2020 - Januari

Det bästa från 10 år

Jag har gjort ett subjektivt urval av de senaste 10 årens nyhetsbrev, av det jag tycker har varit intressant, bortsett från alla ändringar i olika standarder. Hoppas att ni hittar något ni missat eller glömt bort. 
Tänk på att om ni letar efter något speciellt, så går det bra att använda sökfunktionen på hemsidan för att se om jag har nämnt något om det ni söker.  

Gillar Du mina nyhetsbrev får Du gärna dela det i sociala medier

Mycket nöje // Jan

Telefoner värre än WC? - 2013

Bakterier telefoner

En nyligen genomförd undersökning visade svabbprover på smartphones och plattor på 1000 till 1500 enheter per svabb enterobacteriase på ytan av glaset, jämfört med toalettringar som ligger på 10. Varför? Man tvättar sällan ytan och tillverkarna avråder från att använda alkohol och lösningsmedel på apparaterna. Gäller förmodligen lika mkt för företagsinterna telefoner. Lösning? Vattentåliga mobiler eller stoppa dem i plastpåse med blixtlås om de måste med in i produktionen. Går bra att prata genom plastpåsen! 

Överlever bakterier på kläder?  - 2013

Tvätta kläder
I en nyligen genomförd studie på sjukhuskläder av olika material såsom bomull, blandfiber, polyester mm visade det sig att stafylokocker och enterokocker överlevde i upp till 90  dagar på kläderna, dvs byt skyddskläder ofta.

Food Safety Culture - 2013

Kultur
Det räcker inte "bara" med ett bra Kvalitetssystem -
Det måste sitta i väggarna!


Inför det nya året skadar det inte att reflektera lite över vad vi vill uppnå det kommande året.  Frank Yiannas, Vice-President of Food Safety vid Wal-Mart skrev 2009 i sin bok, Food Safety Culture följande text:

Creating a Behavior-based Food Safety Management System, that an organization’s food safety systems need to be an integral part of its culture, and that culture is patterned ways of thought and behaviors that characterize a social group which can be learned through socialization processes and persist through time.

The goal of the food safety professional should be to create a food safety culture – not a food safety program.

An organization’s culture will influence how individuals within the group think about food safety, their attitudes toward food safety, their willingness to openly discuss concerns and share differing opinions, and in general, the emphasis that they place on food safety.

When it comes to creating, strengthening, or sustaining a food safety culture within an organization, there is one group of individuals who really own it –they’re the leaders

Having a strong food safety culture is a choice.
The leaders of an organization should proactively choose to have a strong food safety culture because it’s the right thing to do, as opposed to reacting to a significant issue or outbreak.

Creating or strengthening a food safety culture will require the intentional commitment and hard work by leaders at all levels of the organization starting at the top.

Although no two great food safety cultures will be identical, they are likely to have many similar attributes.

Identifying food safety best practices can be useful, but one major drawback to creating such a list is that it doesn’t really demonstrate how these activities are linked together or interrelated. It misses the big picture – the system.
To create a food safety culture -
You need to have a system !

Provtagning för bättre säkerhet  - 2014

Prover
Amerikanska Earthbound Farm's spenat var 2006 kopplad till ett utbrott av E. coli, som dödade 3 st och 205 personer insjuknade. Detta var det största utbrottet avseende grönsaker och det första som kopplades till spenat som tidigare inte hade betraktats som en högrisk produkt.  

Efter utbrottet gjorde man en grundlig översyn av sitt livsmedelssäkerhetssystem och en sak som infördes var ett "Test- och karantän program",  Man brukar annars säga att "Man kan inte testa fram kvalitet" eller att det är för dyrt, men efter sju års erfarenhet av testning kan företaget bara konstatera att det fungerar och utan några ökade kostnader.

