2017 - Augusti

Höstens utbildningsprogram Klart

Växa med Livsmedel
Läs mer på Utbildningssidan om höstens kurser

Datum är nu fastställda och jag hoppas det passar.

Nytt för i år är utbildningen "Nya ISO/DIS 22 000:2017", med egen svensk översättning av standarden, den 4 okt i Lomma

Vid önskemål genomförs även interna utbildningar.
Hör av er för offert.

Anmälan absolut senast två veckor innan kursen och missa inte "Gå 3 betala för 2 st".

Till Utbildningsprogram >>

Facebook

Ny version 4.1 av FSSC 22 000

BRC Food

Efter granskning av ackrediteringsmyndigheter och GFSI så har FSSC fått justera sin senaste utgåva, så nu är det version 4.1 som gäller för alla revisioner  från 1 jan 2018. 

Det har gjorts en hel del ändringar i tilläggskraven och även tillkommit krav på övervakning av processmiljön mm.

Jag har översatt kraven i 4.1 till svenska och tar med det på mina utbildningar. Kraven kan laddas ned från FSSC:s hemsida på engelska

Läs mer här 

Hållbarhetstider på färdiga produkter

Balkterie

I de flesta företag är det en ständig kamp mellan marknad/försäljning och kvalitetssidan om grossisternas önskemål om långa hållbarhetstider och man jämför gärna med konkurrenternas hållbarhetstider även om det inte är exakt samma produkt. 

Låt oss dock en gång för alla fastslå att du som tillverkare är ansvarig för att de hållbarhetstider som ni sätter på era produkter är rimliga och verifierade.

Det gäller också att skilja på olika typer av hållbarhet:

 1. sensorisk hållbarhet, dvs produkten ser bra ut, luktar gott och smakar bra

 2. mikrobiologisk hållbarhet - tillväxt av förskämningsbakterier som ger dålig lukt och smak

 3. tillväxt av patogena bakterier
Jag är förvånad över att så få företag satsar på sensorisk analys på bäst före dag (eller några dagar efter BFD). Det är ju faktiskt så som konsumenten normalt upplever produkten. Tycker man sig inte ha råd med en utbildad sensorisk panel kan man i alla fall kosta på sig att regelbundet lägga undan produkter på kylförvaring och sedan provsmaka vid BFD så att man får en realistisk uppfattning om hur konsumenten upplever produkten. 

Alla produkter smakar gott nytillverkade, men det är tyvärr få konsumenter som får uppleva detta. Vågar man inte provsmaka sina egna produkter vid BFD så skall man nog ta sig en rejäl funderare på sina hållbarhetstider.

Skall provsmakningen ge något kan den inte bara vara lite då och då när man samlas och alla tycker till. Vi är alla lättpåverkade i grupp, speciellt om det finns en stark ledare som tycker till (positivt eller negativt). Bättre är att alla i lugn och ro får skriva ned sina iakttagelser innan man tar en redovisning och diskussion.

Mikrobiologisk hållbarhet är mer komplicerat och här räcker det inte att ta ett par prover från en provtillverkning och lägga på hållbarhetsprov och analysera t.ex. Listeria och sporbildande bakterier som Cl. Botulinum. Den produktsäkerhet vi vill uppnå i detta fall är så hög som att det inte ens får vara en förpackning på miljon tillverkade enheter som får vara farlig. Skall vi hitta så få stycken farliga paket i den normala provtagningen måste vi i så fall ta ett förskräckligt antal prover och det fungerar inte.

Vad vi i stället måste göra är att validera att patogena bakterier inte kommer att växa till farliga nivåer under hållbarhetstiden. När det t.ex. gäller sporbildare så vet vi att det finns i råvarorna och de avdödas under värmebehandling, men det är inte frågan om utan när de börjar växa till igen och hur fort det går.

