2017-06

In memorian

Jag börjar med en tråkig nyhet, min gode vän och kollega Patrick Gustavsson har hastigt gått bort alldeles för tidigt. Josefine Liew skrev några fina minnesord på Valiguards hemsida som jag tar mig friheten att återge här:

Patrick Gustavsson, en av delägarna av ControlCert Scandinavia och välkänd profil inom livsmedelssverige arbetade som underleverantör till Valiguard AB fram till sin bortgång i maj 2017. Patrick var med från starten av Valiguard och innehade därefter ledande befattningar på andra certifieringsorgan. Patrick var mikrobiolog och ägnade över 20 år till forskning och utveckling i en rad olika delar av livsmedels- och förpackningsindustrin. Han var mycket engagerad i utvecklingen av den nya versionen av ISO 22000 (planerad att släppas under 2018), och var hos oss godkänd revisor för BRC Food, EKO, KRAV och ISO/FSSC 22000. Kontoret fanns i Onsala utanför Kungsbacka. På sin fritid ägnade Patrick gärna tiden åt att träna på gym och köra MC när tid och väderlek så tillät. Vi sörjer och saknar en mycket uppskattad vän och revisor, som rycktes bort alltför tidigt när han fortfarande hade mycket kvar att ge.

Facebook

Nya mallar i Office 365

Office 365 mallar

Microsoft har precis publicerat nya mallar för Uppföljning av mål, Hantera pengar, Träning och Hälsa, Blivande Proffs och för Familjen, som alla enkelt borde gå att anpassa för uppföljning av kvalitetsmål, aktiviteter, kvalitetsbristkostnader mm.
 
Mallarna går att ladda ned och är visuella (en bild säger mer än tusen ord) och finns för både Word, Excel och PowerPoint. Förhoppningsvis hittar du lite inspiration här:

Läs mer här 

Campylobakter och MRSA

Kyckling
En smittskyddsläkare föreslår ett införande av gränsvärden för smittämnen i alla livsmedel efter mer än ett år av problem med Campylobakter från färsk kyckling.
 
Jag tycker att det är en stor skandal att detta har fått pågå så länge, speciellt när det verkar vara ett enskilt företag som syndar. Finns ingen anledning att utsätta konsumenter för sådana risker. Liksom för Multiresistenta bakterier kan Campylobakter leda till mycket stora konsekvenser för de som blir smittade, med livslångt lidande som följd och det är inte acceptabelt.
 
Här borde Livsmedelsverket sätta ned foten och skapa hårdare regler, det är alldeles för många människor som drabbas alldeles i onödan. Man kan inte skylla på att bakterierna inte är farliga vid rätt hantering och avdödas vid tillagningen, det gäller ju även Listeria, Salmonella mm, där det i dag finns lagstiftning.


Fråga angående naglar och nagellack, BRC

BRC Food

Jag har fått en fråga om det är ok att produktionspersonal precis som besökare kan använda handskar om man har nagellack, lösnaglar eller långa naglar?
 
Min personliga tolkning är att det inte är ok för produktionspersonal att dölja detta under handskar enligt BRC’s regler och om man läser BRC Guideline.

Anledningen är säkert att det är svårt ur hygienisk synpunkt att hålla händerna rena med nagellack och långa naglar samt även risken för att lösnaglar faller av när man tar av sig handskarna.

Det är lika viktigt (eller viktigare) att ha rena händer om man har handskar, eftersom det är varmt och fuktigt i handsken och där är det förträffliga förhållanden för tillväxt av bakterier.  I handskar finns ofta också mikroskopiska hål som är tillräckligt stora för bakterier att tränga ut igenom och kontaminera det man tar i.
 
För besökare som ej hanterar produkter är det däremot OK med handskar.

Hot, Sabotage och Förfalskning

Food Fraud
Ett ämne som får mer och mer fokus och som alla GFSI standarder kräver åtgärder mot.
 
Vi är inte som många tror förskonade från detta i Sverige, det sker förfalskning och fusk även i svensk livsmedelsindustri/hantering och exempel kommer mer eller mindre varje månad (senast ett gårdsslakteri med hästkött). Därtill importerar vi många ingredienser och med många mellanled så är riskerna mycket större.
 
Här kommer några exempel på källor och verktyg man kan använda vid riskbedömning:
 
USP Food Fraud Database:
innehåller ca 7000 rapporter om olika förfalskningar över hela världen. Tyvärr kostar det en bra slant att använda.