Före utbrottet var det ingen som tog prover på patogener på grönsaker. Man började med prover på produkter med  "gröna blad" och har sedan utökat det till att även gälla frukt och grönsaker och provtagningen sker i flera steg för att minska riskerna:   

 1. Odling: På gården, bevattningsvatten, jordförbättrings-medel och växtvävnader provtas för patogener.

 2. Råvaror: Det finns ett "Test- och karantän-program" där ankommande gröna sallader testas och hålls i karantän tills negativt  resultat erhålls för patogener. Endast godkända produkter släpps ut i produktionen.

 3. Bearbetningsanläggningen: Alla byggnader och processutrustning är utformade för att göra daglig städning och renhållning effektivt. Alla processer granskas och valideras löpande genom egna och tredjepartsrevisioner.

 4. Färdig produkt: Ett "Test- och karantänprogram" ser till att sallader är testade och hålls i karantän  tills negativt  resultat erhålls för patogener. Endast godkända produkter släpps för leverans och i slutändan för användning av konsumenten.

Företaget processar ca 1100 ton gröna blad per vecka och fångar ca 1,5 ton kontaminerade råvaror och ca 140 kg färdig produkt, så företaget säger att man hittar många "nålar i höstacken" och att man kontinuerligt ser över provtagningsprogrammet. Man håller produkterna i karantän 12-16 timmar, vilket lett till ca 30% ökning i lagerutrymme och också på hårdare krav på planering. 

Hur mycket har allt detta ökat kostnaderna?
Företaget säger att det är marginellt och ca 18 öre per enhet, vilket kompenseras av lägre kostnader  för ansvarsförsäkring.

Håll koll på livsmedelskedjan -2014/2017

Karta Sourcemap
Ett enkelt och överskådligt sätt att få underlag för riskvärdering av leverantörer och råvaror är att lägga in flödet på en karta. Du t.ex. bjuda in dina leverantörer att lägga in sina uppgifter. Du kan testa gratis på www.sourcemap.com

Se även ett helt nytt sätt att samla in och bearbeta information från leverantörer. Verkar spännande, lättarbetat och ger en god överblick. 

För lite fokus på att följa upp Grundförutsättningar ? - 2014

Dashboard
Trots all satsning på kvalitetssystem, HACCP och certifieringar har vi många återkallelser och det är för det mesta inte brister i CCP:er utan det är snarare brister i Grundförutsättningar såsom god hygien, hantering av allergener och märkningsproblem som är orsaken bakom återkallelserna. Det verkar med andra ord som om vi lägger alldeles för lite fokus på att följa upp och verifiera att våra grundförutsättningar verkligen fungerar som det är tänkt i våra företag.
Det känns som självklart att detta skall fungera, men i verkligheten gör det tydligen inte det.

Lägger vi tillräckligt med tid på uppföljning av rengöring, omgivningsprover patogener (t.ex. Listeria Monocytogenes), hygienronder, kontroller vid uppstart, märkningskontroller, salmonellaprov på råvaror, respekt för zongränser mm. Allt verkligen "Basics", men ack så viktigt.

Utbildar vi verkligen personalen tillräckligt så att man förstår konsekvenserna av att inte sköta det som verkligen är "Basics" i livsmedelsindustrin. Fundera på om du själv skulle vilja äta maten ni tillverkar?

Som många andra frågor är det säkert en ledningsfråga. Prioriterar man bara att producera ett visst antal ton till lägsta möjliga pris utan att sätta kvalitet och säkerhet främst kan det inte bli annat än dåligt. Folk gör inte som du säger utan som du själv gör. En ledares största uppgift är att ALLTID föregå med Gott Exempel. Finns inga undantag!

Om man sätter Kvalitet och Produktsäkerhet som Prioritet Nr 1, så kan jag garantera att man även kommer att klara av kvantitet, leveranssäkerhet och ekonomi.

USB Spektrofotometer - 2014

Spektrofotometer

Vill du snabbt och enkelt kontrollera innehållet i råvaror, ingredienser och färdiga produkter?

