2022-Augusti

Ekologiska produkter GAP-analys bedrägeri

skylt

Med tanke på kriget i Ukraina, stigande inflation och störningar i den globala leveranskedjan, samt brist på många varor så har riken för livsmedelsbedrägerier ökat markant.
Köper Du ekologiska produkter eller ingredienser?
Har du gjort en faro-analys för förfalskning?
Vill du ha inspiration till frågor man kan ställa sig, tex:

 • Har ni en karta/inventering av er ekologiska leveranskedja?

 • Produktverifieringsprocess för att fortlöpande bekräfta den godkända ekologiska statusen

 • Testas spårbarhet

 • Massbalans

 • Har ni några kontrollpunkter?

 • Utbildningsprogram

 • ...

Läs mer här

Validering av termiska processer som tillämpas på livsmedel med låg vattenaktivitet

torra produkter
Eurofins i USA ornar ett intressant seminarium 23 aug som man kan anmäla sig till.
Detta webbseminarium beskriver konceptet, utformningen och genomförandet av lämpliga valideringsstrategier och procedurer avsedda att mildra mikrobiologiska faror i LWAF.

I samband med FDA-regler är livsmedel med låg vattenaktivitet (LWAF) de produkter med en vattenaktivitet (aw) på mindre än 0.85. Under många decennier trodde man att dessa produkter utgjorde en låg mikrobiologisk risk. Detta var fallet eftersom den lilla mängden "kemiskt fritt" vatten i dessa produkter inte är tillräckligt för att stödja aktiv tillväxt av bakteriella patogener. Olika livsmedelsrelaterade sjukdomsutbrott, som började med ett massivt utbrott av salmonella på grund av konsumtion av jordnötssmör 2008-2009, ökade dock medvetenheten om risken till följd av förlängd överlevnad av patogener i dessa produkter även i avsaknad av aktiv tillväxt.

Denna situation ledde till utfärdandet  i USA av lagen om modernisering av livsmedelssäkerhet, som undertecknades som lag 2011. De resulterande förordningarna krävde validering av kontrollåtgärder som syftar till att eliminera eller minska risken för mikrobiologiska faror i denna typ av produkter.

Termiska processer (t.ex. rostning, torkning, extrudering, bakning etc.) som ursprungligen var avsedda att ge önskvärda funktionella eller bevarande egenskaper i dessa produkter påstås ofta ge ett "dödssteg" mot mikrobiella patogener. I dessa fall måste livsmedelsprocessorn vetenskapligt visa att sådana processer kan ge den påstådda patogenreduktionen.

BRCGS Guide to Product Safety Culture

BRCGS Quality Culture
För de som är BRC certifierade eller har tillgång till BRC Participate finns nu en guide till Vad är det? och 10 steg till att förbättra kulturen, samt ett par praktikfall

Ny utbildning - Interna revisioner IFS Food 8

Du kommer att lära Dig

OBS Kursen baseras på IFS Food 8 Draft och det ingår checklista med min egen svenska översättning av kraven i IFS Food 8 Draft. Alla som går kursen kommer också senare att få svensk översättning av kraven IFS Food 8 när den har publicerats.

 • Allt från förberedelser, genomförande, avslutning och uppföljning.
 • Hur ställer man bäst frågor?
 • Vad skall man fråga om?
 • Hur hittar jag förbättringar?
 • Vad är kraven i IFS Food
 • Svensk Checklista på kraven
 • Hur tolkar man kraven?
 • Vad är en avvikelse?

Allt detta och mycket mer hittar du i min kurs för interna revisioner. Interna revisioner är ett utmärkt sätt att lära sig hur hela företaget fungerar och samverkar. Även en bra plantskola för chefer i företaget.

Kursen motsvarar en normal lärarledd kurs på 2 dagar och det ingår ett avslutande prov som måste vara godkänt för att få ett intyg på genomgången kurs.
Läs mer om kursen här

SLV Uppdaterad guide underlättar för företag att värdera risker med odeklarerade allergener

Allergener
Allergener som mjölk, ägg och jordnöt kan förorena livsmedel och utgöra en risk för allergiker. I Livsmedelsverkets guide för riskvärdering av allergener får du som företagare hjälp att beräkna vilka risker denna förorening medför. 

Guiden beskriver inte vid vilken risknivå du som företag behöver vidta åtgärder men förslag till åtgärder finns bland annat i Branschriktlinjer för allergi samt i Codex Code of practice for allergen management.

RASFF - food and feed safety alerts

RASFF

EU har en av de högsta standarderna för livsmedelssäkerhet i världen – till stor del tack vare den gedigna EU-lagstiftning som finns och som säkerställer att livsmedel är säkra för konsumenterna. Ett viktigt verktyg för att säkerställa informationsflödet för att möjliggöra snabba reaktioner när risker för folkhälsan upptäcks i livsmedelskedjan är RASFF – systemet för snabb varning för livsmedel och foder.