EMAlert:
En modell för ekonomiskt motiverad förfalskning utvecklad av Batelle Institutet och ger en kvantifierad bedömning av risken för förfalskning. Uppgifterna uppdateras kontinuerligt, men även här kostar det en bra slant att vara med.
Du hittar info här:
  
SSAFE Food Fraud Vulnerability Assessment:
Web-baserat verktyg för riskbedömning av hot, sabotage och förfalskning framtaget av PWC i samarbete med GFSI. 
Du hittar info här:
 
World Factbook of Food:  
Med mer än 130 livsmedel och 75 profiler över länder registreras data från olika källor för att hjälpa till med riskbedömning. Registret innehåller produktanvändning, konsumtion, produktion och handelsinformation, tillsammans med befolkning, ekonomi, klimat och styrning.
Framtagen för Homeland Security av University of Minnesota. Går att göra en begränsad test,
Du hittar info här:

Food Adulteration Incidents Registry: 
Innehåller mer än 550 unika incidenter av livsmedelsbedrägeri och avsiktlig förfalskning, registret tillhandahåller verifierad händelseinformation för att stödja sårbarhetsbedömningar. Plattformen använder ett förråd av öppna dataposter. Framtagen för Homeland Security av University of Minnesota. Går att göra en begränsad test,

Interna revisioner

Interna revisioner - dörrar

Interna revisioner görs bäst genom att revidera företagets egna rutiner och instruktioner uppdelat i lämpliga processer/avdelningar.

Det är absolut inte meningen att man skall använda standarden som checklista
 
Fördelen med att titta på egna dokument är att det då är mkt lättare att fråga sig ”Varför gör vi på detta viset” dvs hitta förbättringar och inte bara avvikelser, vilket är väldigt viktigt för företaget och då behöver man inte heller så många checklistor utan man ställer frågor efter hand om hur rutinen fungerar.
 
Food Safety Experts har på sin hemsida exempel på en Excell-mall som man kan använda både för rapport, avvikelser och uppföljning,
Du hittar info här:

Ny BRC Guideline – Smörjning

Best practise lubrication

BRC har nyligen publicerat ” An introduction to best-practice lubrication procedures in the food industry”.
Innehållet avhandlar:

  • Kraveni BRC
  • Vad är livsmedelsgodkända smörjoljor
  • Val av smörjoljor
  • Lagring
  • Applicering
  •  Avfall
  • Exempel på revisionschecklista
Kommer förmodligen att finnas i BRC Participate och BRC Bookshop, även om jag inte hittar den där ännu.

Vad är livsmedelssäkerhetskultur?

kvalitetskultur


Det räcker inte med att bara följa en standard för att producera säkra livsmedel. Det måste sitta i väggarna och i ryggmärgen på varje anställd att alltid som första prioritet producera säkra livsmedel och förstå varför man jobbar på ett speciellt sätt.
 
Livsmedelsmyndigheterna i Australien och Nya Zealand har försökt sig på en definition av vad livsmedelssäkehetskultur är för något och även publicerat lite hjälpmedel (frågeformulär checklistor mm) för företag som vill jobba med sin livsmedelssäkerhetskultur.
 
Följande punkter är viktiga för en stark Livsmedelssäkerhetskultur:
 
1.       Starkt ledarskap
2.       Engagerade chefer
3.       Alla bidrar
4.       Alla har ansvar
5.       Kunskap och agera
6.       Kontinuerliga förbättringar
 
Du hittar mer info här

Vad räknas som främmande föremål?

FDA

FDA har sedan gammalt en tydlig definition som lite förenklat omfattar föremål mellan 7-25 mm samt hårda och vassa föremål över 25 mm och även under 5 mm.
 
Detaljerna hittar Du här:

Antibakteriella ytor

Pure Health

Genom att blanda in Titandioxid i golvmaterial mm av PVC så har man skapat en yta som med hjälp av ljus startar en katalys som oxiderar bakterier, virus och svampar. 

Man menar att man får en 99% reduktion inom bara 90 miuter.  
Du hittar mer info här:

Är era styrsystem utsatta för cyberattack?

Industroyer virus

Era styrsystem kan mycket väl vara utsatta för attack utan att ni vet om det. Hotet kan ligga vilande till dess att någon aktiverar det.

Industroyer är det största hotet mot industriella styrsystem sedan Stuxnet. Man tror att det var Industroyer som orsakade avstängningen av Ukrainas elnät 2016.
 
Styrsystemen har normalt sett inga antivirusskydd, så tar man sig in så kan man i princip göra vad man vill om man har kompetensen.
 
Du hittar mer info här i ESET's Nyhetsbrev:

SFK - World Quality Day den 15 November i Göteborg

World Quality Day

Årets tema - Enastående resultat genom struktur, kultur, strategi och systematiskt förbättringsarbete.