Ett Kickstarter projekt har utvecklat en spektrofotometer som inte är större än ett vanligt USB minne och kopplat till appar i telefonen för avläsning. 
Pris bara 249$ och leverans i mars 2015.  (andra priser nu, men finns tillgängligt)


Rena händer räddar liv - 2015

Bakterier händer

Infektioner som uppstår i samband med vård och behandling drabbar miljontals människor varje år i hela världen. Nästan var tionde patient på svenska sjukhus har en vårdrelaterad infektion, VRI, visar SKL:s senaste mätningar. Den vanligaste smittvägen är via personalens händer. Det finns därför fortfarande ett stort behov av att minska smittspridningen i vården.

Skrämmande läsning, men är vi bättre i livsmedelsindustrin ???

På folkhälsomyndigheten kan du hitta informationsmaterial, som i alla fall till en del går att använda även i livsmedelsindustrin.

Stämmer 5 sek. regeln? - 2015

Klocka

I USA hör man ofta regeln citeras av barn eller desperata föräldrar, dvs. att om maten är i kontakt med golvet i mindre än 5 sekunder, så är den fortfarande säker att äta.

Logiken bakom denna "regel" är att på mindre än fem sekunder, är maten oförmögen att ta upp bakterier eller andra föroreningar. Ofta används den som ett argument för att minska mängden avfall, liksom en ursäkt för att kunna plocka upp och äta upp läckra godsaker.

Svaret är som vanligt att det beror på flera faktorer, hur mycket bakterier det är på golvet, hur fuktigt golvet och/eller livsmedlet är, hur snabbt det skall förtäras mm. En undersökning av detta fick t.o.m. Ig Nobelpriset för 2004.

I livsmedelsindustrin hoppas jag verkligen att ingen använder 5 sek. regeln. Att göra det privat är en helt annan sak, då står man ju själv risken att bli sjuk.

Vad har Du för ansvar? - 2015

SSAFE Utbildning

Det är förmodligen inget du går och tänker på varje dag, men som kvalitetsansvarig har du även skyldighet att säga ifrån och stoppa sådant som är farligt eller olagligt.

Det stora salmonellautbrottet i USA 2008 och 2009 beroende på jordnötssmör från USA:s största tillverkare gör att man får sig en tankeställare. Det dröjde ända till häromdagen då Ägarna fick sina straff 28 resp. 20 års fängelse och även kvalitetsansvarig fick 5 års fängelse, för att de försökt dölja problemen och vilseleda myndigheterna.

Med 714 sjuka (plus många fler orapporterade), 9 dödsfall och ca 144.milj dollar i ekonomiska förluster, är utbrottet ett av de värsta med kontaminerade livsmedel i modern tid.

Peanut Corporation of Americas fabriker var en kvalitets-ansvarigs värsta mardröm. I själva verket var de allas mardröm. Arbetare berättade om ständigt läckande tak, möss, kackerlackor, damm och mögel. Råa jordnötter förvarades intill färdigt jordnötssmör och jordnötsrosten var inte kalibrerad till rätt temperatur för att ta död på patogener.

PCA kunde t.ex. leverera jordnötssmör till en av sina största kunder, Kelloggs, samma dag det framställts, utan de 48 timmars karantän som krävdes för en ordentlig patogen test. I stället skickades dokument från en annan sats, som var testade en vecka tidigare och som testats negativt för salmonella och hävdade att detta var resultatet för den aktuella leveransen.

Allergener i råvaror - 2015

Frågetecken

Det är tyvärr ofta vanligt att leverantörer av råvaror försöker friskriva sig från ansvar genom att deklarera ”Kan innehålla spår av xxxxx” alldeles i onödan.

Plåga då din leverantör med lite extra frågor. Här kommer några exempel:

 • Vad är bakgrunden till allergen deklarationen?
 • Har ni verkligen allergen xxx på anläggningen?
 • På den linje där ”vår produkt” hanteras, var på linjen hanteras där allergen xxx ?
 • Är det möjligt att rengöra linjen ordentligt?
 • Har ni produkter som innehåller allergen xxx ?
 • Har ni aktivt tagit prov på oavsiktlig förekomst av allergen xxx i den färdiga produkten? och vad blev resultaten?