Bilden ovan visar statistik för varningar för Sverige för 2019 (senaste statistiken tyvärr)

RASFF-portalen

RASFF-portalen har en interaktiv sökbar onlinedatabas. Det ger allmänheten tillgång till sammanfattande information om de senast överförda RASFF-anmälningarna samt möjligheten att söka efter information om alla meddelanden som utfärdats tidigare. 

Läs mer här

Uppskattad Online utbildning HACCP, VACCP och TACCP

System för HACCP, VACCP och TACCP
Några kommentarer från deltagare i kursen:
 • "Utbildningen var väldigt lärorik och gav många nya infallsvinklar på hur man kan jobba med HACCP, VACCP, TACCP. Gav en väldigt bra fördjupning i ämnet. Kan starkt rekommendera denna kurs."
 • "Jag tycker att denna utbildning är riktigt bra! Jag kommer att rekommendera denna utbildning till mina kollegor! Utbildningen borde även finnas tillgänglig på engelska för att vidga träffyta för utrikesfödda. Tack För en riktigt bra utbildning" 
 • "Jag tycker detta var en bra och heltäckande utbildning. Trots att jag jobbat med frågorna tidigare fick jag flera nya vinklar att se på olika saker. Det är inte alltid så självklart"
 • "Jag tycker du gjort denna utbildning bra, och väldigt bra att man kan ladda ner mallar"
 • "Bra genomgång med exempel som är lätta att förstå för utbildningen"
Kursen motsvarar en vanlig klassrumskurs på 2 dagar. Du får ökad förståelsen för de hälsofaror som förekommer i livsmedelskedjan och de verktyg vi har för att förebygga farorna. 

Du lär dig att göra en faroanalys och riskbedömning baserat på Codex Alimentarius samt varianter baserade på BRC, ISO 22 000 och FSSC 22 000 och du får användbara mallar som du kan jobba med.

Kursmaterial består av Videos, Åhörarkopior, Övningsuppgifter och Kunskapsprov. 

Ovanliga bakterier hittades i Gulf-området av Mississippi-CDC-undersökning

Röntgenbild

Globala uppvärmningen och globala kontakter gör att nya risker dyker upp hela tiden. Mississippi State Department of Health, genom en gemensam utredning med Centers for Disease Control and Prevention, har för första gången i USA upptäckt en ovanlig bakterie som orsakar melioidos.

Burkholderia pseudomallei är en jordlevande bakterie som är endemisk för världens tropiska och subtropiska regioner, såsom Thailand och norra Australien, På senare tid har dock naturkatastrofer spridit den till områden som södra Kina, Hong Kong och länder i Amerika.

Burkholderia pseudomallei har överlevt i destillerat vatten i 16 år, vilket visar att det kan leva i vatten om en specifik miljö tillhandahålls.

Det infekterar människor och andra djur oftast boskap som getter, grisar och får. Det kan också infektera växter i laboratoriemiljö

Symtom och komplikationer
Den kliniska bilden kan variera från symtomlöshet, lätta luftvägsbesvär till elakartad sjukdom. Patienten kan drabbas av blodförgiftning (sepsis), få en svår lunginflammation med vävnadssmältningar och var i lungsäckarna, utveckla benröta med mera.

Läs mer här


Ett spray-on-alternativ till plastfolie 

Avocado

Stärkelsebaserade fibrer förbättrar skyddet och minskar förstörelsen.
I syfte att producera miljövänliga alternativ till plastförpackningar och behållare har en Rutgers-forskare utvecklat en biologiskt nedbrytbar, växtbaserad beläggning som kan sprutas på livsmedel, skydda mot patogena och förstörande mikroorganismer och transportskador.

Den skalbara processen kan potentiellt minska den negativa miljöpåverkan av livsmedelsförpackningar av plast samt skydda människors hälsa.

Hur man bedömer risker när man hanterar allergener

Allergen risker
Riskbedömning utgör grunden för allergenhantering. Men trots utvecklingen av robusta metoder för riskbedömning av allergener är den praktiska användningen av dessa ännu inte utbredd inom livsmedelsindustrin. ILSI:s expertgrupp för kvantitativ riskbedömning av livsmedelsallergener (QRA) har publicerat ett vägledningsdokument och verktyg för att stödja bättre QRA-användning av livsmedelsföretag.

Genom att publicera denna vägledning syftar ILSI:s expertgrupp till att främja enhetlighet i dokumentation, beslutsfattande och tillämpning av kvantitativ riskbedömning av allergener i livsmedel. 
Ett gediget dokument på nästan 200 sidor med många exempel och även många länkar till annan information.

