiera kall plasmaforskning, och resultaten är potentiellt revolutionerande.

Plasma, som anses vara det fjärde tillståndet av materia efter fasta ämnen, vätskor och gaser, skapas genom att bryta isär gasmolekyler och göra en plym av laddade elektroner och joner, enligt ScienceMag.org. Kall plasma skapas genom att skicka snabba och heta elektroner genom kalla gaser. Eftersom kall plasma är energisk, men också kall, har den unika förmågor och möjligheter.

Läs mer här

Ny visselblåsartjänst

Visslan

Ett Malmöföretag står bakom en ny visselblåsartjänst. Nu prisas entreprenörerna Daniel Vaknine och Måns Skogman för arbetet som ska göra det säkert, enkelt och transparent att slå larm om missförhållanden.

Tjänsten lanserades i somras inför den nya visselblåsarlag som börjar gälla i Sverige den 17 december. En lag som säger att alla företag med över femtio anställda ska ha någon form av visselblåsarfunktion. Dessutom skyddar lagen personer som rapporterar om missförhållanden.

Läs mer här

BRCGS Agents & Brokers utg 3

BRCGS Agents & Brokers
Sammanfattning av ändringar
 • Överensstämmelse med andra BRCGS-standarder som återspeglar god praxis 
 • Minska exponeringen för bedrägerier och skapa förtroende för robusta system för att skydda mot bedrägerier som begås längre tillbaka i leveranskedjan.
 • Klausulerna för godkännande av leverantörer och tjänsteleverantörer har utökats.
 • Utvidgning av kraven på produktsäkerhetskultur.
 • Hantering av incidenter, produktåterkallelse och produktuttag för att minimera påverkan.
 • Uppdateringar av korrigerande åtgärder, förebyggande åtgärder och analyser av grundorsak för att återspegla bästa praxis
 • Uppdateringar av ytterligare frivilligmodul om US Food Safety Modernization Act (FSMA).

Läs mer här


Kommer en ny metod för frysning av livsmedel att förbättra livsmedelskvaliteten och livsmedelsförädlingen?

Isokorisk frysning

Isokorisk frysning kan förändra livsmedelsindustrins koldioxidutsläpp och energiavtryck enligt forskare från University of California-Berkeley som genomförde en studie om konceptet med USDA: s Agricultural Research Service.

Metoden kallas isokorisk frysning och innebär i huvudsak att placera livsmedel i en förseglad och styv behållare. Förvaringsbehållaren, tillverkad av hårdplast eller metall, fylls sedan med vätska – som vatten – och fryses. Det viktiga är att inte all vätska i behållaren är frusen, så maten blir inte till fast is. Endast cirka 10% av volymen fryser under processen, och så länge maten förblir inom den härdade isen kommer kristallisering inte att hända. Dessutom förhindrar tryck som byggs upp inuti behållaren naturligt att isen expanderar.

Läs mer här


Verktyg för riskbedömning i realtid för livsmedelssäkerhet

Threat Assessment

Safefood 360 har kommit med en fristående modul för riskbedömning av livsmedel med hjälp av offentligt tillgängliga data och få en omfattande riskprofil för en leverantör på några sekunder.

Läs mer här


God produktionshygien är ”licence to produce”

Produktionshygien

God produktionshygien är avgörande för hög livsmedelssäkerhet och god hållbarhet för de produkter som tillverkas av ett företag. Livsmedelssäkerhet är en förutsättning för att existera som livsmedelsföretag och god hållbarhet är en viktig konkurrensfråga.

DMRI har i en undersökning visat hur viktigt det är med "mellanrengöring" på en skivningslinje och att rengöring med dukar indränkta i alkohol har en god effekt

Läs mer här


Vitpeppar mål för bedragare

Peppar
All peppar produceras av bären (pepparkorn) från samma växt – Piper nigrum – men olika sorter produceras med olika bearbetningstekniker. Svartpeppar är gjord av kokta och torkade omogna pepparkorn, medan vitpeppar är gjord av mogna pepparkornsfrön som blötläggs i vatten som leder till jäsning.