Får du inga vettiga svar och de vidhåller sin deklaration, så är det knappast någon seriös leverantör som du vill hålla i handen för någon längre eller kortare tid.

Hur mycket tillåter du i era livsmedel? - 2016

Kontaminering

Behöver du hjälp med att sätta gränser för vad som är tillåtet i livsmedel, så kan man alltid snegla på FDA:s Defect Levels Handbook.
Här framgår hur mycket insekter, larver, musspillning, mögel, insektsägg, parasiter, svampar, främmande föremål etc som är tillåtet i olika livsmedel som oundviklig inblandning. 
Läs mer här

Hur rena är dina golvavlopp? - 2016

Skylt rengöring

Felaktig rengöring av golvavlopp leder lätt till spridning av Listeria mm och rengörs de inte ordentligt är de en utmärkt grogrund för tillväxt av bakterier och insekter.

Varför inte gå igenom era rengöringsrutiner för avlopp och säkerställ att personalen är utbildad ordentligt så att man inte i stället sprider bakterier till resten av utrustningen.

När gjorde ni senast internrevision på rengöringen?
Glöm inte heller rengöring av rengöringsutrustningen, som är nog så viktigt.

Vill Du se några YouTube filmer om hygienisk design och rengöring så hittar du det här

Äter Du rosa hamburgare? - 2016

Rosa hamburgare

I Storbritannien har livsmedelsverket gjort en undersökning hos 2700 vuxna och 71 % av dem sade att de var oroliga för matförgiftning men 36 procent svarade ändå att de skulle äta en hamburgare som inte var genomstekt.

En av tio uttryckte också att de föredrog hamburgare som inte var genomstekta och 80% erkände att de inte genomstekte hamburgare i hemmet.

Mest alarmerande enligt FSA  var att man trodde att allt rosa kött var lika säkert - Vilket är helt felaktigt.

En hel köttbit, t.ex. en oxfilé har bara bakterier på ytan och är mer eller mindre steril på insidan och när man steker den dör bakterierna på ytan.

I Malet kött däremot förekommer det ytkött inblandat i hela burgaren och den måste därför genomstekas om man vill ta död på bakterierna och man kan inte se på köttet om det innehåller E.Coli bakterier och det luktar inte heller.

En del svenska restauranger hävdar att de bara köper bra kött och hanterar det så att det inte blir förorenat. Även om svenska slakterier i allmänhet är duktiga på att slakta så att köttet inte blir förorenat av E.coli, så finns alltid risken där och det är bara några enstaka bakterier som krävs för att man skall bli allvarligt sjuk. Dessutom har vi mycket importerat kött, så själv tar jag inte chansen med rosa burgare.

Säkraste sättet att laga en hamburgare är att mäta med en köttermometer att burgaren är uppe i 70-72'C eller att gå efter den gamla tumregeln att köttsaften inte skall vara rosa (fast den är inte riktigt säker).

Parasiter i Dricksvatten? - 2016

UV anläggning

I Sverige har de fruktade parasiterna spritt sig i dricksvattnet vid två tillfällen. Det värsta utbrottet kom i Östersund i november 2010. Där tvingades invånarna att koka allt kranvatten under tre månader. Ett mindre utbrott kom i april 2011 i Skellefteå.

Sedan dess har svenska va-bolag allt mer systematiskt försökt bekämpa Cryptosporidium med ultavilolett bestrålning. Under torsdagen invigs Sveriges hittills största UV-anläggning på Ringsjöverket i Skåne.

Det är en stor investering. Den nya anläggningen består av tre UV-aggregat med totalt 468 ljuskällor och har kostat 64 miljoner kronor, berättar Josefin Berglund, kommunikatör på Sydvatten AB.

Även de parasiter som är resistenta mot klor går en säker död till mötes med den nya UV-strålningen. Enligt mätningar inaktiveras minst 99,99 procent av alla parasiter av ljuset.

Hur ser det ut i din kommun och vad har ni för beredskap om det händer?