Antingen kan man göra praktiska försök där man ympar produkter med en viss bakterie och låter den gå igenom normala processteg och sedan tar man ut hållbarhetsprover vid olika tidpunkter och analyserar och kan därefter fastställa en hållbarhetstid med rimlig säkerhetsmarginal.

Et annat alternativ är att man tar hjälp av mikrobiologer som kan räkna på tillväxt av bakterier i olika miljöer (pH, vattenaktivitet, salthalt, tillsatser etc).

I Storbritannien har man lagstiftning avseende hållbarhetstider på kylda färdigvaror som packas i vacuum eller modifierad atmosfär, som är på max 14 dagar om man inte har validerat att man klarar längre hållbarhetstid. Här finns två bra skrifter att läsa om man är intresserad:

 1. Shelf life of ready to eat food in relation to L. monocytogenes - Guidance for food business operators 
  Ladda Hem här

 2. The safety and shelf-life of vacuum and modified atmosphere packed chilled foods with respect to nonproteolytic Clostridium botulinum
  Ladda hem här

Miljöprover

svab ytor
Både FSSC och BRC har krav på att man skall ta mikrobiologiska miljöprover för att säkerställa att rengöringen är tillfredställande och att man t.ex. inte har listeria eller salmonella på utrustning, golv mm i lokalerna, som kan återkontaminera processade produkter.

Däremot står det dåligt hur man skall ta sina miljöprover. Även FMSA i USA kräver miljöprover och gör även egna stickprov med svabbning av hela anläggningar

Här finns mer info för de som är intresserade:

 1. FSMA and Pathogen Environmental Monitoring (PEM) Programs: Where are we?

 2. pathogen environmental monitoring program (PEM)


Vägledning för hantering av mikrobiologiska risker med färska 
frukter och grönsaker i primärproduktionen genom god hygien

logo EU kommisionen


Enligt 2014 års övervakningsrapport om zoonoser (1) var majoriteten av de bekräftade utbrotten i EU kopplade till livsmedel av animaliskt ursprung. Frukt och grönsaker var endast inblandade i 7,1 % av de bekräftade utbrotten, främst orsakade av frysta hallon kontaminerade med norovirus, vilket dock är en ökning jämfört med 2013 då ”grönsaker och juice” rapporterades som orsak till 4,4 % av utbrotten. 

Emellertid ska de möjliga konsekvenserna av mikrobiologisk kontaminering av färska frukter och grönsaker inte underskattas, vilket fram­
går av den tyska krisen (2) i samband med kontamineringen av groddar med verotoxinproducerande Escherichia coli (VTEC).

I efterdyningarna av VTEC-krisen 2011 bad kommissionen Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) att ge råd om de risker för folkhälsan som orsakas av patogener i livsmedel av icke-animaliskt ursprung, och särskilt behandla riskfaktorer och riskreducerande åtgärder, inbegripet möjliga mikrobiologiska kriterier. Som ett resultat utfärdade Efsa sex vetenskapliga yttranden om följande kombinationer av livsmedel och patogener som identifierades som de största riskerna med livsmedel av icke-animaliskt ursprung:

 1. VTEC i frön och groddar 
 2. Salmonella och norovirus i livsmedel av bladgrönsaker som äts råa, såsom sallader.
 3. Salmonella och norovirus i bär.
 4. Salmonella och norovirus i tomater.
 5. Salmonella i meloner.
 6. Salmonella, yersinia, shigella och norovirus i lök- och stjälkgrönsaker samt morötter.


Handsprit inte tillräckligt för att ta död på Norovirus

Food Fraud

Lee Ann Jaykus  professorn vid  North Carolina State University, forskar på Norovirus och berättar i en artikel att det finns ingen handsprit som helt avdödar Norovirus. 
 
Bäst är den gamla hederliga handtvätten och det är speciellt viktigt att komma ihåg fingertopparna under naglarna.

FSA forskning om spridning av Norovirus

Interna revisioner - dörrar

Engelska livsmedelsverket (FSA) har publicerat forskning utförd av  Ipsos Mori, Food handlers and norovirus transmission: Social science insights. This study aimed to help stop the 'winter vomiting bug' norovirus from spreading, by understanding and improving food handler behaviours.