Det extra bearbetningssteget höjer priset på vitpeppar, vilket gör det till ett mål för ekonomiskt motiverad förvanskning (EMA), enligt Bia, som i allmänhet blandas ut med ämnen som skal, skinn, förbrukade material och mjöl.


DEN EKONOMISKA EFFEKTEN FÖR ANLÄGGNINGAR SOM ÄR VERKSAMMA ENLIGT BRCGS-CERTIFIERING

Ekonomiska effekter
Denna forskning syftar till att rätta till bristen på bevis genom att använda interna och externa datamängder för att identifiera värdet av certifiering för certifierade livsmedelsföretag, den bredare leveranskedjan och säkrare livsmedel för konsumenterna. 

I detta dokument kommer man att undersöka om certifiering till BRCGS-program ger ytterligare värde jämfört med andra standarder när det gäller livsmedelssäkerhet, topline-tillväxt, lönsamhet, modernisering och driftseffektivitet.

Detta har genomförts genom intervjuer på efterfrågesidan med stora varumärken, en genomgång av omfattande litteratur om certifierings- och livsmedelssäkerhetsstandarder och data från cirka 450 svar på en undersökning av livsmedelsföretagare (FBOs).

Forskningen utfördes av University of London och rapporten är författad av Dr Ray Lamber och Dr Marion Frenz.

Insight report BRCGS-CERTIFIERING

Insikter BRC
Vill du veta hur du ligger till jämfört med konkurrenterna i samma kategori livsmedel eller förpackningar, så hittar man på BRC Participate rapporter för varje kategori under rubriken "Resources" och "Insight Reports"
Rapporten finns att ladda ned på BRC Participate för de som är medlemmar

Investera i utbildning och kompetens On-line

VÄXA MED LIVSMEDEL

Öka din kompetens genom att gå någon av mina online-utbildningar.
Du anmäler dig på hemsidan eller vill du hellre ha faktura så skicka epost till mig    

Några fördelar för Dig som kund med webb-utbildning är bl.a.
 • Du har tillgång till utbildningen så länge den finns kvar på webben eller tidsbegränsat för vissa kurser
 • Du kan se den hur många gånger som helst
 • Använd PC, Mac, smartphone eller läsplatta
 • Du kan pausa och starta och sluta när det passar
 • Du slipper resa och frånvaro
 • Utbildningarna är uppdelade i flera avsnitt
 • Ingår åhörarkopior, övningsuppgifter mm som vid andra kurser, som du enkelt laddar hem
 • Intyg över genomförd utbildning

Till Webb-utbildning    

Frågor ?

Liksom tidigare kan jag i mån av tid svara på kortare frågor som rör tolkning av olika standarder mm (BRC, BRC IoP, FSSC 22 000), men ni får maila frågorna direkt till  FRÅGA

Är frågorna av allmänt intresse kommer jag även att ta upp dessa i nyhetsbrevet men i så fall som anonyma frågor. 


Gratis Nyhetsbrev

Känner Du någon som vill ha Nyhetsbrevet, så kan De anmäla sig här
Anmäl Dig Här 

Jan Klingspor

Lev väl

Jan

PS

Gillar Du mitt nyhetsbrev, hjälp mig gärna att sprida det på sociala medier genom att klicka på knapparna nedan, så blir jag glad 

Facebook

Online-utbildningar

VÄXA MED LIVSMEDEL
Öka din kompetens genom att gå någon av mina online-utbildningar. Annons

ESET Multi-Device Security
ESET Smart Security med stöd för Windows, Mac, Linux och Android. 
Licensen finns för 1 -10 enheter

ESET Smart Security är en perfekt produkt för alla de kunder som behöver skydda flera enheter med lätta och kraftfulla antivirusprogram. 

Samma lätta och kraftfulla skydd oavsett plattform och självklart gratis support på svenska om det skulle behövas.

Du kan byta och flytta licenserna som du vill under licensperioden, så länge som du bara har det installerat på det antal enheter som licensen gäller för.


Annons

ControlCert
                                                          .

Google Analytics

Google Analytics är en tjänst som används på vår webbplats som spårar, rapporterar trafik och mäter hur användare interagerar med vårt webbplatsinnehåll för att vi ska kunna förbättra den och ge bättre tjänster.