Läs mer här


Lär Dig mer om IFS Food 8

OBS Kursen baseras på IFS Food 8 Draft och det ingår checklista med min egen svenska översättning av kraven i IFS Food 8 Draft. Alla som går kursen kommer också senare att få svensk översättning av kraven IFS Food 8 när den har publicerats.
Du kommer att lära Dig
 • Vad är kraven i IFS Food
 • Svensk Checklista på kraven
 • Hur tolkar man kraven?
 • Övningsuppgifter
 • Åhörarkopior mm
 • ...
Allt detta och mycket mer hittar du i min kurs för IFS Food 8 Orientering

Kvalitetsbristkostnader - Vad kostar ett misstag?

Kvalitetsbristkostnader

Ett enda misstag kan kosta ett företag betydligt mer än vad man lägger på kostnader för ledningssystem, kontroller, analyser mm. Kanske bra att ta upp inför nästa års budgetförhandlingar. Vad kostar en veckas eller månads stillestånd för er plus ev återkallelsekostnader?

Ett tydligt exempel är chokladföretaget Callebaut i Belgien, som fick minst en månads stillestånd i fabriken plus kostnader för rengöring och sanering  orsakat av Salmonella i en råvara.

Ett annat exempel är Ferrero, som nyligen återupptog verksamheten vid en fabrik i Belgien som tillverkar Kinder-produkter, står också inför en betydande ekonomisk inverkan efter ett monofasiskt Salmonella Typhimurium-utbrott där det insjuknade nästan 450 personer.

Nicolas Neykov, chef för Ferrero France, sa till tidningen Le Parisien i maj att händelsen kommer att kosta företaget "tiotals miljoner euro".

Hanterar man råvaror med den här typen av risker kan det finnas all anledning att hålla råvaror i karantän till dess att de kan frisaläppas även om det också kostar.
Läs mer här

Global Standard Food Safety (Issue 9)

Global Standard Food Safety (Issue 9)

BRC har nu publicerat utg 9 av standarden. Revisioner mot den nya standarden kommer att ske från 1 februari 2023. 

De viktigaste ändringarna från den tidigare version 8 inkluderar:

 • Codex-uppdateringar från slutet av 2020 inräknade i avsnitt 2
 • Ytterligare validering krävs för HACCP-planen (2.12) och påståenden (5.2)
 • Uppdatering av referenser till "säkerhet, äkthet, laglighet och kvalitet" mer konsekvent i hela The Standard
 • Förstärka vikten och många element kring livsmedelssäkerhetskultur
 • Nytt avsnitt om primär omvandling av djur (5.9)
 • Fokus på internrevisioner (3.4)
 • Uppdaterade avsnitt 8 (Zonindelning), 9 (Handelsvaror) och 3.5.4 (Outsourcad)
 • Ytterligare krav för utrustning (4.6)
 • Ändringar i Livsmedelsförsvar (4.2) och Livsmedelsbedrägerier (5.4)
 • Förfarandekrav för produktutveckling (5.1.1)
 • Speglade kontroller för röntgen som för metalldetektering (4.10)
 • Uppdaterat avsnitt om laboratorietestning (5.6)
 • Åtgärdsgränser relaterade till EMP (4.11.8)
De som är certifierade kan gratis hämta standarden som PDF på BRC Participate.

Läs mer här

Importerad Olivolja till Kina

Olivolja

En studie av kommersiellt importerade extra jungfruoljeprodukter till Kina har visat att mer än 71 procent av proverna inte uppfyllde officiella standarder, antingen för att de oxiderades, förfalskades eller felmärktes avseende ursprung.

Forskarna bakom arbetet, från Kina och Spanien, analyserade 85 flaskor EVOO importerade från Spanien, Grekland, Italien, Turkiet, Tunisien och Australien som tillhandahålls av tullen i Qianjiang, Hangzhou, inklusive 18 som märktes som produkter med skyddad ursprungsbeteckning (SUB) och nio som påstod sig vara ekologiska produkter.

Själv har jag slutat med olivolja. Skånsk ekologisk rapsolja är minst lika bra om inte bättre!

Läs mer här

Kända kända? Okända okända?
Känn din problemtyp för att rama in ditt svar

Skylt
Av John W. Spink, PhD / Den 19 juli 2022

Om du inte förstår vilken typ av fråga du besvarar kan du använda fel verktyg. Att upptäcka artbyte är till exempel något helt annat än att förhindra bedrägerier med ursprungslandsmärkning. Känd känd? Känd okänd? Okänd okänd? Klassificeringen gör skillnad.