Key findings

The literature review identified 5 strategies for controlling norovirus:

 • Personal hygiene 
 • Food handling
 • Washing and cooking food
 • Surface and uniform cleaning
 • Fitness to work

Visits to food catering establishments involved in-depth interviews, surveys, and structured environmental and behavioural observations.

Strongest evidence was found for: 

 • inadequate hand washing; 
 • not washing hands before gloving; 
 • using bare hands when preparing food;
 • not regularly changing gloves; 
 • food handlers instead of trained staff cleaning areas where people vomited; 
 • not washing uniform correctly; 
 • and returning to work too early after being ill. 

Data analysis and behavioural theories were used to rank behaviours which risk spreading Norovirus in relation to the control strategies, according to the strength of evidence that food handlers were expressing these behaviours. 

Du hittar mer info här:

Tillägg till Plastdirektivet  EU 10/2011

Förpackningsplast

Kommissionens förordning (EU) nr 2017/752 från den 28 april 2017 om ändring och korrigering av förordning (EU) nr 10/2011 om plastmaterial och varor avsedda att komma i kontakt med livsmedel offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning, L113 / 18, 29 / 04/2017.

Sedan det senaste ändringsförslaget till förordningen har EFSA publicerat ytterligare rapporter om särskilda ämnen som kan användas i kontakt med livsmedels samt om tillåten användning av redan godkända ämnen. 

EFSA antog ett vetenskapligt yttrande om flera ämnen som nu ingår i bilagorna I och II (inklusive en migrationsgräns för nickel i bilaga II) och korrigeringar görs i bilagorna III och IV för migrationstest och respektive försäkran om överensstämmelse.
Denna förordning träder i kraft den 19 maj 2017.
Plastmaterial och -artiklar som överensstämmer med förordning (EU) nr 10/2011, som är tillämpliga före denna förordnings ikraftträdande, får släppas ut på marknaden fram till den 19 maj 2018 och får förbli på marknaden tills lagren är uttömda och gränsen för migrationen för Nickel ska tillämpas från och med den 19 maj 2019.

Du kan ladda hem direktivet här på olika språk


Säkerhet och kvalitet i Livsmedelsförpackningar

Nya ISO 22000
Fraunhofer Institute for Process Engineering and Packaging IVV har på sin hemsida samlat mycket info ang förpackningar och du hittar bl.a. följande rubriker:

 • UV-printed packaging
 • Recycling of PET bottles
 • Migration from PET bottles
 • Migration from food packaging material
 • Adhesives used in food contact materials
 • Migration of mineral oil components from cardboard packaging materials
 • Fluorinated coatings of food contact materials
 • Off-odour of packaging materials
 • Migration behavior of PVC tubes

Lönsamhet och kvalitet 

Forbes rapport
Forbes har tillsammans med den amerikanska kvalitetsorganisationen ASQ gjort en undersökning om hur kvalitet påverkar lönsamheten. 

THE RISING ECONOMIC POWER OF QUALITY , How Quality Ensures Growth and Enhances Profitability.

Undersökningen visar inte oväntat att kvalitet har stor påverkan på tillväxt och lönsamhet och rapporten är på ca 40 sidor, men med mycket grafik. Förhoppningsvis kan du här hitta både inspiration och argument inför ledningsgruppsmöten.

Felfri och säker produktion utan toppstyrning eller stress

WCM

Tänkte tipsa om ett kostnadfritt webbaserat seminarium som jag hoppas är intressant för er
 
Titeln är  "Felfri och säker produktion utan toppstyrning eller stress". Oskar Olofsson, WCM Consulting AB, kommer att berätta om idéerna bakom "Bästa kända arbetssätt" och sina erfarenheter från företag som valt att införa detta som en del i sitt lean-arbete.
 