Kvalitetsbrister kostar en förmögenhet  - 2017

Lars Sörqvist

I De fel, brister och ofullkomligheter som finns i alla verksamheter leder till kvalitetsbristkostnader. Omfattningen av dessa är vanligen enorm. Lars Sörqvist har under 25-års tid sysslat mycket med kartläggning och analys av dessa kostnader som ligger på 20-30% av omsättningen. 

Själv tror jag att orsaken till att detta inte prioriteras mer i företagens styrelser beror på omfattande okunskap. Dessutom så är ju kostnaderna redan budgeterade

Att skapa ökade intäkter till företaget genom att utveckla och lansera nya produkter är mycket flashigare och roligare än att satsa mkt mindre pengar och blod svett och tårar på att minska kvalitetsbristkostnader även om det kan öka företagets vinst med minst lika mycket. 

Det ser förstås bättre ut med planer på nyheter och ökad försäljning och vinst och satsa framåt. Marknadssidan är naturligtvis mycket mera professionella på att prata för sina projekt än vad de stackars ensamma mångsysslande kvalitetspersonerna är. 

Dessutom innebär ju minskade kvalitetsbristkostnader ofta att man dels måste erkänna att det inte fungera bra i nuläget (och det är ingen som är pigg på det) och sedan innebär det ofta förändrade arbetssätt och ansvar, vilket ofta är mycket svårt att få accept på

Vi är inte så förändringsbenägna som vi tror. Alla är rädda för att rationaliseringar skall gå ut över dem själva, så för att lyckas krävs det organisationer där det är högt i tack och medarbetarna känner sig trygga vid förändringar. De måste kunna lita på att ledningen "tar hand om" dem även vid förändringar.

I slutändan är det naturligtvis så att vi måste satsa både på nya produkter och på att minska våra kvalitetsbristkostnader, men i dagsläget är det alldeles för lite resurser som satsas på minska bristerna.
Läs gärna Lars tänkvärda artikel här

Vanliga fel vid validering av processer  - 2017

Validering

I Campdens nyhetsbrev för december var en tänkvärd artikel om validering av processer. Handen på hjärtat, visst sker detta ofta under alltför stor tidspress. Projektet är redan försenat och lanseringen bestämd sedan länge??

De vanligaste misstagen:

 • Utbildning
 • Börja med valideringen för tidigt
 • Misslyckas med att sätta upp villkor för "worst case" 
 • Otillräcklig eller olämplig mätutrustning
 • Inte tillräckligt antal försök

Läs hela artikeln här

Investera i utbildning och kompetens

JSK Webb-utbildningar Växa med Livsmedel

Öka din kompetens genom att gå någon av mina webbutbildningar. Du anmäler dig med nedanstående länkar eller vill du hellre ha faktura så skicka epost till mig    


Hög tid att börja jobba med nyheterna i :
Några fördelar för Dig som kund med webb-utbildning är bl.a.
 • Du har tillgång till utbildningen så länge den finns kvar på webben
 • Du kan se den hur många gånger som helst
 • Använd PC, Mac, telefon eller läsplatta
 • Du kan pausa och starta och sluta när det passar
 • Du slipper resa och frånvaro
 • Utbildningarna är uppdelade i flera avsnitt
 • Ingår åhörarkopior mm som vid andra kurser, som du enkelt laddar hem

Till Webb-utbildning på svenska   

Rengöring av Friskluftsventilation - 2017

Ventillation

Hur ofta inspekterar ni och gör rent i friskluftsventilationen, eller förlitar ni er bara på filterbyte?
Kan vara värt att kolla hur ofta detta görs i planen för förebyggande underhåll.
Smuts och kondens är en utmärkt grogrund för bakterier som sedan kontaminerar processade produkter.

Wellkartonger i ren zon??? - 2017

Kartong

I samband med en ombyggnad har jag fått frågan om vad jag tycker om att ta in wellpappkartonger i ren zon och packa i dessa. Om detta tycker jag inte och varför då då? 

