2017 - Maj

Nya ISO/DIS  22 000 – 2017,   Vad är Nytt?

Nya ISO 22000

Nu har äntligen engelska utkastet publicerats till ISO/DIS 22 000 – 2017. Det är mycket nyheter och alla företag certifierade mot ISO / FSSC 22 000 kommer att behöva göra en hel del uppdateringar och förändringar.

Den nya standarden kommer precis som i dag att gälla för alla områden från jord till bord, dvs för förpackningar, livsmedelstillverkning, lagring och distribution, cartering mm.

Viktigaste Nyheter·        

 •  Ny struktur och många nya rubriker och nytt innehåll
 • Tydligare åtskillnad på kraven för HACCP och för Verksamhetsstyrning
 • Faroanalys, ny bedömning
 • CCP / oPRP ny bedömning
 • Bättre definitioner och nomenklatur

Ny struktur och många nya rubriker

Standarden har nu en klart mycket bättre struktur och följer nu samma indelning som nya ISO 9001 och 14 001 och är på det hela taget lättare att läsa och förstå och med en mer logisk indelning och själva kravdelen har följande kapitel:

4       Context of the organization
5       Leadership
6       Planning
7       Support
8       Operation
9       Performance evaluation of the food safety management system
10    Improvement            
       

Skillnad på HACCP och Verksamhet

Standarden är nu uppbyggd som två st förbättringshjul (Plan, Do, Check, Act) som delvis går i varandra:

 • Ett för verksamheten (ledning, planering, stödfunktioner, drift, prestanda och utvärdering, samt förbättringar),
 • samt ett PDCA-hjul för HACCP (skapa HACCP, införa och styra, verifiera, utvärdera och förbättra)

Faroanalys, ny bedömning

När det gäller faroanalysen kommer de flesta företag behöva uppdatera den man har i dag, eftersom man nu tydligt skriver att bedömningen av sannolikheten för faran skall ske som om det inte finns några styrande åtgärder.

Ett exempel skulle kunna vara för pastörisering av mjölk:
Hur sannolikt är det att ngn blir sjuk om styrningen för pastörisering av mjölken inte fungerar?

Syftet är att man som ett första steg tydligare skiljer ut de delar av processen som man måste styra
och därefter skall man i nästa steg bestämma vad som är oPRP eller CCP.

CCP/oPRP ny bedömning

Val och kategorisering i CCP eller oPRP är också ändrat och även här kommer de flesta företag behöva uppdatera sina bedömningar.

Fortfarande skall val av CCP och oPRP göras på ett logiskt sätt och man skall bedöma följande för varje styrpunkt:

 • sannolikheten för fel i dess funktion eller för en signifikant processvariation
 • allvarlighetsgraden för fel i dess funktion. Bedömning av allvarlighetsgraden ska också omfatta ytterligare fyra st kriterier.

Med andra ord, så är summan av kardemumman att det behövs ett nytt "beslutsträd".

Något beslutsträd finns dock ännu inte i standarden utan det får man skapa själv utifrån det "logiska tillvägagångssätt" som beskrivs i standarden.

För varje styrpunkt ska man också fastställa:
 • gränsvärden (kritiska och/eller mätbara/ konstaterbara okulära)
 • övervakning
 • korrigerande åtgärder

Utbildning ISO 22 000

Standarden finns i nuläget bara på engelska. Själv håller jag nu på och översätter standarden till svenska och tar under sommaren fram utbildningsmaterial på svenska. 

Jag räknar med att ha den första utbildningen efter sommaren i Malmö och återkommer senare om tid och plats. 

Är du intresserad, så gör redan nu en

  Intresseanmälan nya ISO 22 000, så är du först i kön.

Det är lika bra att sätta igång nu direkt med uppdateringarna, för det kommer att krävas en hel del blod, svett och tårar för de allra flesta berörda organisationer och det kommer att ta tid, men jag tror det kommer att bli klart bättre än tidigare. 

Tidplan

Den slutliga utformningen av standarden väntas bli godkänd i April 2018 och publicerad i Nov 2018.
Vad det kommer att bli för övergångstider är ännu inte fastställt, men det skulle inte förvåna mig om FSSC kommer att ha en kort övergångstid. 

Hoppas vi ses till hösten för att diskutera nya tolkningar!Validering av rengöring

Mar-A-Lago

Safefood 360 har publicerat en bra skrift med detaljerad beskrivning av hur man Validerar Rengöring, dvs man bevisar att rengöringsmetoderna är så bra som  de behöver vara. Exempelvis kan det gälla rengöring av en linje från allergener innan man skiftar till en annan produkt.

I skriften går man igenom 19 olika steg för att validera

1.       Establish Validation Team
2.       Define and Document
3.       Cleaning Validation
4.       Methodology
5.       Collect Scientific Data
6.       Conduct Hazard Analysis
7.       Conduct Risk Assessment
8.       Categorize Cleaning
9.       Programs
10.    Document, Approve and Use
11.    SSOP’s
12.    Define Cleaning Schedules &
13.    Verification
14.    Training
15.    Conduct Validation
16.    Analyze Results
17.    Document Validation &
18.    Conclusion
19.    Revalidation

Har själv bara hunnit skumma igenom texten, men den verkar klart läsvärd. På hemsidan för Safefood 360 finns även Excelmallar mm för att dokumentera och utvärdera valideringen och även många andra bra dokument som jag skrivit om tidigare.