Tiden är 1 september mellan 10 och 11. 
 Följ den här länken för att boka din gratisplats

SIQ Utvecklar sin modell

SIQ

För två år sedan inledde vi på SIQ ett utvecklingsarbete kring SIQ:s Modell i syfte att ta reda på modellens styrkor och förbättringspotential. 

Utvecklingen visar att varje organisation måste ha en bredare syn på sin verksamhet, som inte endast syftar till att tillfredsställa sina ägare och kunder. Organisationer har idag och framöver även uppgiften att uppnå en högre grad av samhällstillfredsställelse:

 • Hållbarhet måste integreras tydligare i dagens kvalitetsmodeller.
 • Kundbegreppet måste utvidgas till att innefatta organisationens intressenter.
 • Ständiga förbättringar måste kompletteras med större förnyelsesprång.
 • Större fokus behöver läggas på att åstadkomma resultat med mindre fokus på strategier, planering och kartläggning av verksamhetens processer.
 • Mångfald och jämlikhet behöver stärkas i modellerna.
 • Kvalitetsutveckling är en förutsättning för digitalisering, vilket modellerna behöver tydliggöra.
 • Dagens kvalitetsmodeller stimulerar generellt i för hög grad intern effektivitet och det leder till att vi blir introverta i vårt förbättringsarbete. -Modellerna behöver i en högre grad stimulera extern effektivitet.
 • Modellerna behöver också göras mindre omfattande med enkelhet som ledstjärna.
Forskningen har även hjälpt SIQ att förstå att en kvalitetsmodell bör anpassas efter en nations kultur, då kulturen påverkar vilken effekt en organisation får av modellen. SIQs Modell ska alltså genomsyras av det som kännetecknar framgångsrika svenska organisationer och företag. Detta innebär att SIQ utvecklar modellen baserat på svensk organisationskultur. Nästa år, 2018 lanseras nästa generations excellencemodell.

 Läs mer på SIQ:s hemsida


AQUATIC FOOD FORUM

Aquatic

AQUATIC FOOD FORUM
THIS YEAR'S MEETING PLACE FOR LEADERS IN THE FOOD INDUSTRY

National and international speakers share the latest news and trends in the food industry and know how about leadership, leadership tools and the latest in food technology 
The industry and their leaders share exciting and educational business cases
"Sharing knowledge and experience makes all of us stronger and better"

The presentations at the conference will be held in a Norwegian, Swedish and English. We will translate  the Swedish and Norwegian  presentations into english by professional simultaneous translation.  

Frågor ??? 

Liksom tidigare kan jag i mån av tid svara på kortare frågor som rör tolkning av olika standarder mm (BRC, BRC IoP, FSSC 22 000), men ni får maila frågorna direkt till  FRÅGA

Är frågorna av allmänt intresse kommer jag även att ta upp dessa i nyhetsbrevet men i så fall som anonyma frågor. 


Gratis Nyhetsbrev

Känner Du någon som vill ha Nyhetsbrevet, så kan De anmäla sig här
Anmäl Dig Här 

Jan Klingspor

Lev väl

Jan

Annons

Valiguard
                                                          .

Annons

ESET Multi-Device Security
ESET Multi-Device Security med stöd för Windows, Mac, Linux och Android. 
Licensen finns för 3 eller 5 enheter

ESET Multi-Device Security är en perfekt produkt för alla de kunder som behöver skydda flera enheter med lätta och kraftfulla antivirusprogram. 

Samma lätta och kraftfulla skydd oavsett plattform och självklart gratis support på svenska om det skulle behövas.

Du kan byta och flytta licenserna som du vill under licensperioden, så länge som du bara har det installerat på det antal enheter som licensen gäller för.


Google Analytics

Google Analytics är en tjänst som används på vår webbplats som spårar, rapporterar trafik och mäter hur användare interagerar med vårt webbplatsinnehåll för att vi ska kunna förbättra den och ge bättre tjänster.