Dagens seminarier börjar med Leif Östling ordförande för Svenskt Näringsliv och Tom Johnstone, ordförande, Husqvarna AB, tidigare Vd AB SKF, delar med sig av sina ledarskapserfarenheter under rubriken "Kvalitetsutveckling kräver ledarskap". 

Darja Isaksson, digitaliseringsstrateg och ledamot i nationella innovationsrådet  tolkar ämnet "Digitalisering – en möjliggörare för kvalitetsutveckling", tillsammans med Lars Sörqvist, KTH och Sandholms Associates
 
Du hittar mer info här:


AQUATIC FOOD FORUM

Aquatic

AQUATIC FOOD FORUM
THIS YEAR'S MEETING PLACE FOR LEADERS IN THE FOOD INDUSTRY

National and international speakers share the latest news and trends in the food industry and know how about leadership, leadership tools and the latest in food technology 
The industry and their leaders share exciting and educational business cases
"Sharing knowledge and experience makes all of us stronger and better"

The presentations at the conference will be held in a Norwegian, Swedish and English. We will translate  the Swedish and Norwegian  presentations into english by professional simultaneous translation.  

Lär er brainstorma som Google

Brainstorming

Deras knep är ingen hemlighet – men ändå är Google snäppet vassare än alla andra. 

På företaget har man gjort ”brainstorming” till en konst, och fått ut massvis av strålande idéer. Nu avslöjar chefen för Google Apps for Work hur de gör.
 
Du hittar mer info här:

Utbildning nya ISO 22 000

Nya ISO 22000

Standarden finns i nuläget bara på engelska. Själv håller jag nu på och översätter standarden till svenska och tar under sommaren fram utbildningsmaterial på svenska. 

Jag räknar med att ha den första utbildningen efter sommaren i Malmö och återkommer senare om tid och plats. 

Är du intresserad, så gör redan nu en

  Intresseanmälan nya ISO 22 000, så är du först i kön.

Det är lika bra att sätta igång nu direkt med uppdateringarna, för det kommer att krävas en hel del blod, svett och tårar för de allra flesta berörda organisationer och det kommer att ta tid, men jag tror det kommer att bli klart bättre än tidigare. 

Hoppas vi ses till hösten för att diskutera nya tolkningar!Höstens utbildningsprogram 

Växa med Livsmedel
Läs mer på Utbildningssidan om höstens kurser

Datum är ännu inte fastställda men kommer under sommaren:

Vid önskemål genomförs även interna utbildningar.
Hör av er för offert.

Anmälan absolut senast två veckor innan kursen och missa inte 10% rabatt vid tidig anmälan.

Till Utbildningsprogram >>

Frågor ??? 

Liksom tidigare kan jag i mån av tid svara på kortare frågor som rör tolkning av olika standarder mm (BRC, BRC IoP, FSSC 22 000), men ni får maila frågorna direkt till  FRÅGA

Är frågorna av allmänt intresse kommer jag även att ta upp dessa i nyhetsbrevet men i så fall som anonyma frågor. 


Gratis Nyhetsbrev

Känner Du någon som vill ha Nyhetsbrevet, så kan De anmäla sig här
Anmäl Dig Här 

Trevlig sommar

Solstolar

Detta är sista nyhetsbrevet innan sommaruppehållet.
 
Jag önskar er alla en trevlig sommar och hoppas se er igen till hösten då jag också återkommer till mitt utbildningsprogram som ännu inte är fastlagt, men den största nyheten blir naturligtvis nya ISO 22 000 och vad förändringarna betyder för de som följer standarden.

Jan Klingspor

Lev väl

Jan

Annons

Valiguard
                                                          .

Annons

ESET Multi-Device Security
ESET Multi-Device Security med stöd för Windows, Mac, Linux och Android. 
Licensen finns för 3 eller 5 enheter

ESET Multi-Device Security är en perfekt produkt för alla de kunder som behöver skydda flera enheter med lätta och kraftfulla antivirusprogram. 

Samma lätta och kraftfulla skydd oavsett plattform och självklart gratis support på svenska om det skulle behövas.

Du kan byta och flytta licenserna som du vill under licensperioden, så länge som du bara har det installerat på det antal enheter som licensen gäller för.


Annons

Google Analytics

Google Analytics är en tjänst som används på vår webbplats som spårar, rapporterar trafik och mäter hur användare interagerar med vårt webbplatsinnehåll för att vi ska kunna förbättra den och ge bättre tjänster.