Well innehåller mycket jäst och mögelsporer som sprids i luften, framför allt vid resning av kartonger och har man naken produkt (vilket man brukar ha i ren zon) så är det stor risk för återinfektion av processad produkt.
Vad säger BRC Food och FSSC 22000 om detta? Läs mer här

Validering av rengöring - 2017

Safefood 360

Safefood 360 har publicerat en bra skrift med detaljerad beskrivning av hur man Validerar Rengöring, dvs man bevisar att rengöringsmetoderna är så bra som de behöver vara. Exempelvis kan det gälla rengöring av en linje från allergener innan man skiftar till en annan produkt.

I skriften går man igenom 19 olika steg för att validera.

Har själv bara hunnit skumma igenom texten, men den verkar klart läsvärd. På hemsidan för Safefood 360 finns även Excelmallar mm för att dokumentera och utvärdera valideringen och även många andra bra dokument som jag skrivit om tidigare.

Läs mer här   (Du är tvungen att registrera dig för att kunna ladda hem)

Interna revisioner  - 2017

Interna revisioner

Interna revisioner görs bäst genom att revidera företagets egna rutiner och instruktioner uppdelat i lämpliga processer/avdelningar, samtidigt som man stämmer av mot standardernas krav.

Det är absolut inte meningen att man skall använda standarden som checklista.
 
Fördelen med att titta på egna dokument är att det då är mkt lättare att fråga sig ”Varför gör vi på detta viset” dvs hitta förbättringar och inte bara avvikelser, vilket är väldigt viktigt för företaget och då behöver man inte heller så många checklistor utan man ställer frågor efter hand om hur rutinen fungerar och vad som lan förbättras.

Food Safety Experts har på sin hemsida exempel på en Excell-mall som man kan använda både för rapport, avvikelser och uppföljning,

Du hittar info här:

Vad är livsmedelssäkerhetskultur?  - 2017

Food safety culture

Det räcker inte med att bara följa en standard för att producera säkra livsmedel. Det måste sitta i väggarna och i ryggmärgen på varje anställd att alltid som första prioritet producera säkra livsmedel och förstå varför man jobbar på ett speciellt sätt.
 
Livsmedelsmyndigheterna i Australien och Nya Zealand har försökt sig på en definition av vad livsmedelssäkerhetskultur är för något och även publicerat lite hjälpmedel ( frågeformulär,  checklistor , nyhetsbrev mm) för företag som vill jobba med sin livsmedelssäkerhetskultur.
 Du hittar mer info här

Antibakteriella ytor  - 2017

Pure Health Logo

Genom att blanda in Titandioxid i golvmaterial, målarfärg mm, så har man skapat en yta som med hjälp av UV-ljus startar en katalys som oxiderar bakterier, virus och svampar. 

Man menar att man får en 99% reduktion inom bara 90 minuter.  
Du hittar mer info här:

Hållbarhetstider på färdiga produkter  - 2017

Bakterier telefoner

I de flesta företag är det en ständig kamp mellan marknad/försäljning och kvalitetssidan om grossisternas önskemål om långa hållbarhetstider och man jämför gärna med konkurrenternas hållbarhetstider även om det inte är exakt samma produkt. 

Låt oss dock en gång för alla fastslå att du som tillverkare är ansvarig för att de hållbarhetstider som ni sätter på era produkter är rimliga och verifierade.
Du hittar mer info här:

Databas över Hot, Sabotage och Förfalskning - 2017

Databas

Det är inte helt lätt att hitta info om förfalskningar. Det finns visserligen en databas i USA, men den är ganska dyr att prenumerera på (ca 1000 US dollar per år), men det finns även gratis alternativ, där det finns en del info. 

Jag har dock inte själv detaljstuderat informationen i databas, men kolla gärna själv om det passar era råvaror.
Läs mer här

Kräk-maskin - 2017

Kräk-maskin

Hur långt ifrån någon som har kräkts måste man städa för att vara säker på att inte drabbas av Norovirus?
Säkert mycket längre än du tror. Norovirus överlever på ytor i flera veckor och tar du på en sådan yta och stoppar fingrarna i munnen eller kliar dig i ögonen så kan det vara nog för att bli infekterad.