Läs mer här  (du är tvungen att registrera dig för att kunna ladda hem)


Falska Ekologiska Certifikat 

USDA

Falska ekologiska certifikat dyker upp med jämna mellanrum. 

USDA har en lista på de som rapporteras till dem och som uppdateras kontinuerligt och det går även att rapportera in själv.

Läs mer här


Tips inför en FDA inspektion (eller annan revision)

FDA
Jag läste en bra artikel om hur man hanterar en FDA inspektion och mycket av det kan också tillämpas vid vanliga revisioner.

Rubrikerna i artikeln behandlar följande:

 1. You are guilty until proven innocent
 2. You are not alone
 3. You are the company spokesperson
 4. Take lots of notes
 5. Seek first to understand, then to be understood
 6. Answer the question being asked
 7. Know what is in scope and what is out of scope
 8. Don’t sign or initial anything


Rena händer räddar liv, broschyr. Viktigt med handhygien

FDA
Folkhälsomyndigheten har publicerat ett antal affischer, broshyrer och OH-bilder m.m. om handhygien.

Visserligen avsedda ör personal inom vård och omsorg men mycket är tillämpbart  även på livsmedelstillverkning eller förpackningsindustri,

Ingår i materialet Rena händer. Berättar om när och varför man desinfekterar händerna samt hur smittspridning via händerna går till.

Materialet Rena händer räddar liv innehåller Affischer i A4
 • Så desinfekterar du händerna (vårdpersonal)
 • Så spritar du händerna (patient)
 • Ta dig tid till handhygien
 • Handhygien är väl använd tid
Broschyrer
 • Allt du vill veta om handhygien
 • Modell för förbättrad handhygien
 • Viktigt med handhygien
 • Viktigt med handskar
 • Mät förbrukningen
Affischer och broschyrer för nedladdning och tryck
Material om god handhygien på andra språk

Föreläsningsmaterial

En presentation om vårdrelaterade infektioner, hur de uppkommer och hur smittspridning kan motverkas genom god handhygien och följsamhet till övriga basala hygienrutiner. Dessutom finns information om det nationella materialet Rena händer räddar liv från SKL och Folkhälsomyndigheten. Presentationen riktar sig till vård- och omsorgspersonal.

Presentationerna finns som bildspel och som pdf. De har ett tillhörande talmanus:


Inget åtal för misstänkta köttfusket på Gotland

FDA

Hundratals ton utländskt kött tros ha sålts som svenskt – men vidare utredning skulle bli för dyr menar åklagaren

De gotländska köttföretagen Gothemsgårdens slakteri och dess systerföretag Gotland K&D blev i januari förra året föremål för en utredning, sedan de efter en livsmedelskontroll av Stockholms stads miljöförvaltning misstänktes för att ha sålt hundratals ton utländskt kött som svenskt.

Enligt misstankarna ska det ha rört sig om tyskt och nederländskt kött som importerats och märkts om till svenskt kött. I Aftonbladets granskning vid tidpunkten uppskattades mängden ha uppnått flera hundra ton kött. Dessutom misstänktes nio ton icke Kravmärkt kött ha sålts under Krav-flagg. Enligt Gothemsgården själva rörde det sig om försumlighet och undermålig journalföring.

Gothemsgårdens slakteri anmäldes för brott mot livsmedelslagen, men åklagaren i fallet väljer nu att lägga ner utredningen, rapporterar P4 Gotland. Ansvarige åklagaren Anita Kjellén säger till radiokanalen att den vidare utredning som krävs skulle kosta alldeles för mycket i sammanhanget.

– Framför allt med hänsyn till att det endast är böter i straffskalan, säger Anita Kjellén till P4 Gotland.


Höstens utbildningsprogram 

Växa med Livsmedel

Läs mer på Utbildningssidan om höstens kurser:

Vid önskemål genomförs även interna utbildningar.
Hör av er för offert.

Anmälan absolut senast två veckor innan kursen och missa inte 10% rabatt vid tidig anmälan.

Till Utbildningsprogram >>

Frågor ??? 

Liksom tidigare kan jag i mån av tid svara på kortare frågor som rör tolkning av olika standarder mm (BRC, BRC IoP, FSSC 22 000), men ni får maila frågorna direkt till  FRÅGA

Är frågorna av allmänt intresse kommer jag även att ta upp dessa i nyhetsbrevet men i så fall som anonyma frågor. 

Gratis Nyhetsbrev 

Känner Du någon som vill ha Nyhetsbrevet, så kan De anmäla sig här

Anmäl Dig Här 

Jan Klingspor

Lev väl

Jan

Annons

Valiguard


                                                          .

Annons

ESET Multi-Device Security
ESET Multi-Device Security med stöd för Windows, Mac, Linux och Android. 
Licensen finns för 3 eller 5 enheter

ESET Multi-Device Security är en perfekt produkt för alla de kunder som behöver skydda flera enheter med lätta och kraftfulla antivirusprogram. 

Samma lätta och kraftfulla skydd oavsett plattform och självklart gratis support på svenska om det skulle behövas.

Du kan byta och flytta licenserna som du vill under licensperioden, så länge som du bara har det installerat på det antal enheter som licensen gäller för.


Annons

Google Analytics

Google Analytics är en tjänst som används på vår webbplats som spårar, rapporterar trafik och mäter hur användare interagerar med vårt webbplatsinnehåll för att vi ska kunna förbättra den och ge bättre tjänster.