Min goda vän och frekventa samarbetspartner Jason Bashura (tidigare medlem av FDA Food Defense Team) utmanade mig att tänka på USA: s dåvarande utrikesminister Donald Rumsfelds klassificering av problem som kända-kända, kända-okända, okända-kända och okända (okända-okända). Rumsfeld blev förlöjligad eftersom detta lät som gibberish. Men detta är ett kritiskt intelligensanalyskoncept eftersom typen av övervakning, förebyggande och svar är mycket olika för varje typ av problem. Så ofta använder vi - som människor, konsumenter, livsmedelsforskare, brottsutredare etc. - samma verktyg när vi svarar på alla problem. Någon sa en gång: "Om du är en hammare ser allt ut som en spik."

Läs mer här

Hur man fastställer man hållbarhetstid?

Tavla

Linda Everis, forskningsledare på Campden BRI
I denna whiteboard-presentation diskuterar Linda Everis - huvudforskare för mikrobiologisk säkerhet och förskämning, hur man fastställer en hållbarhetstid. 

I denna video behandlar hon:

 • Vad är hållbarhet?
 • Varför rätt hållbarhet är viktigt
 • Hur prediktiv modellering kan hjälpa till
 • Vad är inokulerade teststudier?

Campden BRI har publicerat en ny riktlinje för att hjälpa branschen att fastställa en hållbarhetstid för kylda livsmedel. 

Se mer här


Kina kopplar sju covid-19-utbrott till livsmedelsförpackningar

Covid

Kina har kopplat sju COVID-19-utbrott och nästan 700 fall till förorenade importerade frysta livsmedelsförpackningsmaterial.

Forskare sa att arbetet stöder spekulationer om att kylkedjemat fungerar som en väg för SARS-CoV-2 och kan utgöra en risk för virusöverföring mellan länder och regioner.

Sju utbrott och 689 fall kopplades till importerade kylkedjemat från juni 2020 till mitten av juli 2021, enligt studien i China CDC Weekly.

SARS-CoV-2-förorenad fryst torsk förvarades i kylförvaring i 11 månader i Dalian sedan juli 2020, men infekterade fortfarande arbetare under hanteringen. Forskare sa att detta visar att SARS-CoV-2 kan behålla sin smittsamhet i minst 11 månader vid en låg temperatur på minus 18 grader C.

Se mer här


Clean, Separate, Cook and Chill Superheroes

Food Safety

 Enkel, kortfattad och bra beskrivning av det viktigaste i livsmedelshygien:
 Rengöring, Separera, Uppvärmning och Nedkylning.
 Läs mer här .


Investera i utbildning och kompetens On-line

VÄXA MED LIVSMEDEL

Öka din kompetens genom att gå någon av mina online-utbildningar.
Du anmäler dig på hemsidan eller vill du hellre ha faktura så skicka epost till mig    

Några fördelar för Dig som kund med webb-utbildning är bl.a.
 • Du har tillgång till utbildningen så länge den finns kvar på webben eller tidsbegränsat för vissa kurser
 • Du kan se den hur många gånger som helst
 • Använd PC, Mac, smartphone eller läsplatta
 • Du kan pausa och starta och sluta när det passar
 • Du slipper resa och frånvaro
 • Utbildningarna är uppdelade i flera avsnitt
 • Ingår åhörarkopior, övningsuppgifter mm som vid andra kurser, som du enkelt laddar hem
 • Intyg över genomförd utbildning

Till Webb-utbildning    

Frågor ?

Liksom tidigare kan jag i mån av tid svara på kortare frågor som rör tolkning av olika standarder mm (BRC, BRC IoP, FSSC 22 000), men ni får maila frågorna direkt till  FRÅGA

Är frågorna av allmänt intresse kommer jag även att ta upp dessa i nyhetsbrevet men i så fall som anonyma frågor. 


Gratis Nyhetsbrev

Känner Du någon som vill ha Nyhetsbrevet, så kan De anmäla sig här
Anmäl Dig Här 

Jan Klingspor

Lev väl

Jan

PS

Gillar Du mitt nyhetsbrev, hjälp mig gärna att sprida det på sociala medier genom att klicka på knapparna nedan, så blir jag glad 

Facebook

Online-utbildningar

VÄXA MED LIVSMEDEL
Öka din kompetens genom att gå någon av mina online-utbildningar. Annons

ESET Multi-Device Security
ESET Smart Security med stöd för Windows, Mac, Linux och Android. 
Licensen finns för 1 -10 enheter

ESET Smart Security är en perfekt produkt för alla de kunder som behöver skydda flera enheter med lätta och kraftfulla antivirusprogram. 

Samma lätta och kraftfulla skydd oavsett plattform och självklart gratis support på svenska om det skulle behövas.

Du kan byta och flytta licenserna som du vill under licensperioden, så länge som du bara har det installerat på det antal enheter som licensen gäller för.


Annons

ControlCert
                                                          .

Google Analytics

Google Analytics är en tjänst som används på vår webbplats som spårar, rapporterar trafik och mäter hur användare interagerar med vårt webbplatsinnehåll för att vi ska kunna förbättra den och ge bättre tjänster.