Svaret är en radie av 30 meter som måste rengöras och det enda som duger är klorin. Alkohol tar inte död på Norovirus.  Läs mer här


EU Register över nationella branschriktlinjer mm - 2018

EU

EU har kommit med en hemsida där man hittar guidelines för god hygien:

 • från EU kommissionen
 • sammanställning av nationella branschriktlinjer 
 • nationella guidelines

Avsikten är att hjälpa medlemsstater och livsmedelsföretagare att bättre förstå reglerna för livsmedelshygien och hur de ska införas inom specifika områden.

Det går enkelt att filtrera fram riktlinjer genom olika begrepp och sökningar och även svenska branschriktlinjer finns med. 

Titta gärna på din egen bransch, även om det inte finns några svenska branschriktlinjer / guidelines för just dig, så kan de finnas för något annat EU-land.
 Du hittar kommissionens hemsida här


Varmluftstorkar - Bakteriebomber - 2018

Tvätta Händer

En ny studie från University of Connecticut och Quinnipiac University visar att varmlufts-torkar i vid toaletter kan fungera som bakteriebomber och sprider massor av sporer från badrumsluften direkt på dina händer.

Boven i dramat är det kraftiga luftflödet som sätter rotation på alla bakterier i rummet, så torka med papper är fortfarande bäst. Läs mer här

Ny guide för styrelseledamöter, chefer och ägare  - 2018

Styrelse

Nya Zealands myndighet för livsmedelssäkerhet har publicerat en ny guide för styrelseledamöter, chefer och ägare avseende livsmedelssäkerhet. Guiden har utvecklats med stöd av näringslivet och är utformat för att hjälpa styrelseledamöter, chefer och företagare förstå sitt ansvar i relation till livsmedelssäkerhet och förbättra livsmedelssäkerhetskulturen i sina företag.

Guiden är på 33 sidor och går igenom vad livsmedelssäkerhet är och ger verktyg för att styra, stödja och följa upp livsmedelssäkerheten i företaget. Kan vara ett bra sätt att öka förståelsen och kunskap om vilka krav som ställs på företagsledningen.
Du kan ladda hem guiden här

Risk med Handskar  - 2019

Handskar

Jag har inte själv reflekterat så mycket över just handskar tidigare, mer än att de skall vara lämpliga för kontakt med livsmedel. En amerikansk studie visar dock att engångshandskar har varit inblandade i 15 -18 % av livsmedelsburna utbrott i USA.

Handskarna blir med andra ord kontaminerade redan vid tillverkningen pga dålig hygien. Här finns med andra ord utrymme för ordentliga leverantörsbedömningar och även provtagning på "rena" handskar. Det finns tyvärr inte heller någon BRC standard för tillverkare av handskar.

Min egen uppfattning är annars att ur hygiensynpunkt så är det bättre att tvätta händerna ordentligt och inte ha handskar om man inte behöver ur skyddssynpunkt.

Det är ofta små mikrohål i handskarna och i handsken ör det varmt och fuktigt och bakterierna frodas om man inte har tvättat händerna ordentligt och läcker sedan ut i små hålen. Dessutom är det många som verkar tro att de kan ta i allt möjligt med handskarna eftersom man själv inte blir smutsig.

Gratis guide för riskanalys allergener- 2019

Allergener
Allergener orsakar en stor del av alla återkallelser.
Felaktig hantering, lagring och märkning är största problemen. Ett bra tips kan vara att skapa ett separat flödesschema och en separat faroanalys bara för allergener på företaget och ta då också med produktutveckling och inköp.

Allergen Bureau har lanserat en ny fritt tillgänglig interaktiva guide - Allergen Risk Review-webbplatsen.
 
Riskbedömningen börjar med råvaror och fortsätter under hela tillverkningsprocessen tills maten är packad och märkt.
 
Allergen Risk Review-webbplatsen är utformad för att hjälpa livsmedelsindustrin med förståelsen av allergenstatus på produkterna.
Gå till riskbedömningen här

Guldet i dina tarmar - 2019

Guldet i dina tarmar

Har du inte sett det här programmet från Vetenskapens värld så tycker jag absolut att du skall se det. Ett måste för de som håller på med produktutveckling och kvalitet.  

I programmet framgår verkligen en annan dimension av livsmedelskvalitet och hur mat och tillsatser påverkar vår mikroflora och oss både positivt och negativt.

Miljarder tarmbakterier håller oss friska. De kan revolutionera medicinen - om inte vår livsstil tar knäcken på dem först. De senaste årens forskning om det mikrouniversum av bakterier som finns i vår mage har gjort det möjligt att bättre förstå sjukdomar som diabetes, övervikt, vissa typer av cancer och även depression. Programledare: Victoria Dyring.
Kan ses till 16 maj 2020 

Hur känns det att få Listeria? - 2019

Listerios

Ofta blir det väldigt abstrakt när man pratar med personalen om hygien och risker för tillväxt av t.ex. Listeria Monocytogenes om man inte följer hygienrutinerna, men vad innebär det verkligen för de individer som drabbas? Hur känns det egentligen?

Läs en ögonvittnesskildring från det stora utbrottet i Sydafrika 2017 och hur det drabbade en i övrigt frisk mamma.

Investera i utbildning och kompetens

JSK Webb-utbildningar Växa med Livsmedel

Öka din kompetens genom att gå någon av mina webbutbildningar. Du anmäler dig med nedanstående länkar eller vill du hellre ha faktura så skicka epost till mig    


Hög tid att börja jobba med nyheterna i :
Några fördelar för Dig som kund med webb-utbildning är bl.a.
 • Du har tillgång till utbildningen så länge den finns kvar på webben
 • Du kan se den hur många gånger som helst
 • Använd PC, Mac, telefon eller läsplatta
 • Du kan pausa och starta och sluta när det passar
 • Du slipper resa och frånvaro
 • Utbildningarna är uppdelade i flera avsnitt
 • Ingår åhörarkopior mm som vid andra kurser, som du enkelt laddar hem

Till Webb-utbildning på svenska   

Frågor ?

Liksom tidigare kan jag i mån av tid svara på kortare frågor som rör tolkning av olika standarder mm (BRC, BRC IoP, FSSC 22 000), men ni får maila frågorna direkt till  FRÅGA

Är frågorna av allmänt intresse kommer jag även att ta upp dessa i nyhetsbrevet men i så fall som anonyma frågor. 


Gratis Nyhetsbrev

Känner Du någon som vill ha Nyhetsbrevet, så kan De anmäla sig här
Anmäl Dig Här 

Jan Klingspor

Lev väl

Jan

Annons

ControlCert
                                                          .

Webb-utbildningar

ESET Multi-Device Security
Öka din kompetens genom att gå någon av mina webbutbildningar. 

Hög tid att börja jobba med nyheterna i :
 • BRC Packaging utg 6
 • FSSC 22 000 version 5
 • BRC Food utg 8 
 • ISO 22 000:2018              


Annons

ESET Multi-Device Security
ESET Multi-Device Security med stöd för Windows, Mac, Linux och Android. 
Licensen finns för 3 eller 5 enheter

ESET Multi-Device Security är en perfekt produkt för alla de kunder som behöver skydda flera enheter med lätta och kraftfulla antivirusprogram. 

Samma lätta och kraftfulla skydd oavsett plattform och självklart gratis support på svenska om det skulle behövas.

Du kan byta och flytta licenserna som du vill under licensperioden, så länge som du bara har det installerat på det antal enheter som licensen gäller för.


Google Analytics

Google Analytics är en tjänst som används på vår webbplats som spårar, rapporterar trafik och mäter hur användare interagerar med vårt webbplatsinnehåll för att vi ska kunna förbättra den och ge bättre tjänster.